Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr 78/MON w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Program adresowany jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, którzy rozpoczną w roku akademicki 2023/2024 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Studenci którzy przystąpią do programu otrzymają stypendium w wysokości 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – „limit stypendiów” w roku 2023/2024 wynosi 100 osób na określone kierunki studiów (zał. nr 1)

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w w Wojskowym Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia 2023 r (wzór wniosku w Decyzji – zał. nr 2)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w WCR w Sanoku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie 261 156 649, 261 156 651.

 

• Studia I stopnia (inżynierskie)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (S/N/STUDIA 26+)

ze specjalnościami:

· informatyka stosowana w budowie maszyn

· programowanie i obsługa obrabiarek CNC

· elektryka przemysłowa

· zarządzanie jakością produkcji

• Studia II stopnia (magisterskie)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (S/N/STUDIA 26+)

ze specjalnością

· informatyka stosowana w inżynierii mechanicznej

· zarządzanie jakością produkcji

· energetyka wodorowa

 

S-studia stacjonarne

N-studia niestacjonarne

26+ - studia 26+ więcej informacji https://up-sanok.edu.pl/studia26

Więcej informacji o kierunku znajdziecie na

https://instytut-techniczny.up-sanok.edu.pl/

oraz w Dziale Toku Studiów 13 46 55 954     13 46 55 967

Rekrutacja elektroniczna https://irk.up-sanok.edu.pl/pl/

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

pwsz bm

 

Lp.  Przedmiot Data Godzina Sala 
1 Chemia 25.08.2023 12.00 110
2 Fizyka 25.08.2023 11.00 107
3 Geografia 25.08.2023 12.00 203
4 Historia 25.08.2023 8.00 101
5 Instalacje elektryczne 25.08.2023 10.00 206
6 Język angielski 25.08.2023 10.00 6
7 Język polski 24.08.2023 9.00 107
8 Język polski 25.08.2023 11.00 205
9 Konstrukcje maszyn 25.08.2023 13.00 207
10 Matematyka  25.08.2023 8.00 102
11 Podstawy uprawnień zawodowych 25.08.2023 10.00 206
12 Technologia i konstrukcje mechaniczne 25.08.2023 13.00 207
Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK