Klasa 5M na tle głównego wejścia do szkoły z opiekunką mgr Anną Adamiak

W Zespole Szkół Technicznych występowało 5 typów szkół:

Rok szkolny trwał od 1 września 1998 roku do 25 czerwca 1999 roku. W szkołach wszystkich typów 33 nauczycieli etatowych, 26 nauczycieli etatowych praktycznej nauki zawodu, 20 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.

Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych stanowili:

Zatrudniono nowych nauczycieli:

Nauczyciele teorii (etatowi):

Warsztat szkolny:

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

Chronologia wydarzeń z życia Szkoły.

18 września 1998 roku - ślubowanie uczniów klas pierwszych. Około 300 pierwszoklasistów zebrało się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Ustawieni w szyku - klasami, odświętnie ubrani złożyli akt ślubowania. Była to pierwsz grupa uczniów przyjęta do ZST w oparciu o nowy system - badanie kompetencji uczniów (uczniowie nie zdawali egzaminu wstępnego). W ślubowaniu uczestniczyło dużo rodziców i grono pedagogiczne. Dyrektor Szkoły zapoznał zebranych z bazą szkoły i jej możliwościami. Do młodzieży zaapelował o kulturę życia: przyjaźń, życzliwość, sympatię i złożył życzenia jak najgłębszego rozwoju intelektualnego i duchowego. Następnie przedstawił wychowawców klas:

13 października 1998 - uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Rady Szkoły pani Barbara Szerszeń - Mleczko złożyła na ręce dyrektora Kenara słowa podziękowania za trud nauczania i wychowania wszystkim pracującym w ZST, składając symboliczną wiązankę kwiatów. Dyrektor Szkoły zwracając się do uczących podziękował za osiągnięcia i sukcesy, składał również podziękowanie dla pracowników administracji i obsługi.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczono medale i nagrody.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Nagrodę Kuratora Oświaty w Krośnie:

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali:


Wręczenie nagród Dyrektora Szkoły. Od lewej: dyrektor T.Kenar, dyrektor D.Suchaniak, dyrektor J.Lubas, Z.Dobroć, Ewa Bałut, Anna Jakimiak, W.Fedoryszak

Nagrody dla pracowników Warsztatów Szkolnych:


Od prawej: K.Mrugała, L.Knurek, M.Kiszka, A.Grzyb, D.Nasiadka, M.Jakubowska, A.Grzebień

Dyrektor Szkoły nagrodził także pracowników obsługi:

Grupa młodzieży pod kierunkiem mgr Anny Jakimiak przygotowała montaż muzyczno - poetycki. Program był na bardzo wysokim poziomie a największy aplauz publiczności wywołał występ młodzieży męskiej występującej w balecie "Jezioro Łabędzie" Czajkowskiego.Po akademii świętujący Dzień Edukacji Narodowej spotkali się na uroczystym obiedzie w restauracji "Adria".


29 listopad 1998 - w hali gimnastycznej ZST wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze".


Grudzień 1998 - sukcesy sportowe uczniów ZST


II miejsce ZST w finale rejonowym - grudzień'98

Również w grudniu członkowie Szkolnego Koła PCK wykonali kartki świąteczne, które wraz z życzeniami zostały przesłane dla osób przebywających w sanockich szpitalach.

Styczeń 1999 - to czas wytężonej nauki, aby uzyskać jak najlepsze wyniki na semestr I. Konferencja klasyfikacyjna odbyła się 22 stycznia, od 25 stycznia do 6 lutego trwały ferie zimowe.

11 lutego - odbyła się konferencja plenarna. Odnotować należy, że był to "tłusty czwartek" i uraczono nas ogromną ilością pączków (niespodzianka ze strony Dyrekcji).
W tym dniu pożegnaliśmy naszą koleżanką mgr Danutę Sawczak, która przeszła na emeryturę.
Danuta była jednym z najstarszych stażem nauczycieli w naszym gronie, uczyła języka rosyjskiego i była przewodniczącą związków zawodowych ZNP. Była świetną organizatorką życia towarzyskiego w szkole i wspaniałą koleżanką. Otrzymała słowa podziękowania od Dyrekcji, Grona i młodzieży szkolnej.

13 lutego 1999 - w restauracji Hotelu Sanlux przy Lipińskiego 116 odbył się Bal Studniówkowy klas kończących szkołę srednią: 5M, 5S, 3T


Klasa 5M z wychowawcą mgr Anną Adamiak
Od góry (z lewej) rząd I: P.Wilkosz, M.Nowak, P.Leśniak, M.Podstawski, M.Kowalczyk, W.Rączka, T.Kowalski, T.Polański, P.Sawczyn, P.Turek, R.Kleszcz
rząd II: M.Krzyżak, D.Harko, A.Urban, A.Dmitrzak, W.Mroczkowski, R.Krawiec, E.Szmyd, A.Dąbek, M.Bury, A.Krawczyk, W.Myćka
rząd III: T.Załączkowski, S.Radwański, D.Wojtoń, mgr A.Adamiak, M.Dżugan, R.Kunach, M.Bielec, J.Prystasz

Klasa przysporzyła Szkole chwały aktywnie angażując się w turniejach, konkursach i w życiu sportowym.
Największym sukcesem uczniów tej klasy było zdobycie I miejsca w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Lokalna prasa ("Tygodnik Sanocki") donosiła:

Klasa 3T przed "Studniówką"
Od góry z lewej: P.Sroka, P.Klecha, M.Sumara, W.Kaczmarczyk, G.Hydzik,P.Koza, Ł.Czuchry, A.Weremiński, A.Szymański
rząd środkowy: M.Trojanowski, S.Gąska, R.Gacek, Sz.Semenowicz W.Łukaszyk, P.Brzeski
rząd dolny: A.Woźniak, T.Ostrowski, M.Rysz, R.Pocałuń, P.Lasota, W.Potoczny
Wychowawcą klasy był Jan Skarbowski


Klasa 5S - naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Wychowawcą mgr inż. Józef Czapor
Od góry z lewej: M.Mikołajek, W.Dworzański, A.Domowicz, A.Osenkowski, J.Czech, J.Jachimowski, L.Dudek, R.Strączek
drugi rząd: M.Szybka, E.Szajna, G.Słuszkiewicz, G.Malec, D.Guzik, P.Mazal, G.Buczek
trzeci rząd: W.Mazur, M.Krowiak, A.Wydrzyński, L.Wróbel, M.Wojtal, W.Zieliński, R.Grzebień, W.Święch


Pamiątkowe zdjęcie klasy 5S z Balu Studniówkowego z wychowawcą J.Czoporem, mgr J.Kosztołowicz i B.Bałutem (rząd dolny, drugi z prawej)

W II semestrze roku szkolnego 98/99 wychowawcy klas i uczący starali się jeszcze bardziej stwarzać sytuacje motywacyjne do zdobywania wiedzy, rozbudzać potrzebę zainteresowań i rywalizacji poprzez udział w konkursach i kołach zainteresowań. Pracę tę odzwierciedlają wyniki w nauce i osiągnięcia indywidualne uczniów. Uczniowie klasy IVk (modułowej) Ernest Piątek i Rafał Tymoczko zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu imienia profesora Grzegorza Białkowskiego. Drużyna ZST w składzie T.Malik, P.Gliński, R.Drahusz i L.Dudek zajęła II miejsce w turnieju motoryzacyjnym.
Piotr Dąbek z klasy IIIk brał udział w konkursie recytatorskim i zdobył I miejsce w województwie w kategorii poezji śpiewanej i zakwalifikował się do konkursu finałowego we Wrocławiu.


Tygodnik Sanocki


Tygodnik Sanocki

Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w wojewódzkich zawodach piłki koszykowej i IV w zawodach strefowych. Drużynę przygotował Zygmunt Futyma. Szkolna drużyna piłki ręcznej zajęła I miejsce w zawodach wojewódzkich szkół średnich w Brzozowie. Uczeń 5S Damizn Guzik zajął II miejsce w skoku w dal (6,97m) na Mittingu Kwalifikacyjnym w Kielcach i zakwalifikował się do mistrzostw Polski w kategorii juniorów zaś Bogumił Rocha z 2T również został zakwalifikowany do mistrzostw Polski w tej samej kategorii za zajęcie II miejsca w rzucie dyskiem (39,5m).

4 czerwca 1999 - pożegnanie absolwentów Uroczystość zaszczycili swą obecnością:

Obecnośc przedstawicieli PCK związana była z podziękowaniem dla członków szkolnego Koła PCK, którzy mieli duże zasługi w propagowaniu honorowego krwiodawstwa.

Mury szkoły opuściło 81 absolwentów. Żegnając ich dyrektor Tadeusz Kenar podkreślił sukcesy i zasługi absolwentów dla szkoły. Szczególne podziękowania skierował do autorów pięknych prac dyplomowych, które pozostaną w szkole. Opiekunom klas, nauczycielom i rodzicom podziękował za pracę i pomoc. Dyrektor złożył absolwentom gratulacje z okazji ukończenia nauki szkolnej i zrealizowania nowych planów.


Wręczenie nagród dla zdobywców I miejsca w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki województwa podkarpackiego.
Od lewej: Piotr Wilkosz, Maciej Nowak, Piotr Leśniak


Grupa absolwentów, której udziałem były sukcesy sportowe ZST:
Damian Guzik, Paweł Sawczyn, Sebasrian Radwański, Maciej Podstawski, Robert Gacek, Radosław Kunach, Gabriel Hydzik, Hubert Mańko, Marcin Rysz, Mariusz Sumara, Andrzej Wydrzyński


Wręczenie nagród i gratulacje dla najlepszych uczniów 5S.
Od lewej: Witold Święch, Andrzej Domowicz, Jan Jachimowski, Rafał Grzebień


Wyróżnienie i nagrody dla absolwentów 3T:
Piotr Lasota, Robert Pocałuń, Mariusz, Marcin Rysz, Szczepan Semenowicz;BR:Piotr Lasota (pierwszy z prawej) otrzymał dodatkowo wyróżnienie za działalność plastyczną i w samorzadzie szkolnym.

Przedstawiciele władz PCK złożyli podziękowanie dla najbardziej zasłużonych absolwentów dla honorowego krwiodawstwa. Szkoła otrzymała pamiątkowy proporczyk 80 lecia PCK, wyróżnieni dyplomy. Szczególnie podkreślono aktywną pracę w szkolnym Kole PCK Tomasza Ostrowskiego. Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Za aktywną działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta wyróżniono: Macieja Nowaka, Piotra Leśniaka i Grzegorza Słuszkiewicza.

Czerwcowe dni zdomionowane zostały przez wizytę - pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie. Grupa młodzieży z ZST wyruszała na spotkanie z Ojcem Świetym do Zamościa.


Tuż przed wyruszeniem w rowerową pielgrzymkę z "błogosławieństwem Dyrekcji" pod opieką Jana Wójcickiego, Agnieszki Podkalickiej i Wincentego Rysza, a także księdza Jacka Rawskiego - organizatora pielgrzymki


Bez przeszkód dotarli do celu - zmęczeni, lecz szczęśliwi. Piąta od lewej w grupie siedzących Agnieszka Podkalicka

Do pielgrzymki dołączyły "rodzynki" z innych szkół. Trasa do Zamościa liczyła 220 km. Jak donosiła prasa "pielgrzymi w żółtych koszulkach" wzbudzali szczególną sympatię.

25 czerwca'99 - uroczystość zakończenia roku szkolnego 1998/1999


Od lewej: dyr. J.Lubas, przew. Rady Szkoły Barbara Mleczko, dyr. D.Suchaniak, Komendant Hufca Ewa Puchała, dyr. T.Kenar, Mariusz Bąk - zastępca kier. Warsztatów, mgr B.Rzepka, T.Grela, inż. K.Mądry - kierownik Warsztatów Szkolnych

Po Mszy świętej w kościele NSPJ młodzież zebrała się w sali gimnastycznej ZST gdzie o godzinie 9.30 dyrektor Tadeusz Kenar powitał wszystkich zebranych i podsumował kończący się rok szkolny. Między innymi Dyrektor stwierdził: "Uroczystość końca roku to moment refleksji - czy efektywnie wykorzystaliśmy dany nam czas. To nie tylko oceny na świadectwach i żmudny okres w procesie wychowawczym. To również troska i starania o zabezpieczenie dostępu do nowoczesnej wiedzy..."

Szkołę ukończyło 227 absolwentów technikum pięcioletniego i trzyletniego, technikum policealnego (informatyk) i szkoły zawodowej. 21 absolwentów ZSZ w zawodzie spawacza otrzymało Książeczkę Spawacza na 3 rodzaje uprawnień, zatwierdzoną przez Instytut Spawalniczy w Gliwicach. Trzech laureatów Turnieju Młodych mistrzów Techniki szczebla centralnego uzyskało indeksy do szkół wyższych. Módzież inspirowana przez swoich nauczycieli brała udział w konkursach i turniejach (patrz wyżej). W ramach akcji Honorowego Krwiodawstwa uczniowie naszej szkoły oddali 25 litrów krwi. Wyróżniający się uczniowie w nauce, pracy społecznej, życiu sportowym i frekwencji otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.Podczas uroczystości miało miejsce pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę: Janiny Doskowskiej, Józefa Czapora, Józefa Fedaka i Tadeusza Chutkowskiego.

Szczególnie serdecznie pożegnano Janinę Doskowską, która od 1982 roku pełniła funkcję Kierownika Administracji szkoły. To jej dziełem były piękne kwiaty zdobiące obejścia wokół szkoły, estetyczne wyposażenie wnętrz w biurach i salach, piękna oprawa w czasie szkolnych uroczystości a także "umilenie" godzin spędzanych na konferencjach plenarnych.


Podziękowanie i pożegnanie pani Doskowskiej przez Grono Pedagogiczne i Dyrekcję.
Od lewej: T.Kenar, J.Lubas, D.Suchaniak, J.Gawlewicz. Marta Wania dedykuje pani Janinie poetyckie strofy. Z prawej mało widoczna Joanna Skarbowska


Janusz Gawlewicz, prawa ręka J.Doskowskiej (starszy referent d/s administracyjnych) przekazuje słowa podziękowania


Pożegnanie i wręczenie pamiątkowego upominku mgr inż. Józefowi Czaporowi. W imieniu Grona występują Tomasz Koss i Beata Leszczyszyn


Pożegnanie Marii Hartman przez Elwirę Bonk i Katarzynę Wronkowicz - Rogos. Z lewej Jarosław Dulęba. Marysia uczyła języka angielskiego, a w przyszłości pracować będzie w Bieszczadach


Pożegnanie Tadeusza Chutkowskiego, długoletniego pracownika warsztatów szkolnych przez Małgorzatę Jakubowską. Obok Zygmunt Futyma


Zespół wokalno - muzyczny stanowił oprawę artystyczną urocztsrości. Śpiewa M.Kowalski. Prowadząca zespół A.Jakimiak (pierwsza z lewej)
Od lewej: J.Doskowska, M.Wania, J.Skarbowska, J.Czapor, W.Fedoryszak, J.Ziobro, B.Podkalicka, Ł.Kudlik, M.Bąk

Po uroczystości zakończenia roku szkolnego - spotkanie towarzyskie pracowników szkoły, które "umuzykalnił" ksiądz Jacek Rawski.


Od lewej: E.Rogozińska, J.Doskowska, M.Wania, E.Sołtysik, A.Jakimiak, ks. J.Rawski


Od lewej: A.Jakimiak, J.Lubas, ks. Rawski, E.Dżoń, D.Sawczak

Opracowała Elżbieta Sołtysik
Zdjęcia Jan Wójcicki