Struktura organizacyjna ZST:

Grono Pedagogiczne:

Nauczyciele teorii - przedmioty ogólnokształcące:

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Nauczyciele i opiekunowie w Warsztacie Szkolnym:

W strukturze kształcenia ZST nastąpiły pewne zmiany:

Rok szkolny liczył 36 tygodni i trwał do 19 czerwca 1998 roku. W dniu 1 września w szkole rozpoczęło naukę 954 uczniów i słuchaczy.

Pracownicy administracji i obsługi:


Sala komputerowa (nr 4) z opiekunem mgr inż. Krzysztofem Futymą


Sala obróbki skrawaniem (nr 5)


Pracownia do nauki informatyki (nr 109)


Sala do nauki przedmiotów samochodowych (nr 6). W głębi mgr inż. Józef Czapor

Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia nauczyciele w szkole i w warsztatach szkolnych, a także pracownicy administracyjni zatrudnieni w ZST spotykają się na tradycyjnym "opłatku". Poniżej na zdjęciu na pierwszym planie mgr Jolanta Kosztołowicz, która po ciężkiej chorobie i urlopie zdrowotnym powróciła do pracy.


Koleżanka Jola przyjmuje życzenia świąteczne od zastepcy dyrektora mgr Jerzego Lubasa.

23 kwietnia 1998 reprezentacja ZST wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Drużyna w składzie:

zajęła I miejsce. W Turnieju uczestniczyły szkoły ponadpodstawowe województwa - średnie i ogólnokształcące. Ponadto zwycięska drużyna naszej Szkoły brała udział w półfinałach II Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego uzyskując dyplomy uznania.

Poniżej Komisja konkursowa eliminacji wojewódzkich z udziałem przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Kuratorium Oświaty w Krośnie, egzaminatorów prawa jazdy i dyrektora Kenara.
Od lewej: dyrektor T.Kenar, T.Wolski, drużyna: T.Indyk, L.Dudek, M.Godzisz, J.Czapor (opiekun drużyny), B.Bałut i J.Wroniak - nauczyciele


Szkolna drużyna piłki ręcznej chłopców, która w zawodach wojewódzkich szkół ponadpodstawowych w Brzozowie zdobyła I miejsce. Opiekunowie drużyny: J.Dulęba (z lewej) i Ł.Kudlik (z prawej)

Reprezentacja szkoły brała udział w zawodach sanitarnych szkół ponadpodstawowych - Krosno'98


Drużyna ZST w niebieskich koszulkach. Od lewej: Mazur, Jurczyszyn, Kowalski, Złociński, Filar


Uczestnik naszej drużyny M. Mazur udziela pierwszej pomocy.

Od 22 do 24 kwietnia odbywały się egzaminy z przygotowania zawodowego klas maturalnych. Wszyscy uczniowie w liczbie 98 osób obronili prace dyplomowe i uzyskali tytuł technika mechanika w swoich specjalnościach.

W dniu 5 maja odbył się egzamin pisemny z języka polskiego, 6 maja z wybranego przedmiotu. W drugiej połowie maja trwały egzaminy ustne. Oprócz obowiązkowego egzaminu ustnego z języka polskiego abiturienci najczęściej wybierali geografię, język angielski i matematykę. Na początku czerwca'98 odbyło się uroczyste zakończenie klas maturalnych, z udziałem wszystkich absolwentów, przedstawicieli rodziców, grona nauczycielskiego, dyrekcji szkoły. Wśród wyróżnionych absolwentów znaleźli się:


Gratulacje od dyrektora Kenara dla wyróżnionych absolwentów z klasy 3T i opiekunki klasy Ewy Dżoń


Gratulacje przyjmują absolwenci klasy 3T Technikum dla Dorosłych. Od lewej: dyrektor Lubas (w głębi), mgr inż. Jan Skarbowski (opiekun klasy), dyrektor Kenar, Wójcik, Chrobak, Szarek, Szuba


Gratulacje dla absolwentów 5S, honorowych dawców krwi. Na planie z lewej Andrzej Pawlecki przyjmuje gratulacje od dyrektora Tadeusza Kenara


Gratulacje dla Marka Piegdonia w obecności kuratora krośnieńskiego. W głębi siedzą: od lewej - B.Bałut, J.Skarbowski, Janina Doskowska, Z.Dobroć, ks. Niemczyk, R.Maciejewska

Rok szkolny 1997/1998 liczył 36 tygodni. Uroczyste zakończenie roku odbyło się 19 czerwca. Wyróżniający się uczniowie w poszczególnych klasach otrzymali nagrody książkowe:

Za działalność sportową wyróżniono:

Mistrzami w zawodzie wśród absolwentów klas trzecich zostali:

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pożegnano odchodzącego na emeryturę Wincentego Rysza - kierownika warsztatów szkolnych. Koledzy z warsztatów w prezencie wręczyli Wincentemu Ryszowi rower górski.


Na zdjęciu Wincenty Rysz (z prawej) przyjmuje słowa podziękowania podziękowania od przedstawiciela KO w Krośnie Bronisława Rzepki

Opracowała Elżbieta Sołtysik