DATA

WYDARZENIE

Rok szkolny 1970/71

I miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej SFA w wojewódzkiej spartakiadzie szkół przyzakładowych.

29.10.1971

Jubileuszowe obchody X – lecia szkoły.

W uznaniu zasług szkoły dla rozwoju Sanockiej Fabryki Autobusów,  uchwałą samorządu robotniczego szkoła otrzymuje odznakę „Zasłużonemu dla Sanockiej Fabryki Autobusów”.

01.09.1989

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1989/90. Obecny Henryk Mnich, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie,  pełnomocnik wojewody Kruka podkreślił, że ZSZ SFA jest najlepiej zorganizowaną szkoła zawodową w ówczesnym województwie krośnieńskim.

Rok szkolny 1992/93

Zajęcie I miejsca wojewódzkim etapie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, w kategorii użytkowej pracy dyplomowej, przez uczniów: Tomasza Kołodziejczyka i Marka Radożyckiego za pracę pt. „Symulacja komputerowa – działania obrabiarki sterowanej numerycznie”. Praca została wyróżniona na etapie centralnym w Warszawie.                          Opiekun pan Bronisław Stach.

 

II miejsce zajęli uczniowie Janusz Śnieżek i Krzysztof Walko za „Model strugarki poprzecznej”. Opiekun pan Bronisław Stach.

 

Wyróżnienie dla Andrzeja Klimka, za pracę „Zestaw do elastooptycznej metody analizy stanu naprężeń”. Opiekun  pan Zbigniew Pospolitak.

01.01.1995

Powołanie w Zespole Szkół Technicznych Informatycznego Centrum Doskonalenia Zawodowego, będącego wówczas jednym  z pięciu tego typu ośrodków w kraju.

1996

Zakwalifikowanie ZST do Programu IMPROVE – PHARE, jako jednej  z 18 polskich szkół w branży mechanicznej.

Maj 1997

Praca dyplomowa uczniów klasy 5M Tomasza Jarzyny i Ryszarda Ziębickiego, zajęła I miejsce w wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i została zakwalifikowana na turniej centralny.        Pracę wykonano pod kierunkiem pana Bronisława Stach.

 

1997/98

Zdobycie I miejsca w województwie przez szkolną drużynę piłki ręcznej chłopców. Opiekunowie zespołu: pan Łukasz Kudlik i pan Jarosław Dulęba.

28.04.1998

Zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich    II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Reprezentacja w składzie: Marcin Godzisz, Tomasz Indyk, Leszek Dudek. Opiekunowie: pan Józef Czapor, pan Jan Wroniak  i  pan Bogusław Bałut.

 

W maju 1998 drużyna brała udział w półfinałach II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego uzyskując dyplomy uznania.

1998/99

Uczniowie klasy 4K Ernest Piątek i Rafał Tymoczko, pracujący pod opieką pani Marioli Kosturskiej, laureatami XIV Ogólnopolskiego Konkursu  z „Fizyki Cząstek Elementarnych” im. prof. Grzegorza Białkowskiego.

2000

Uczniowie klasy 4K technikum Sebastian Złociński i Adam Szajna otrzymali wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Konkursie na pracę z Fizyki Cząstek Elementarnych, za pracę na temat „Wszechświat jako laboratorium fizyki cząstek elementarnych”.

Opiekun pani Mariola Kosturska.

06.05.2000

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego przez reprezentację w składzie: Rafał Drahusz, Paweł Gliński, Tomasz Malik.

Następnie zespół zdobył IV miejsce w Półfinale Ogólnopolskim  oraz  awans do finału centralnego.

Końcowy wynik to VIII miejsce. Opiekunowie:  pan Józef Czapor,  pan Jan Wroniak,
pan Bogusława Bałut.

16.06.2000

Zdobycie I miejsca w wojewódzkim etapie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w Rzeszowie przez uczniów Marcina Harłacza i Rafała Marszałka, za program „Projektant 2000”.

Opiekun p. Jan Ziobro.

 

Wyróżnienie w kategorii użyteczna praca dyplomowa dla uczniów: Sebastiana Toczka, Marcina Olszaneckiego i Daniela Kwiatanowskiego,  za „Multimedialny poradnik technologii maszyn”.

Opiekun pan Zdzisław Dobroć.

14.09.2000

Międzynarodowy Turniej Szkół Średnich w koszykówce – Humenne na Słowacji, I miejsce reprezentacji ZST.

30.09 – 01.10.2000

Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – Poznań:

Korneliusz Futyma uczeń klasy I J technikum wicemistrzem Polski   w rzucie dyskiem.

24.11.2000

Uczestnictwo dyrektora Tadeusza Kenara w trójstronnym spotkaniu  w Besancon we Francji, wieńczące 2 – letnie zabiegi   o zakwalifikowanie ZST do programu
UE – „Leonardo da Vinci”.

2001

Uczniowie klasy 5K technikum Mariusz Piotrowski i Marcin Wrona – laureatami XVI Ogólnopolskiego Konkursu z Fizyki Cząstek Elementarnych za pracę na temat „Oszacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata”.

Wyróżnienie dla uczniów Marcelego Pocztańskiego i Krzysztofa Harajdy. Opiekun pani Mariola Kosturska.

2001

Zdobycie czołowych lokat w wojewódzkim etapie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz II miejsca w etapie centralnym:


w kategorii pomoc dydaktyczna:

Mariusz Piotrowski, Zygmunt Witold, Adam Wanielista, Marcin Wrona, za pracę „Ćwiczenia Machanical Desktop 4.0”.

W/w uczniowie zdobyli indeksy na wybrane uczelnie techniczne  w kraju.
Opiekun pan Jan Ziobro;

 

w kategorii pomysł techniczny:

II miejsce w wojewódzkim etapie TMMT – Teofil Orzechowski, Adam Szajna, Sebastian Złociński (klasa 5 K) za p[racę „Model robota dydaktyczno – przemysłowego” .Opiekun pan Zdzisław Dobroć.

 

W kategorii pomoc dydaktyczna:

II miejsce w wojewódzkim etapie TMMT – Daniel Czopor, Tomasz Daszyk, Mariusz Łuczejko za pracę „ Multimedialny poradnik ochrony środowiska”. Opiekun pan Zdzisława Dobroć.

28.04.2001

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego rozegranego w Jaśle, awans do półfinału Polska Wschodnia, w którym drużyna ZST uplasowała się na 9 pozycji (w półfinale startowało 20 drużyn z południowej Polski).

Reprezentacja w składzie: Artur Filipczak, Sebastian Lewicki,  Jarosław Niemiec.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

05.12.2001

I miejsce drużyny ZST w Finale Wojewódzkim Liceliady  w Unihokeju rozegranym w Mielcu.

Opiekun pan Jarosław Dulęba.

26.03.2002

Finał Wojewódzki Licealiady w Łyżwiarstwie Szybkim –  I miejsce reprezentacji ZST (Dębica).

Opiekun pan Jan Wójcicki.

20.04.2002

Zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego rozegranego w Rzeszowie.

Reprezentacja w składzie: Artur Filipczak, Sebastian Lewicki, Jarosław Niemiec. Końcowy wynik – 7 lokata w Półfinale Ogólnopolskim.

Opiekun  pan Bogusława Bałut.

2002

Rafał Kisiel, uczeń klasy 4TS technikum – piąty w kraju,  w Finale Olimpiady Techniki Samochodowej.

Opiekun – pan Bogusław Bałut.

20.05.2002

W ogólnopolskich eliminacjach XXXV edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, uczniowie klasy 5K technikum: Janusz Michalski, Jakub Skwara, Wojciech Popielarski i Przemysław Jagiełło zajęli II miejsce w kategorii pomoc dydaktyczna, za pracę dyplomową -  „Multimedialny zestaw ćwiczeń do programu Solid Edge”.

Praca powstała pod kierunkiem pana Jana Ziobro.

Laureatami Centralnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zostali również uczniowie klasy 5J: Daniel Domalski, Damian Mazur    i Andrzej Obłaski, za pracę dyplomową „Multimedialny poradnik roboty  i robotyka”. W/w uczniowie zdobyli indeksy
na wybrane uczelnie techniczne w kraju. Praca powstała pod kierunkiem pana Zdzisława Dobrocia.

14 – 17.07.2002

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu – Michał Futyma, uczeń klasy 2J  technikum, zdobył mistrzostwo Polski  w trójskoku i wicemistrzostwo w skoku
w dal.

10.09.2002

W Ogólnopolskim Konkursie CAD Stowarzyszenia ProFax, które odbyło się w Warszawie, uczniowie: Grzegorz Fuksa, Seweryn Kędroń, Przemysław  Kukla zdobyli wyróżnienie w kategorii Nowoczesne technologie CAD w praktyce szkolnej, za pracę „Multimedialny poradnik do programu Inventor”.

W Ogólnopolskim Konkursie CAD Polskiego Stowarzyszenia oraz Firmy Unigrofix uczniowie Janusz Michalski, Jakub Skwara, Wojciech Popielarski zdobyli wyróżnienie za pracę -  „Multimedialny zestaw ćwiczeń Solid Edge”.

Szkoła otrzymała za te osiągnięcia nagrodę – najnowsze oprogramowanie Solid Edg V12 Academik.

Opiekun pan Jan Ziobro.

06.12.2002

III miejsce drużyny ZST w Finale Wojewódzkim Liceliady w Unihokeju.
Opiekun pan Jarosław Dulęba.

25 – 26.01.2003

W Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie – Michał Futyma, uczeń klasy 3J technikum, zdobył II miejsce  w trójskoku.

2003

Michał Futyma w gronie Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Sanoka, IX Plebiscytu.

20.03.2003

Uczniowie klasy 4 J technikum Michał Drozdowski i Sylwester Siuta oraz Marcin Orzechowski z klasy 4 E liceum pracujący  pod opieką   p. Doroty Suchaniak zostali wyróżnieni na XVIII Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki Cząstek Elementarnych im. prof. Grzegorza Białkowskiego.

17.05.2003

Rafał Kisiel, uczeń klasy 5S technikum – szósty w kraju w Finale Olimpiady Techniki Samochodowej rozegranym w Sosnowcu.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

17.05.2003

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w Tarnobrzegu przez reprezentację w składzie: Łukasz Burnat, Tomasz Jedlicka, Marek Kocyłowski.

Opiekunowie: p. Bogusław Bałut, p. Józef Czapor i p. Jan Wroniak.

 

Końcowy rezultat – 11 miejsce w finale centralnym; Tarnobrzeg, 4.06.2003 r.

23.05.2003

Zajęcie II lokaty w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK województwa podkarpackiego przez szkolną drużynę prowadzoną przez pan Łukasza Kudlika.

2003

Dwóch uczniów ZS Nr 3 w pierwszej dziesiątce X Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Sanoka w roku 2003:

Michał Futyma, uczeń klasy 4J technikum (lekkoatletyka) i Paweł Górniak, uczeń klasy 5K technikum (karate).

Zajęli kolejno 7 i 8 miejsce w Plebiscycie.

Maj 2004

Zdobycie czterech czołowych lokat, w dwóch kategoriach wojewódzkiego finału Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

 

W kategorii użyteczna praca dyplomowa:

I miejsce – Sebastian Marszałek i Marcin Kozioł (klasa 5K) za pracę „Konstruktor 2004”.

II miejsce – Przemysław Łapa, Maciej Wdowiak, Paweł Izdebski (kl.5K) za pracę pt. „Wirtualna szkoła”.

 

W kategorii pomoc dydaktyczna:

I miejsce – Grzegorz Dąbrowski i Grzegorz Lenkiewicz (kl.5J) za program „Multimedialny kurs programu Catia”.

III miejsce – Michał Drozdowski i Tomasz Florczak (kl.5J)

Za program „Multimedialny zestaw ćwiczeń do programu Edg CAM”.

 

Końcowy rezultat to dwa wyróżnienia w finale ogólnopolskim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w Warszawie prac: „Multimedialny kurs programu Catia” oraz „Konstruktor 2004”.

Opiekun pan Jan Ziobro.

Maj 2004

Zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego przez reprezentację w składzie: Łukasz Burnat, Tomasz Jedlicka, Marek Kocyłowski.

Zespół reprezentował Podkarpacie w finale centralnym. Końcowy rezultat  - 12 miejsce.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

24 – 26.06.2004

W Mistrzostwach Polski Juniorów w Białymstoku, Michał Futyma, uczeń klasy 4J technikum zdobył I miejsce w trójskoku.

1.10.2004

ZS Nr 3 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna powiatu sanockiego otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”,za udział w akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Główny koordynator akcji na terenie szkoły pani Iwona Szelest – Michniowska.

13.05.2005

Zajęcie I miejsca w powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK przez szkolną drużynę prowadzoną przez pana Łukasza Kudlika.

Następnie zespół uplasował się na I miejscu w okręgu i reprezentował Podkarpacie 
w mistrzostwach centralnych  uzyskując  9 lokatę (Bielsko -  Biała 11.06.05).

28.05.2005

Zajęcie II miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego; Radymno 2005; reprezentacja   w składzie: Maciej Putyra, Grzegorz Galant, Gerard Bednarczyk.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

11.06.2005

Zdobycie I miejsca przez drużynę ZS Nr 3 w XIII Krajowych Mistrzostwach I Pomocy PCK na tzw. Stacji „Wypadek”.

22.06.2005

Uczniowie Krystian Kot i Tomasz Idec zajęli I miejsce   w Ogólnopolskim Konkursie
na Projekt Multimedialny   z Fizyki,
w kategorii prezentacja, za pracę multimedialną pt.„Fale elekrtomagnetyczne – zastosowanie w moim miejscu zamieszkania”.

Opiekun pan Arkadiusz Zulewski.

Konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Fizyczne w ramach Światowego Roku Fizyki 2005. Finał konkursu odbył się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

25 – 27.06.3005

Michał Futyma zajął 6 miejsce w trójskoku, w Mistrzostwach Polski Seniorów w Białej Podlaskiej.

14 – 17.07.2005

Michał Futyma uplasował się na 14 lokacie w trójskoku,  w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Erfurcie.

29.08.2005

Michał Futyma zdobył 3 miejsce w trójskoku , Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Krakowie.

21.04.2006

ZS Nr 3 gospodarzem Konkursu Historycznego pt. „Moja Mała Ojczyzna – dzieje Sanoka i okolic”. Łącznie w konkursie wzięło udział 125 uczniów szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych powiatu sanockiego. Konkurs zorganizowały nauczycielki  p. Joanna Skarbowska – Sówka                    i p. Katarzyna Wronkowicz – Rogos we współpracy z II LO i Gimnazjum Nr 2, pod patronatem Burmistrza oraz CDN w Sanoku.

Paweł Adamiak, uczeń klasy 2 LA ZS Nr 3 zajął III miejsce                     w konkursie.

Opiekun pani Katarzyna Wronkowicz - Rogos

20.05.2006

Zajęcie I miejsca w X Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego przez drużynę ZS   Nr 3 w składzie: Gerard Bednarczyk, Krystian Malik, Andrzej Dobrowolski.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

9 – 11.06.2006

Reprezentacja ZS Nr 3 w składzie: Gerard Bednarczyk, Krystian Malik, Andrzej Dobrowolski uplasowała się na VII miejscu w Polsce,  w przeprowadzonym w Lublinie,
X Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

16.10.2006

Uczniowie klasy 3 LA – Monika Piecuch i Paweł Adamiak zajęli indywidualnie II i IV miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Wiedzy o ziemi sanockiej”. Konkurs zorganizowało II LO pod patronatem Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Opiekun – pani Katarzyna Wronkowicz – Rogos.

23 – 35.11.2006

Grzegorz Wołczański, z klasy Wiesława Brudka Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku, równocześnie uczeń klasy 1 LZ ZS Nr 3 -  najlepszym klarnecistą na Międzynarodowym Konkursie Instrumenty Dęte w Jastrzębiu Zdroju.

2 – 3.03.2007

Drużyna ZS Nr 3 powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces, wygrywając  II Halowy Turniej Piłki Nożnej „Belfer CUP 2007”.

Skład zwycięskiego zespołu nauczycieli: Jarosław Dulęba, Bronisław Wyczawski, Sebastian Stangierski, Antoni Sadleja, Hubert Mańko, Maciej Podstawski i Łukasz Matuszek.

10.03.2007

Łukasz Maślak, uczeń klasy 3 LM, zajął III miejsce  w Międzyszkolnym Konkursie Literackim z Języka Angielskiego za wiersz pt. „Magic Pencil”. Konkurs zorganizowało II LO.

Opiekun pani Monika Szamrej.

12.03.2007

Drużyna ZS Nr 3 w składzie: Anna Czubska, Łukasz Czopor, Kamil Kiszka /klasa 2 LA/ zajęła IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Grzegorz z Sanoka i jego czasy”.

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sanoka z okazji 600 – lecia urodzin Grzegorza z Sanoka.

Opiekun pani Katarzyna Wronkowicz – Rogos.

14.04.2007

Jarosław Bober zajął II miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej.

Opiekun pani Anna Grzyb.

16 – 19.05.2007

Na VII Ogólnopolskim Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim, Grzegorz Wołczański /klasa 1LZ/ - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej zajął I miejsce w kategorii szkół średnich.

26.05.2007

Zajęcie I miejsca w XI Finale Wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjnego przez zespół w składzie: Krystian Malik, Damian Pańko i Andrzej Dobrowolski.

Następnie zespół uplasował się na X miejscu w kraju,   w rozegranym  w dniach
1 – 2.06.2007 r. Finale Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

Opiekun pan Bogusław Bałut.

05.06.2007

Filip Kupka, uczeń klasy 2 TE zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Znajomości Języka Niemieckiego na poziomie matury rozszerzonej.

Opiekun pani Urszula Woźniak.

29.02 – 1.03.2008

Drużyna ZS Nr 3 po raz trzeci wygrała  III Halowy Turniej Piłki Nożnej „Belfer CUP 2007” o Puchar Starosty Sanockiego i Wójta Gminy Sanok.

17.11.2008

Uczeń Marcin Cupak /klasy 3 TE/ zdobył wyróżnienie  w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Wiedzy o ziemi sanockiej”. Konkurs zorganizowało II LO pod patronatem Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Opiekun – pani Katarzyna Wronkowicz – Rogos.

03.12.2008

Zespół Szkół Nr 3 organizatorem IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o HIV i AIDS.

Mateusz Sokołowski /klasa I LZ/ zajął I miejsce w konkursie.

Opiekun pani Magdalena Brajta.

24 – 25.02.2009

Zajęcie V miejsca w II Podkarpackim Konkursie „Witryna Internetowa Mojej Szkoły” zorganizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Naucz. w Rzeszowie, Międzynarodowe Targi Rzeszowskie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w ramach 
IV Podkarpackich Targów Edukacyjnych.

27 – 28.02.2009r.

Reprezentacja nauczycieli ZS nr 3 zajęła pierwsze miejsce
w IV Turnieju Piłki Nożnej Halowej „BELFER – CUP” 2009 o Puchar Wójta Gminy Sanok i Starosty Powiatu Sanockiego.   Skład drużyny: Łukasz Matuszek, Antoni Sadleja, Jacek Dobosz, Hubert Mańko, Damian Dziewiński, Marcin Stanek, Maciej Podstawski, Roman Rymar, Sebastian Stangierski oraz kapitan Jarosław Dulęba.

09.03.2009

Rafał Bartkowski /klasa II TI/ zajął I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim poezji śpiewanej „Poezja jest wieczną wiosną”, w kategorii recytacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Recytował wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  pt. „Wyprzedaż poezji”.

Opiekun pani Dorota Piejko.

26.03.2009

Reprezentacja ZS Nr 3 zajęła III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Skład zespołu: Piotr Drozd, Piotr Wołczański, Mateusz Pisula, Maciej Maliwiecki.

20.04.2009

Piotr Darosz /klasa 3 TK/ - zajął czwarte  miejsce w  VII edycji konkursu o tytuł „Sanockiego Mistrza Ortografii”.

Opiekun p. Edyta Kulawiak – Roman.

25.04.2009

BELFER SWIM – 2009. W ramach zawodów nauczycieli w pływaniu na basenie MOSiR odbyły się 4 konkurencje dla kobiet i mężczyzn oraz sztafeta. Reprezentacja naszej szkoły odniosła ogromny sukces. Nasi nauczyciele zdobyli pięć złotych medali
i cztery srebrne. Szkołę reprezentowali: Hawryłko Ewa, Sadleja Antoni, Łogożny Łukasz
i Dobosz Jacek.

29.05.2009

Szkolna gazetka "Bez tytułu" zdobyła wyróżnienie  w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym  przez Pedagogiczna Bibliotekę w Rzeszowie, Filię w Leżajsku.

Gazetka redagowana pod kierunkiem pani Edyty Kulawiak – Roman i pani Doroty Piejko.

03 – 05.06.2009

XIII finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, pod patronatem: Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Ministerstwa Infrastruktury.

Drużyna ZS Nr 3 w składzie: Damian Pszonka, Waldemar Nagórny, Dawid Dziadosz wywalczyła IV miejsce,  drużynowo – najwyższe w historii sześciu startów reprezentacji szkoły w finale centralnym - otrzymując puchar Ministra Infrastruktury.

Drużyna wcześniej  zajęła  kolejno : I miejsce w etapie powiatowym /16.04.09/ i I miejsce w etapie wojewódzkim /16.05.09/.

Opiekunem drużyny, podobnie jak w latach poprzednich był wicedyrektor ZS Nr3 Bogusław Bałut.

Listopad 2009

Reprezentacja ZS Nr 3 szkoła zajęła  12 miejsce w Polsce,  w konkursie „Gumowy surowiec”, którego zadaniem było poszerzenie wiedzy uczniów związanej z utylizacją zużytych opon. Do konkursu zgłosiło się ponad trzysta zespołów z całej Polski. Skład szkolnej reprezentacji: Adrian Drwięga, Maciej Szczudlik, Maciej Husak, Adrian Babiarz, Mateusz Rybka, Mateusz Wiątek, Konrad Bosak, Bartosz Kardasz, Marcin Kurkarewicz oraz Agnieszka Gagatko.

Opiekun pani Edyta Kulawiak – Roman.

07 – 08.12.2009

W zawodach Półfinału Wojewódzkiego w unihokeju chłopców drużyna ZS NR 3 uplasowała się na I miejscu, zdobywając tym samym awans do Finału Wojewódzkiego.

Opiekun p. Jarosław Dulęba.

15.12.2009

Uczeń klasy IV TS Przemysław Dawid zajął II miejsce w szóstej edycji międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Wiedzy o ziemi sanockiej”.

Marcin Cupak (klasa 3TE) powtórzył swój ubiegłoroczny sukces zdobywając wyróżnienie. W w/w konkursie indywidualne wyróżnienie otrzymał również Rafał Bartkowski (klasa 3TI). Konkurs zorganizowało II LO  pod patronatem Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Opiekun pani Katarzyna Wronkowicz-Rogos.

 

02.02.2010

Na terenie Z S Nr 3 odbył się Finał Wojewódzki - Unihokeja chłopców.
Szkolna drużyna zajęła IV miejsce.

Opiekun pan Jarosław Dulęba

 

10/11.03.2010

Mateusz Heliński ( klasa 2 TK) zajął III miejsce Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.
Konkurs zorganizowany przez Państwową Szkołę Zawodową   w Sanoku.

Opiekun – pani Edyta Kulawiak – Roman.

22.04.2010

I miejsce ekipy z ZS nr 3 w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem został Waldemar Nagórny,  II miejsce Damian Pszonka, III miejsce Dawid Dziadosz - wszyscy  z ZS  Nr 3.
Laureaci wygrali nagrody oraz uzyskali awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie dnia15 maja 2010 r. w Krośnie. Turniej został zorganizowany przez Policję oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Skład drużyny: Damian Pszonka  ( klasa 4TS ) ,Waldemar Nagórny  ( klasa 4 TS ),
Dawid Dziadosz ( klasa 3TS ). 

Opiekun -  wicedyrektor ZS Nr 3  Bogusław Bałut.

Kwiecień 2010

Sukcesy w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym poświęconym tematyce katyńskiej.  W I kategorii:  prace plastyczne młodzieży sanockich szkół średnich
pt. „Polska Golgota Wschodu”, reprezentacja ZS Nr 3 uzyskała wyróżnienie. 
Skład drużyny: Kotlarz Monika, Barańska Marzena i Baraniewicz Katarzyna ( klasa 2 LZ )   W II kategorii: wydanie jednodniówki (gazety) o tematyce „Martyrologia Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej”, szkolna reprezentacja zajęła II miejsce.  Skład drużyny: Aleksandra Cybulska, Natalia Majko, Grzegorz Biel, Eryk Klimkowski
i Damian Kozimor  ( klasa 1 TK )

Organizator konkursu - Starostwo Powiatowe. 

Opiekunowie – pani Joanna Skarbowska- Sówka i pani Monika Fundanicz.

8.05.2010

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku, jako jedyny zespół z powiatu sanockiego, brali udział w XXXIII edycji  rejonowych zawodów sportowo - obronnych "Sprawni jak żołnierze". Tegoroczne konkurencje: sprawnościowy tor przeszkód, strzelanie, pierwsza pomoc, rzut granatem, biegi na orientację.  Zespół w składzie: Michał Biłas, Radosław Grządziel, Wojciech Kuzicki. zajął IV miejsce.
Opiekun pan Łukasz Kudlik

11.05.2010

Uczniowie  Dariusz Słowiak i Damian Wójcik z klasy 2TB ZS Nr 3  zajęli indywidualnie
I i II miejsce  w Międzyszkolnym konkursie wiedzy  o teatrze.

Organizator konkursu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Sanoku.
Opiekun pani Ewelina Dąbrowska.

15.05.2010

II miejsce drużyny ZS Nr3 w finale wojewódzkim  XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Drużyna zdobyła puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, ustępując nieznacznie ZSP Nr 3 w Krośnie.  Bardzo dobrze nasza drużyna wypadła w konkurencji Obsługa motoroweru (2 miejsce) oraz w konkurencji Pierwsza Pomoc (3 miejsce). Konkurencję  sprawnościowej jazdy samochodem z talerzem Stuart`a wygrał Damian Pszonka,  pokazując doskonałą wręcz technikę kierowania. Damian otrzymał specjalny puchar ufundowany przez Prezesa Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie.

Współorganizatorami turnieju byli: Polski Związek Motorowy w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,  WORD Krosno, Word Rzeszów.  Drużyna wystąpiła w tym samym składzie (Damian Pszonka, Waldemar Nagórny, Dawid Dziadosz ), który w zeszłym roku wywalczył  IV miejsce drużynowo w Polsce. Opiekunem drużyny podobnie jak w latach poprzednich był wicedyrektor ZS Nr 3  Bogusław Bałut.

17.05.2010

Reprezentacja ZS Nr3 zajęła IV miejsce w konkursie geograficznym dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „UNIA EUROPEJSKA bez tajemnic”. Skład: Mirosław Jagodziński (kl. 2TM), Marcin Biodrowicz (kl. 2TI) i Michał Jadczyszyn (kl. 2TI) zajęli
IV miejsce.
Opiekun  pani Ewa Hawryłko.

21 – 23.05.2010

Grupa ekologiczna ZS nr 3 zajęła II miejsce w Ogólnopolskiej Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek” oraz IV miejsce za najciekawszy meldunek z realizacji zadania.

Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „ Woda źródło życia”.

Zespół uczennic z klasy  2 LZ podczas XIII zlotu grup ekologicznych   w Myczkowcach zaprezentował sposób realizacji przeprowadzonych działań.

Skład zespołu: Kotlarz Monika, Baraniewicz Katarzyna, Barańska Marzena, Mosior Sylwia, Biega Justyna, Klojzy Katarzyna, Pado Anna, Konopka Anna, Rogowska Justyna, Kuźma Sylwia, Kucharska Katarzyna.  podczas XIII zlotu grup ekologicznych.

Opiekun pani Iwona Brząska.

Opracowanie Katarzyna Wronkowicz - Rogos

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK