O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

ue-bw

Zakończył się nabór na kursy w ramach projektu unijnego
„Podniesienie jakości kształcenia ogólnego”

 

Na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze zostały umieszczone listy osób, które zakwalifikowały się na poszczególne kursy oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Uczniowie proszę o kontakt z nauczycielem prowadzącym w celu ustalenia harmonogramu spotkań.