Po raz 29 - ty witano uroczyście nowy rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych SFA w Sanoku. Po raz 16 - ty uroczystość inauguracyjna odbyła się w budynku szkoły przy ul. Lenina.Licznie zgromadziła się młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji, dyrekcja i zaproszeni goście a wśród nich mgr Henryk Mnich pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, który przekazał życzenia u progu nowego roku szkolnego dla pracowników szkoły w imieniu wojewody Kruka. Henryk Mnich podkreślił, że szkoła Sanockiej Fabryki Autobusów jest najlepiej zorganizowaną szkołą zawodową w województwie krośnieńskim, na której kadry czeka przemysł województwa.Dyrektor szkoły mgr inż. Marian Kowalewicz zapoznał zebranych z organizacją pracy szkoły. Zespół Szkół Zawodowych SFA liczył będzie 29 oddziałów w tym :Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 23 oddziały następujących zawodów:

 • operator obrabiarek skrawających;
 • ślusarz narzędziowy;
 • ślusarz - spawacz
 • operator urządzeń do obróbki plastycznej;
 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznych;

Klas pierwszych 9 oddziałów
Klas drugich 8 oddziałów
Klas trzecich 6 oddziałów

Łącznie w tych klasach 632 uczniów
Technikum Mechaniczne (dzienne) na podbudowie ZSZ o specjalności obróbka skrawaniem i operator obrabiarek sterowanych numerycznie - 2 oddziały w liczbie 64 uczniów
Technikum Mechaniczne (Wieczorowe) dla Pracujących liczy 4 oddziały o specjalnościach: obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, spawalnictwo 0 150 słuchaczyŁącznie w 29 oddziałach uczyć się będzie 850 uczniów. Rok szkolny 1989 / 90 zakończy się 22 czerwca 1990r.W dalszej części uroczystości głos zabrali mgr inż. Jan Skarbowski - dyrektor Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SFA i inż. Jan Kołodziejczyk prezes szkolnego Komitetu Rodzicielskiego. Skierowali oni pod adresem ucznióew i nauczycieli życzenia zdrowia, wytrwałości i uzyskania jak najlepszych wyników w nauce.Nad całokształtem procesu nauczania i wychowania pieczę sprawowali:

 • dyrektor szkoły - mgr inż. Marian Kowalewicz
 • z - ca dyrektora mgr Jerzy Lubas
 • z - ca dyrektora mgr Tadeusz Kenar
 • kierownik warsztatów szkolnych mgr inż. Zbigniew Bogaczewicz
 • z - ca kierownika warsztatów Antoni Bryndza

Grono pedagogiczne szkoły:

 • mgr Zdzisław Dobroć nauczyciel technologii
 • mgr Ewa Dżoń Nauczyciel matematyki
 • mgr Włodzimierz Fedoryszak nauczyciel fizyki i elektrotechniki
 • mgr Zygmunt Futyma nauczyciel kultury fizycznej
 • mgr Barbara Kenar nauczyciel języka polskiego
 • mgr Mariola Kosturska nauczyciel fizyki i chemii
 • Irena Nahurska pracownik biblioteki szkolnej
 • mgr Zbigniew Pospolitak nauczyciel technologii i maszynoznawstwa
 • mgr Danuta Sawczak nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr Henryk Sobolak nauczyciel matematyki
 • mgr Zbigniew Słuszkiewicz nauczyciel kultury fizycznej
 • mgr Elżbieta Sołtysik nauczyciel historii
 • mgr Dorota Suchaniak nauczyciel fizyki
 • mgr Marta Wania nauczyciel języka polskiego
 • mgr Ryszard Czubski nauczyciel przysposobienia obronnego (poraz pierwszy w naszym gronie)
 • mgr Kamil Rachwał nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (poraz pierwszy w naszym gronie)
 • mgr Jan Wójcicki nauczyciel kultury fizycznej


Nadmienić należy, że szkoła miała duże trudności kadrowe: mgr Ewa Rogozińska przebywała na urlopie zdrowotnym; mgr Jan Być wyjechał do USA; mgr A. Kwiatkowski i mgr R. Wojtasik zrezygnowali z pracy w szkole. Stąd też konieczność zatrudnienia nauczycieli dochodzących. Byli nimi:

 • mgr Bronisław Ciętka - nauczyciel bhp, technologii
 • Józef Czapor - nauczyciel bhp
 • Kazimierz Wójcicki - nauczyciel technologii
 • Wanda Wojtuszewska - nauczyciel matematyki
 • Beata Jeziorska - nauczyciel języka rosyjskiego
 • Genowefa Buczek - nauczyciel języka polskiego
 • Dorota Suchaniak - nauczyciel fizyki
 • Jan Kikta - nauczyciel urządzeń elektrycznych i maszyn elektrycznych
 • Edward Pajęcki - nauczyciel rysunku zawodowego
 • Mieczysław Kurek - nauczyciel technologii
 • Małgorzata Gerla - nauczyciel języka polskiego i niemieckiego
 • Franciszek Oberc - nauczyciel podstawy psychologi pracy
 • Bronisław Stach - nauczyciel obrabiarek
 • Marian Drwięga - nauczyciel elektrotechniki
 • Jan Kostka - nauczyciel maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych
 • Zbigniew Bogaczewicz - nauczyciel technologii
 • Jerzy Szczudlik - nauczyciel rysunku zawodowego
 • Elżbieta Freund - nauczyciel języka polskiego
 • Jerzy Pawliszewski - nauczyciel języka polskiego

Z powodu urlopu zdrowotnego Małgorzaty Gerli, Ewa Rogozińska powróciła do pracy w marcu kontynuując naukę języka polskiego a lekcje niemieckiego przyjęła Bożena Barczyk germanistka. Jan Skarbowski - rysunek zawodowy i konstrukcje spawane. Nauczyciele i wychowawcy w warsztacie szkolnym:

 • Andrzej Grzyb kl Ia, IIIc
 • Edward Wydrzyński Ib, IIe, IIb
 • Kazimierz Mrugała Ic, IIc
 • Jan Kostka Id, IId,IIId
 • Mariusz Bąk Ie
 • Wincenty Rysz If, IIIe
 • Marian Dżoń Ig, Ij, IIh
 • Longin Knurek Ih, Ii, IIf
 • Tadeusz Grela IIa, IIIa
 • Tadeusz Chutkowski IIb
 • Zdzisław Mazal IIg, IIIg
 • Stanisław Gagatko IIi
 • Józef Fedak IIIf
 • Tadeusz Wolski IIg, IIIg
 • Roman Babiak Ic
 • Ryszard Grzebień IIb

Działalnością administracyjną szkoły zajmowali się:

 • Jan Tomczewski - kierownik administracji
 • Lucyna Sternik - sekretarka szkoły
 • Stanisława Marcinkowska - sprawy związane z księgowością szkoły


Dzień Edukacji Narodowej obchodzono, jak zwykle bardzo uroczyście, 13 października (piątek).w uroczystości wzięli udział pracownicy szkoły i warsztatów, przedstawiciele SFA jako zaproszeni goście, pracownicy administracji szkoły i warsztatów, rodzice i młodzież szkolna. W części oficjalnej były przemówienia, życzenia i kwiaty oraz nagrody.

Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali: Ewa Dżoń Zbigniew Pospolitak.
Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania - Barbara Kenar.
Złoty Krzyż Zasługi - Zdzisław Dobroć
Najmilszą i najweszelszą częścią uroczystości był występ szkolnego kabaretu w reżyserii Ireny Nahurskiej.

"Jesteś Profesorze moim snem, snem co z powiek znika i nie daje spania, no bo, czy moż młody człowiek cieszyć się gdy rozwiązywać musi ciągle twe zadania! Wiem, że czasami masz serdecznie dość naszych wrzasków, głośnych śmiechów, naszych marzeń. Dziennik cię parzy, władza zmusza, życie daje w kość..."

Tak śpiewał Andrzej Osenkowski z kl. 1TM.
Największą wesołość (aż do łez) wywołała "Lekcja o ptaszkach" oto niektóre fragmenty:

"...Weźmy; np. takie Nierozłączki Papużki - Szachowniczki . Całymi godzinami ptaki te potrafią bez trelów przesiedzieć w jednej klatce z matematyczno - historyczną cierpliwością. Budzą w nas uczucie ufności i spokoju ..." (mowa o Ewie Dżoń i Eli Sołtysik, które w wolnych chwilach z wielką pasją w zapleczu sali 101 grają w szachy ). ,,Dolne tereny zamieszkują 2 ważne ptaki latające po całym obszarze leśnym. W gniazdach siedzą w pojedynkę, a gdy przychodzi im ochota - zrywają się, zwołują sejmiki i na skrzydłach unoszą się w górę by zburzyć spokój ptasząt w górze... "( dotyczy dyr.Kowalewicza i dyr.Skarbowskiego )."Dwa okazałe ptaszyska, zamieszkające górne partie naszego rejonu szkolnego to: Zastępniczek - Rysowniczek oraz Zastępniczek - Dolatywacz Bieszczadzki. Ptaki te choć siedzą w jednym gnieżdzie to latają w pojedynkę i znienacka zaglądają do innych gniazd budząc niepokój wśród ptactwa...(rzecz o zastępcach dyrektora - Tadeuszu Kenarze i Jerzym Lubasie).

Dalej była mowa o Dzięciołku - Dobrocinku, Kenarówce Szczebiotce, Sówce Waniszce, Rusino - Gorlicy, Godzinówkach - Dorabiaczkach, Ibisach (Zdjęciarniczek Biały, Flegmatyczek, Ciągotka Papierówka), Pospolitaczku 0 Wędrowniczku, Fizyczniaku Leskowidku i Kierowniczku Oblatywaczu. Z wielką znajomością i precyzją przedstawiono wszystkie dobre i złe "charaktery" swoich belfrów.

Wykonawcy lekcji o ptaszkach. Od prawej: Piotr Dmitszak z IITM, Marzena Dolińska z IIIc i Robert Polański z IITM

Dyrektor Kowalewicz Wręcza nagrodę Dyrektora Szkoły Ewie Dżoń i Zbigniewowi PospolitakowiGratulacje i życzenia od uczniów dla E. Dżoń

Życzenia dla Wandy Wojtuszewskiej

Serdeczne uściski Marty Wani (W głębi Mariola Kosturska)

Barbara Kenar przyjmuje życzenia od swego wychowanka Rafała Rettingera z 1TM

Życzenia dla Z. Pospolitaka

Uczeń 3g M. Szałajko składa życzenia inżynierowi Janowi Kostce


Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zakończyła się w stołówce zakładowej przy ul. Lipińskiego gdzie podejmowano uczestniczących obiadem i innymi "specjałami"Miłym wydarzeniem w życiu szkoły było nawiązanie kontaktu z nauczycielamii młodzieżą jednej ze szkół zawodowych ze Słowacji.Do listu dołączono zdjęcia przedstawiające wybrane zagadnienia z procesu dydaktyczno - wychowawczego, a także "wyprodukowane przez młodzież eksponaty"20 października w radosnym nastroju powitaliśmy gości z Medzilaborec.

Powitanie gości ze Słowacji przez z - cę dyrektora Jerzego Lubasa

Przedstawiciel szkoły słowackiej prezentuje swoją szkołę.

Wzajemna wymiana upominków.

Słowacka młodzież z opiekunami

Sabina Rybka i Agnieszka Przybyła z IIb wręczają upominki koleżanką ze Słowacji

Uczennice i uczniowie słowackiej szkoły SOU z Medzilaborec


Szczególnie miłym akcentem polsko - słowackiej przyjaźni było spotkanie towarzyskie w którym uczestniczyli:
Ze Słowacji

 • Anna Malinakowa
 • Jozef Hućko
 • Maria Francowá
 • Katarina Gribusowá
 • Anna Holzmorá
 • Michal Olearnik
 • Michal Repćik
 • Karel Mazanec
 • Edward Petrasowský

oraz

 • Jan Kostka
 • Elżbieta Sołtysik
 • Włodzimierz Fedoryszak
 • Dorota Suchaniak
 • Ewa Dżoń
 • Kamil Rachwał
 • Mariola Kosturska
 • Tadeusz Chutkowski
 • Barbara Kenar
 • Zdzisław Mazal
 • Zdzisław Dobroć
 • Irena Nahurska
 • Henryk Sobolak
 • Marta Wania
 • Danuta Sawczak
 • Jan Tomczewski
 • Jerzy Lubas
 • Zbigniew Pospolitak
 • Zbigniew Słuszkiewicz
 • Grela Tadeusz
 • Marian Kowalewicz

Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze i było okazją do zawarcia bliższej znajomości.

Słuchaliśmy pięknych słowackich piosenek

Polsko - słowacki taniec przyjaźni (J, Nahurska tańczy z Jozefem Hućko)

Nauczyciele i opiekunowie z Medzilaborec

Bardzo nam smakowało czeskie piwo!

Włodek Fedoryszczak jak zwykle niezawodny w prowadzeniu konwersacji. (czyżby o rybach...?)

Janek Kostka zaprasza do konsumpcji


Wspólnie spędzone chwile są początkiem, są początkiem przyjaźni, która połączy nasze szkoły, pozwoli poznać się wzajemnie, wymienić doświadczenia, zachwycić się pięknem słowackiej ziemi.Święto Niepodległości 11 listopada 1989. 10 listopada odbył się bardzo uroczysty apel z udziałem młodzieży, nauczycieli, dyrekcji i przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku, byłego dyrektora Autosanu mgr inż. L. Kawaczyńskiego. Apel przygotowała Basia Kenar w bardzo uroczystej i patriotycznej oprawie. Nadmienić należy, że dzień 11 listopada po raz pierwszy od zakończenia wojny obchodzony był ustawowo jako święto narodowe.
W czasie uroczystości mgr Włodzimierz Fedoryszak odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Nagrodę Kuratora wręczono mgr Barbarze Kenar i mgr Tadeuszowi Kenar, zaś mgr Zbigniew Pospolitak otrzymał od Miejskiegi Oddziału PTTK szczególne podziękowania za osiągnięcia w upowszechnianiu turystyki wśród młodzierzy szkolnej
Święto Niepodległości w naszej szkole było wspaniałą lekcją wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Uczniowie R. Marcinik, P. Łuczak i A. Osenkowski w montażu słownomuzycznym (w głębi stoją: M. Kowalewicz, L. Kawaczyński)

Barbara Kenar opdbiera nagrodę Kuratora O I W przyznaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Złoty Krzyż Zasługi dla Włodzimierza Fedoryszaka od Leszka Kawaczyńskiego, przewodniczącego MRN w Sanoku.
Miłym zwyczajem przyjętym w naszym gronie stało się składanie sobie życzeń świątecznych w ostatnim dniu nauki roku kalendarzowego. Po skończonych zajęciach zebraliśmy się w sali 101 gdzie przy zapalonych świoecach, gałązce jedliny i położonym na białej serwecie opłatku, słuchając melodii kolędowych dzieliliśmy się wspomnieniami mijającego roku, czytaliśmy horoskopy zastanawiając się co przyniesie przyszłość...
Kończył się rok 1989, rok bardzo trudny, rok zapoczątkowanych reform i nadzieji. Uczestniczyliśmy w zbiórce na Narodowy Fundusz wspierania inicjatyw rządu Mazowieckiego i zebraliśmy 170 tyś. zł.Spotkanie "przy opłatku" było kolejną okazją dla dyrekcji szkoły do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły. Nagrodę otrzymali:

 • Irena Nahurska
 • Danuta Sawczak
 • Marta Wania
 • Zygmunt Futyma
 • Zbigniew Słuszkiewicz

Wręczono także Elżbiecie Sołtysik specjalną nagrodę Kuratora, o przyznanie której wnioskowała nauczycielska "Solidarność"
W podniosłym nastroju dzieliliśmy się opłatkiem i życzyliśmy sobie zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Gorące życzenia dla Pań z okazji Dnia Kobiet m. in:dla Barbary Kenar od Rafała Rettingera

dla Marty Wani od A. Niemca

dla Elżbiety Sołtysik od Mariusza Szałjko i Grzegorza Korfantego

oraz dla Marioli Kosturskiej, Ewy Dżoń i Danuty Sawczak


W części artystycznej wystąpił ze swym humorystycznym programem Szkolny Kabaret w reżyserii i choreografii Ireny Nahurskiej. Wykonawcami byli: Marzena Dolińska, Rafał Rettinger, Robert Tkacz, Grzegorz Korfanty i Jacek Brząska.

Irena Nahurska dokonuje ostatniego przeglądu "strojów"

Czekając na występ... Od prawej: M. Dolińska, J. Brząska, R. Tkacz, G. Korfanty.

Program satyryczny w wykonaniu (od lewej J. Kowalskiego, R. Polańskiego i M. Dolińskiego.

"Widownia szkolna" po zakończeniu części artystycznej.


Spotkanie towarzyskie z kawą i ciastkamiMiłą nispodzianką były wykonane lustra dla pań przez Koło Młodych Mistrzów Techniki pod kierunkiem Zdzisława Dobrocia.Każda z pań otrzymała lusterko i dołączoną poetycką dedykację, której autorem był Z. Dobroć

Uroczyste pożegnanie klas trzecich. Młodzież wszystkich klas żegnała absolwentów klas trzecich w hali sportowej naszej szkoły. W uroczystości udział wzięli:

 • ksiądz katecheta Kazimierz Płonka;
 • dyrektor d / s technicznych SFA Jerzy Potocki;
 • kierownik Działu Osobowego SFA Aleksander Drwięga;
 • przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Jan Kołodziejczyk;
 • nauczyciele teorii i praktycznej nauki zawodu, pracownicy administracji szkoły i warsztatów, pracownicy obsługi szkoły.


Naukę w szkole w bieżącym roku szkolnym ukończyło 137 uczniów w tym:

 • 25 tokarzy
 • 19 frezerów
 • 26 mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 11 elektromechaników maszyn i aparatów elektrycznych
 • 17 mechaników pojazdów samochodowych
 • 39 ślusarzy - spawaczy

Absolwenci szkoły wnieśli duży wkład pracy w rozwój bazy dydaktycznej szkoły, w zagospodarowaniu i estetycznym utrzymaniu terenu szkolnego. Uczestniczyli również w konkursach między szkolnych, imprezach sportowych i zawodach turystycznych zajmując dobre miejsca. Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

 • Walko Krzysztof z IIIa
 • Mieczysław Tkacz z IIIb
 • Wojciech Kędziołka z IIIc
 • Sobiesław Świder z IIId
 • Bogdan Bieda z IIIg
 • Lesław Stach z IIIg
 • Jacek Kłodowski IIIe
 • Jerzy Piecuch IIIf

Najlepszymi absolwentami w poszczególnych zawodach byli:

 • Janusz Kopczak z IIIa - tokarz
 • Arnold Polny IIIb - frezer
 • Mieczysław Kilar z IIIc - mechanik maszyn i urządzeń
 • Tadeusz Pytlak z IIId - elektromechanik
 • Daniel Kuźnicki z IIIe - ślusarz - spawacz
 • Marek Polny z IIIf - ślusarz - spawacz

  Aktywnością w kole miłośników kultury odznaczyli się:

 • Aldona Florek
 • Jadwiga Bednarczyk
 • Maria Lubasiewicz z IIIb
 • Adam Przystasz

  W zespole wokalno - muzycznym wyróżnili się:

  • Marzena Dolińska z IIIc
  • Krzysztof Rysz

  Wysokie lokaty w zawodach organizowanych przez PTTK na szczeblu okręgu i województwa zajmował Marek Radożycki Z IIId. Jego specjalnością były "marsze na orientację" w których zajmował czołowe miejsca.
  W dziedzinie sportowej, zarówno w pracy SKS jak również w reprezentowaniu szkoły w zawodach miejskich i wojewódzkich udział brali:

  • Jacek Szawan z IIId
  • Jarosław Sobolak z IIIg
  • Mariusz Drwięga z IIIb
  • Adam Węgrzyn z IIIb
  • Grzegorz Suwałaz IIIb

  Wyróąniającym się uczniom wręczono nagrody książkowe. Dyrektor szkoły Marian Kowalewicz Złożył absolwentom serdeczne podziękowanie i wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu będą dobrą wizytówką naszej szkoły, wykonując należycie swoje obowiązki i wykazując się zdobytymi w szkole wiadomościami.

  Monika Witek żegna absolwentów szkoły w imieniu młodzieży klas pierwszych i drugich

  Ks. K. Płonka składa życzenia absolwentom klas trzecich.

  Dyrektor Jerzy Potocki wręcza wyróżnionym...

  ...uczniom świadectwa ukończennia szkoły

  Kierownik warsztatu szkolnego Z. Bogaczewicz wręcza nagrodę książkową najlepszemu spawaczowi A. Polnemu z IIIf.

  Członkowie Koła Miłośników Kultury - pamiątkowe dyplomy wręcza opiekunka koła Marta Wania

  Henryk Sobolak - opiekun koła fotograficznego i wychowawca klasy IIIf przyjmuje podziękowania od swoich wychowanków.

  Klasa tokarzy - IIIa z opiekunami: Ewą Dżoń i Tadeuszem Grelą.

  Klasa frezerów-IIIb z Danutą Sawczak i Edwardem Wydrzyńskim.

  Klasa IIIc-Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych z opiekunami: dyr. J. Lubasem i ins. A. Grzybem.

  Klasa IIId/g-elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznych -mechanik pojazdów samochodowych

  Klasa IIIf-ślusarz-spawacz z opiekunami: Henrykiem Sobolakiem i Mariuszem Bąkiem.
  Rozdanie dyplomów dojrzałości i świadectw ukończenia absolwentom wieczorowego Technikum Mechanicznego SFA odbyło się 15 czerwca 1990r.
  Po 3 - letnim okresie nauki rozstaliśmy się z absolwentami dwu klas trzecich technikum o specjalnościach obróbka plastyczna i spawalnictwo. Opiekunami klas byli Zbigniew Bogaczewicz i Kazimierz Wójcicki. 23 słuchaczy przystąpiło do egzaminu dojrzałości, egzamin zdało 15 osób. 16 słuchaczy otrzymało świadectwo ukończenia Technikum.
  Wyróżniającym się w nauce absolwentom Dyrektor szkoły Tadeusz Kenar wręczył nagrody książkowe składając jednocześnie gratulacje:

  • Bogusławowi Kasperskiemu
  • Waldemarowi Szychowskiemu
  • Krzysztofowi Skoczółkowi
  • Piotrowi Woźnemu
  • Małgorzacie Graboń

  Słowa uznania i podziękowania skierował dyrektor Marian Kowalewicz za prace dyplomowe wykonane na bardzo wysokim poziomie, które służyć będą jako pomoce naukowe. Na wyróżnienie zasługuje praca dyplomowa wykonana przez Roberta Kubiankę i Roberta Hryszkę - "stanowisko do pomiaru i analizy stanu naprężeń i odkształceń metodą tensometrii oporowej" - praca została wyróżniona na Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

  Opracowała Elżbieta Sołtysik
  Zdjęcia do kroniki wykonało Kółko Fotograficzne pod kierunkiem mgr Henryka Sobolaka