Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr 78/MON w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Program adresowany jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, którzy rozpoczną w roku akademicki 2023/2024 naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Studenci którzy przystąpią do programu otrzymają stypendium w wysokości 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – „limit stypendiów” w roku 2023/2024 wynosi 100 osób na określone kierunki studiów (zał. nr 1)

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w w Wojskowym Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia 2023 r (wzór wniosku w Decyzji – zał. nr 2)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w WCR w Sanoku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie 261 156 649, 261 156 651.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK