O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  NABÓR ELEKTRONICZNY  |

 

Nabór na rok szkolny 2019/2020:

Technikum 4 letnie na podbudowie gimnazjum,

Technikum 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej

 (prezentacje kierunków po wskazaniu kursorem myszy)

 

technik pojazdów samochodowych (klasa TS, TSP)← zobacz prezentację

W trakcie nauki w 4–letnim i 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- budowy pojazdów samochodowych,
- diagnostyki pojazdów samochodowych,
- naprawy pojazdów samochodowych,
- obsługi pojazdów samochodowych.
Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane są w RCRE Sanok.
Uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami stosowanymi w warsztatach np. oprogramowaniem:
ESITRONIC, VIVID WORKSHOPDATA, AUDATEX, INTEGRA CAR7 jak również sprzętem diagnostycznym np. KTS

technik mechanik:
  użytkowanie obrabiarek skrawających (klasa TB, TBP), ← zobacz prezentację

W trakcie nauki w 4–letnim i 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- programowania i obsługi maszyn CNC,
- wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
- sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem programów CAD/CAM,
- projektowania prostych obiektów mechanicznych,
- organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania , eksploatowania maszyn i urządzeń,
- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.

technik elektryk (klasa TE, TEP), ← zobacz prezentację

W trakcie nauki w 4–letnim i 5-letnim technikum elektrycznym młodzież uzyskuje wiedzę z zakresu:
- energoelektroniki,
- maszyn elektrycznych,
- elektroenergetyki,
- instalacji elektrycznych.

technik mechatronik (klasa TM, TMP), ← zobacz prezentację

W trakcie nauki w 4–letnim i 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki

 

technik informatyk (klasa TI, TK, TIP, TKP), ← zobacz prezentację

W trakcie nauki w 4–letnim i 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej,
- administracji sieciowymi systemami operacyjnymi,
- projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych,
- administracji bazami danych,
- programowania aplikacji internetowych.

technik informatyk (fotografia cyfrowa - klasa TF, TFP),

    (wybór przy rekrutacji) W trakcie nauki uczniowie dodatkowo kształcą się w zakresie fotografii cyfrowej.

 

Podstawą przyjęcia kandydata jest uzyskanie liczby punktów kwalifikujących do Technikum.

 Przedmioty objęte punktowaniem:
1. język polski
2. matematyka
3. język obcy
4. informatyka

zasady przyznawania punktów:
 celujący 20 pkt.
 bardzo dobry 16 pkt.
 dobry 12 pkt.
 dostateczny 8 pkt.

Punkty za szczególne osiągnięcia zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty.

 

Wymagane dokumenty:
* świadectwo zdrowia stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy,
* karta zdrowia i szczepień,
* dwa zdjęcia podpisane na odwrocie.

 


INFORMACJA DLA GIMNAZJALISTY 

 

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK