O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

 

Informujemy, że w ramach projektu Erasmus+ „Treasure in Language” rozpoczynamy rekrutację na wyjazd uczniów do Rygi (Łotwa), który odbędzie się w drugim semestrze niniejszego roku szkolnego. Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie do koordynatora projektu (p. Kulawiak – Roman) wniosku ucznia o udział w mobilności, zgody prawnych opiekunów na wyjazd i pozostałej dokumentacji określonej w regulaminie projektu do 20.11.2017 r.

Wszelkie wzory oświadczeń zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły.

Jednocześnie przypominamy o uzupełniającym naborze do Turcji (termin dostarczenia dokumentów mija 10.10.2017 r.)

 

 

01-laReprezentanci naszej szkoły, zarówno dziewczęta jak i chłopacy w dniu 25.09.2017 r. pojechali na zawody rejonowe w lidze lekkoatletycznej do Brzozowa, na nowo otwarty stadion z bieżnią tartanową. Drużyna chłopców pokonała przeciwników z innych szkół, wygrywając zawody, dzięki czemu w maju 2018 reprezentować będą naszą szkołę na finale wojewódzkim, który odbędzie się w Rzeszowie.

Dziewczęta walczyły bardzo ambitnie, zajmując 6 miejsce.

Czytaj więcej: Liga lekkoatletyczna

 

Dostępne dla zainteresowanych na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły (obok portierni).

 

 

Zakończył się nabór na kursy w ramach projektu unijnego „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego”

 

Na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze zostały umieszczone listy osób, które zakwalifikowały się na poszczególne kursy, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Uczniowie proszę o kontakt z nauczycielem prowadzącym w celu ustalenia harmonogramu spotkań. Terminy rozpoczęcia kursów prowadzonych przez firmę zewnętrzną będą podane w niedługim terminie. Każdy otrzyma informację przez dziennik elektroniczny.

 

Na kursie przedsiębiorczość vcc jest jeszcze wolnych 19 miejsc!  

 

zst

                

                  erasmusplus

 

 

W dniach od 20 września do 03 października 2017 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”.  Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to 11 stycznia do 9 lutego 2018.

Czytaj więcej: Rekrutacja na wyjazd do Irlandii  w ramach projektu Erasmus+ „Praktyki zagraniczne kluczem do...