O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

ue-bw

Rusza rekrutacja na kolejne kursy w ramach realizowanego w naszej szkole projektu: „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , realizowanym od dnia 01.09.2016 do dnia 30.06.2018 przez Powiat sanocki w partnerstwie z Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A, NIP: 712-31-22-247

W ramach działania przygotowane są następujące  warsztaty wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół nr 3. Kursy będą realizowane w terminie: styczeń – czerwiec 2018r.

 

NAZWA KURSU

ILOŚĆ
UCZNIÓW

ILOSC
KURSÓW

„Językowe studium przypadków – JĘZYK ANGIELSKI” – warsztaty dla klas 1,2,3

8

1

Językowe studium przypadków – JĘZYK ANGIELSKI” – warsztaty dla klas maturalnych

24

3

„Przyjazna matematyka” – poziom podstawowy dla klas maturalnych

16

2

„Przyjazna matematyka” – poziom rozszerzony dla klas maturalnych

8

1

„Przyjazna matematyka” – warsztaty dla klas 1,2,3

16

2

„Warsztaty eksperymentalne geografia” dla maturzystów

8

1

 „Warsztaty eksperymentalne z fizyki” dla klas 1,2,3,4

32

4

„Warsztaty eksperymentalne z chemii” dla klas 1,2,3

8

1

„Techniczne zastosowanie informatyki” dla klas1,2,3,4

16

2

„Programowanie na platformę Android” dla klas1,2,3,4

16

2

„Tworzenie aplikacji Webowych” dla klas1,2,3,4

16

2

Warunkiem udziału w projekcie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji składającego się z dwóch etapów:

Etap 1: złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o zgodzie przetwarzania danych osobowych. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) na dokumentach rekrutacyjnych konieczne będą podpisy prawnych opiekunów.

Etap 2: pozytywne zaopiniowanie komisji rekrutacyjnej z zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym.

KRYTERIA REKRUTACJI

Nr

Kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

Kryteria podstawowe:

I

Wszyscy kandydaci: uczęszczanie do/zatrudnienie w jednej z 6 szkół objętej wsparciem

w przypadku 0 osoba odpada ponieważ nie należy do grupy docelowej

0/1

II

Wszyscy kandydaci: Niepełnosprawność

Oświadczenie lub orzeczenie o niepełnospr

0/3

III

Uczniowie: ocena z przedmiotu

(zajęcia rozwijające w szkołach T2,T3,T5)

cel.

6

bdb

5

db

4

dst.

3

dop.

2

ndst.

1

IV

Uczniowie: ocena z przedmiotu

(zajęcia wyrównawcze w szkołach SP5,GS5,SSP)

cel.

1

bdb

2

db

3

dst.

4

dop.

5

ndst.

6

V

Uczniowie: zachowanie

cel.

6

bdb

5

db

4

dst.

3

dop.

2

ndst.

1

VI

Uczniowie: ocena wychowawcy:

max. 2 pkt. = 0/1 + 0/1

stosunek do obowiązków szkolnych

0/1

szkolna i poza szkolna aktywność naukowa

0/1

W przypadku następujących kursów:

„Techniczne zastosowanie informatyki” dla klas 1,2,3,4

„Programowanie na platformę Android” dla klas 1,2,3,4

„Tworzenie aplikacji Webowych” dla klas 1,2,3,4

Jako ocena z przedmiotu obowiązuje ocena z informatyki, którą uczeń otrzymał w pierwszej klasie (na koniec I semestru – dla obecnych pierwszych klas, lub na koniec roku dla klas II i III)

Każdy uczeń ma możliwość wzięcia udziału tylko w dwóch formach wsparcia, warsztaty nie mogą się powtarzać!!!!!

Formularze można odbierać od pani Agnieszki Pietryckiej w sali 110 w każdą środę na każdej przerwie do godziny 13:15, lub pobrać ze strony internetowej. Za pomocą dziennika elektronicznego można również  ustalić indywidualny termin złożenia dokumentów. Za pomocą dziennika elektronicznego również można zadawać pytania w sprawie organizowanych kursów(wiadomość – nauczyciele – Agnieszka Pietrycka).

Wypełnione wnioski należy składać również do pani Agnieszki Pietryckiej w każdą środę i piątek na  przerwie (środa 8:00-13:15, piątek 8:00-14:00).

 

 

Rekrutacja trwa od 13.12.2017 do 22.12.2017r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

Formularz uczestnika projektu.

 

Formularz zgłoszeniowy.

 

Oświadczenie uczestnika.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK