erasmus

W dniach od 26 listopada do 6 grudnia 2021 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne jako start do kariery zawodowej". Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to luty 2022.

Jednocześnie informują, że przepisy sanitarne obowiązujące na terenie Republiki Irlandii umożliwiają udział w projekcie jedynie w pełni zaszczepionym uczniom.

 W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 25 uczniów, z następującym podziałem według nauczanych kierunków:
- 10 z kierunku informatyk,
- 4 z kierunku technik pojazdów samochodowych,
- 4 z kierunku mechanik obróbki skrawaniem,
- 2 z kierunku elektryk,
- 5 z kierunku mechatronik.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
- średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec roku szkolnego 2020/2021,
- średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy)  na koniec roku szkolnego 2020/2021,
- ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2020/2021,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
- średni miesięcznym dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 sierpnia 2021 do 31 października 2021.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK