O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

 

  23 marca 2018 r.  to termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018.

  Każdy uczeń, który nie zdawał lub nie zdał egzaminu, ma prawo złożyć deklarację w terminie do 7 dni na sesję czerwiec-lipiec 2018 (do 30 marca).

  W związku z przerwą świąteczną prosimy o złożenie deklaracji jak najwcześniej (najlepiej po otrzymaniu wyników). Jest to związane z koniecznością złożenia harmonogramów oraz list zdających egzamin pisemny i praktyczny.

  W przypadku wyjazdów uczniów na wakacjach proszę zgłosić wcześniej u wicedyrektora B. Bałuta szczególne przypadki celem dopasowania harmonogramu.

 

 

  TUTAJ (kliknij aby pobrać plik)  - informacja dla zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w sesji zimowej styczeń/luty 2018 r.

 

 

Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z w/w dokumentami i potwierdzić to u wychowawcy klasy (tylko zdający po raz pierwszy). Dotyczy to zarówno uczniów powtarzających egzaminy oraz uczniów z następujących klas:

4TS - kwalifikacja M42
4TA - kwalifikacja M44
4TI, 4TK, 4TF - kwalifikacja E14
4TM - kwalifikacja E19
4TE - kwalifikacja E24
3TS - kwalifikacja M18
3TE - kwalifikacja E08
3TM - kwalifikacja E03

 

Ważne:

Deklaracje dla w/w kwalifikacji oraz deklaracje uczniów powtarzających egzamin
należy składać do 9 września 2017r.

Deklaracje do egzaminu poprawkowego może składać uczeń, który otrzymał oficjalne wyniki z OKE. 
Wyniki z sesji zimowej 2018 będą dostępne od 23.03.2018 r.

 

  TUTAJ (kliknij aby pobrać plik)  - informacja dla zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w sesji letniej czerwiec/lipiec 2018r.

 

Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z w/w dokumentami i potwierdzić to u wychowawcy klasy. Dotyczy to zarówno uczniów powtarzających egzaminy oraz uczniów z następujących klas:

 

3TS - kwalifikacja M12

3TE - kwalifikacja E07

3TM - kwalifikacja E18
3TI, 3TK, 3TF - kwalifikacja E13
2TI, 2TK, 2TF - kwalifikacja E12

3TA - kwalifikacja M19

 

Ważne:

Deklaracje dla w/w kwalifikacji należy składać do 16 lutego 2018r. w sekretariacie szkoły.

Wyniki z sesji styczeń-luty 2018 będą 23 marca 2018r.

 

Deklaracje do egzaminu poprawkowego może składać uczeń, który otrzymał oficjalne wyniki z OKE.

Deklaracje uczniów powtarzających egzamin należy złożyć do 30 marca 2018r.