W zeszłym tygodniu, 41 uczniów naszej szkoły uhonorowano zaświadczeniami potwierdzającymi przyznanie stypendiów na rok szkolny 2023/2024 za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
Starosta Sanocki, Stanisław Chęć, osobiście wręczył te wyróżnienia podczas uroczystości w szkole. W trakcie tego wydarzenia towarzyszyli mu Pani Agnieszka Kornecka-Mitadis, Naczelnik Wydziału Oświaty, oraz dyrektor szkoły, Pan Krzysztof Futyma.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

   Od czwartku 7.09. w naszej szkole trwa Giełda Używanych Podręczników.

Podręczniki, z których już nie korzystacie przynoście proszę do biblioteki szkolnej (podpisane na przedniej okładce: imię, nazwisko, klasa i cena). Książki przyjmujemy do piątku 15.09.

Sprzedaż odbywa się w holu na parterze – sala nr 8.

Pieniądze ze sprzedanych podręczników będzie można odebrać w bibliotece po zakończeniu Giełdy, o czym poinformujemy wywieszając stosowną informację na drzwiach biblioteki oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolego odbędzie się 4 września (poniedziałek)

 

klasy pierwsze o godz. 9:00 - duża hala sportowa

 

klasy drugie i trzecie o godz. 10:30 - sale lekcyjne

 

klasy czwarte i piąte o godz. 11:15 - sale lekcyjne

 

 

 

   Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr 78/MON w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Program adresowany jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, którzy rozpoczną w roku akademicki 2023/2024 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Studenci którzy przystąpią do programu otrzymają stypendium w wysokości 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – „limit stypendiów” w roku 2023/2024 wynosi 100 osób na określone kierunki studiów (zał. nr 1)

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w w Wojskowym Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia 2023 r (wzór wniosku w Decyzji – zał. nr 2)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w WCR w Sanoku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie 261 156 649, 261 156 651.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK