Czwarty rok pracy Zespołu Szkół Technicznych, w którym uczyło się:

 • 439 uczniów w 16 oddziałach Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • 208 uczniów w 7 oddziałach technikum pięcioletniego,
 • 80 uczniów w 3 oddziałach technikum trzyletniego,
 • 170 uczniów w 5 oddziałach technikum dla dorosłych,
 • 56 uczniów w 2 oddziałach ZSZ dla dorosłych,


Momentem przełomowym było powołanie 1.01.1995 roku Informatycznego Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Akt ślubowania klas pierwszych ZST przyjmuje dyrektor mgr Jerzy Lubas.


W związku z organizacją "Centrum", jednego z 5 takich ośrodków w Polsce, szkoła otrzymała środki w wysokości 1100 mln zł, które przeznaczone zostaną na zakup obrabiarki sterowanej numerycznie. W szkole zorganizowano nowe pracownie komputerowe: w sali 109 i bardzo nowoczesną pracownię w zaadoptowanym pomieszczeniu byłej szatni - koszt 600 mln złotych.W czerwcowym numerze miesięcznika "Szkoła Zawodowa" w jednym z artykułów opisano inicjację naszej szkoły umożliwiającą innym szkołom otrzymanie oprogramowania komputerowego.Na VII Giełdzie Zawodów zorganizowanej w ZSM przedstawiliśmy dalszy nowoczesny rozwój szkoły. W przyszłym roku szkolnym przy specjalności technik mechanik wprowadzony zostanie program o strukturze modułowej, konsultowany za specjalistami EWG w ramach fundacji PHARE, oparty o komputerowe wspomaganie procesów projektowania i wytwarzania. Uczeń dokonuje wyboru specjalności w klasie trzeciej.Jak doniosła lokalna prasa "wielkim światem powiało" w naszej szkole, a warto dodać, że ZST jest dziewiątą szkołą w kraju, w której zatwierdzono ten program do realizacji.
Jak widać ambitne i ciekawe perspektywy stoją przed Zespołem Szkół Technicznych, a są one wynikiem całokształtu pracy szkoły i usilnymi staraniami Dyrekcji Szkoły wspomaganymi przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.Rok szkolny 1994/95 był kolejnym w dziedzinie wieku osiągnięć kulturalnych, sportowych i dużej aktywności naszych uczniów.

Zespół instrumentalno - wokalny brał udział w festiwalu "Serce w piosence" gdzie został nagrodzony. Członkowie zespołu: A. Wojdanowski, D. Żołnierczyk, T. Rydy, K. Skrabalak.
Grupa kabaretowo - teatralna "Kwiczoły" zajęła III miejsce na XX Rejonowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Ustrzykach Dolnych w kategorii teatrów. Grupę przygotowywała mgr Zdzisława Dacko.
Grupa uczniów brała udział w obozie kultury teatralnej w czasie III Collage'u Teatralnego w Sanoku.W październiku 1994 roku grupa uczniów uczestniczyła w obozie kultury muzycznej podczas Dni Muzyki Wokalnej imienia A. Didura.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w międzyszkolnym konkursie Wiedzy o Filmie i w eliminacjach środowiskowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Uczeń klasy 3T3 Maciej Michałkiewicz zajął IV miejsce w II wojewódzkim Konkursie Astronomicznym, Tomasz Harkot II miejsce.

Bardzo aktywnie pracowało szkolne Koło PCK, a w Tygodniku Sanockim ukazała się następująca notatka:Sukcesy sportowe - doniesienia prasowe.

Mistrzowie województwa krośnieńskiego szkół ponadpodstawowych 1995.W zawodach wojewódzkich "Sprawni jak żołnierze" drużyna zajęła III miejsce. Skład drużyny: K. Stojowski, G. Doskowski, G. Juszczak, G. Kosar, R. Pater.

 • II miejsce w biegach na orientację o Puchar Przemyśla zdobyli D. Carkowski i Wojciech Bagan, III miejsce B. Podkalicki i R. Bagan - wrzesień 1994 roku.
 • II miejsce w zawodach rejonowych i II miejsce w zawodach wojewódzkich "Sztafetowych biegów przełajowych" (K. Stojowski, G. Juszczak, R.Gacek, D. Niemczyk, M. Wroniak, M. Pałys, J. Płoucha, M. Sumara, M. Kuzicki, W. Żytka, M. Hryćko).
 • III miejsce w zawodach rejonowych szkolnej Ligi L.A. (K. Stojowski najlepszym zawodnikiem).
 • I miejsce w rejonowych rozgrywkach halowych w piłce nożnej, II miejsce w województwie. (Kogut, Szczepański, Śliwiak, Sumara, Kuzicki, Ruszel, Pawlecki, Żyłka, Płoucha).

Członkowie Szkolnego Koła PTTK aktywnie uczestniczyli we wszystkich imprezach Miejskiego Oddziału PTTK zajmując czołowe lokaty. Najważniejsze z nich to:

 • "Kopacz dla odważnych" - styczeń 1995,
 • zawody o puchar Zagórza "Korcaby" - 1995,
 • Prima Aprilisowe imprezy na orientację - kwiecień 1995,
 • XII Rajd Szlakiem Pamięci Narodowej Krynica - Wysowa - 21 - 23 kwietnia 1995,
 • XXXI Centralny Rajd Turystyczny Wojska Polskiego na Orientację "Bieszczady '95",

Nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca w tym rajdzie: Adam Stach w swojej kategorii wiekowej, Bartek Podkalicki w swojej kategorii wiekowej.

Najlepsi zawodnicy w pozostałych imprezach wyżej wymienionych:

 • Darek Carkowski,
 • Bartek Podkalicki,
 • Robert Zieliński,
 • Bogdan Haduch,
 • Bartek Kiszka,
 • Tomasz Chryń,
 • Sebastian Domoń,
 • Marcin Barlewicz.


Tradycyjnym polonezem dyr. Tadeusz Kenar z żoną Basią rozpoczął Bal Studniówkowy klasy 3T3 w restauracji "Adria" - 28 stycznia 1995

Nad atmosferą balu czuwał p. Tadeusz Pastuszak, przedstawiciel "trójki klasowej", księgowy Rady Szkoły.

Klasa 3T3 na Balu Studniówkowym, w środku mgr Danuta Sawczak - opiekun klasy. W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): Paweł Zarzyka, Jan Szelast, Robert Data, Roman Zibura, Robert Duduś, P. Mazur, Jacek Rajtar, stoją (od lewej): Krzysztof Sadlik, Daniel Sowa, Rafał Wójtowicz, Norbert Latusek, Paweł Orliński, Andrzej Paszkiewicz, Maciej Michałkiewicz, Grzegorz Biega, Tomasz Pastuszak, Wojciech Szyndlar, Maciej Bogaczewicz, Szczepan Pastuszak, Piotr Depa, Jacek Kustra, Arkadiusz Reszczyński, Arkadiusz Siwarski, Bogusław Filipczak, Paweł Mazur.


Wszyscy uczniowie zdali egzamin dojrzałości!!!

Uczniem wyróżniającym się był Maciej Michałkiewicz, który na świadectwie maturalnym otrzymał średnią 5,1, ponadto aktywnie działał w Kółku komputerowym, był współtwórcą szkolnej Telegazety i reprezentował dwukrotnie szkołę w Wojewódzkim Turnieju Astronomicznym zajmując I i II miejsce.Od 3 do 7 maja w pięciu miastach archidiecezji przemyskiej odbył się I Archidiecezjalny Kongres Rodzin. Również w Sanoku, do którego przybyli profesorowie renomowanych krajowych uczelni; odbywały się wykłady o tematyce rodzinnej dla małżonków i rodziców, nauczycieli, wychowawców, uczniów szkół średnich i służby zdrowia. 4 maja w Zespole Szkół Techniczych wygłosił wykład dr habilitowany Wojciech Chudy, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. "Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność". Młodzież naszej szkoły z wielką uwagą wysłuchała prof. Chudego, który wywarł duże wrażenie swoją osobowością - jest człowiekiem fizycznie niepełnosprawnym. Zachowanie naszych uczniów zgromadzonych w czasie wykładu w hali gimnastycznej wzbudziło podziw i zaskoczenie osób towarzyszących prof. Chudemu.

W "Niedzieli" - tygodniku katolickim ukazała się nawet notatka na ten temat.
23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, w którym udział wzięła licznie zgromadzona młodzież, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: A. Krzanowski - prezes Autosanu S.A., ks. proboszcz Parafii NSPJ K. Pszon, A. Bugajski - przewodniczący Rady Szkoły i A. Pałacki - sponsor naszych drużyn koszykowych. W czasie uroczystości grono pedagogiczne i młodzież pożegnali mgr Zbigniewa Słuszkiewicza, który odszedł na emeryturę. Dyrektor szkoły mgr Tadeusz Kenar podkreślił zasługi kolegi Słuszkiewicza w tworzeniu historii sportu w naszej szkole. Młodzież spontanicznie, długimi oklaskami żegnała ulubionego nauczyciela. Nas, jego kolegów, zawsze ujmowała szczerość, życzliwość i bezpośredniość. Dziękujemy Ci, drogi Kolego!

Najlepsi uczniowie w nauce i w zajęciach praktycznych zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Nagrodzono również tych wszystkich uczniów, którzy tworzyli sukcesy szkoły. A. Krzanowski wręczył nagrody książkowe uczniom klas trzecich, którzy otrzymali tytuł Mistrza w zawodzie. Byli to:

 • Janusz Tkacz 3a,
 • Dariusz Pacałuń 3b,
 • Tomasz Mach 3c,
 • Mariusz Hadam 3d,
 • Daniel Pelczarski 3d,
 • Krzysztof Bar 3e,
 • Mariusz Wójcik 3g,

Za wyniki w nauce wyróżniono uczniów:
Technikum 5 - letnie:

 • Rafał Krawiec 1a,
 • Maciej Nowak 1a,
 • Ernest Szajna 1b,
 • Witold Święch 1b,
 • Andrzej Domowicz 1b,
 • Robert Pater 2a,
 • Tomasz Kurek 2b,
 • Marcin Łagodzic 2b,
 • Grzegorz Doskowski 3a,
 • Robert Zieliński 3a,
 • Waldemar Stańko 3a,
 • Piotr Chytła 3a,
 • Jerzy Pelczarski 3a,
 • Łukasz Chmilowski 3b,
 • Adam Zarzyczny 3b,
 • Paweł Gładysz 3b,
 • Krzysztof Szul 3b,
 • Maciej Szwarc 3b,
 • Wojciech Machowski 4a,
 • Artur Delimat 4a,
 • Wojciech Lutomirski 4a,

Technikum 3 - letnie:

 • Waldemar Psujek 1T3,
 • Paweł Rysz 2T3,
 • Ryszard Gocek 2T3,
 • Maciej Michałkiewicz 3T3,
 • Jan Szelast 3T3,
 • Paweł Zarzyka 3T3,
 • Paweł Mazur 3T3.

Uczniowie klasy 3T3 zostali wyróżnieni na uroczystości wręczenia dyplomów dojrzałości. Wręczono im cenne nagrody książkowe.
Technikum dla Dorosłych:

 • Ryszard Kędra 1a,
 • Mariusz Kędra 1a,
 • Łukasz Futyma 1c,
 • Jerzy Markun 2a,
 • Grzegorz Bar 2b/c,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • A. Bieńczak 1a,
 • M. Pytlowany 1c,
 • M. Tomczewski 1c,
 • T. Dobosz 1d,
 • P. Potenta 1d,
 • J. Kozłowski 1d,
 • J. Augustyn 1e,
 • A. Szychowski 1e,
 • W. Solik 1g,
 • M. Chudzikiewicz 1g,
 • W. Bagan 2a,
 • M. Rysz 2c,
 • T. Ostrowski 2d,
 • Sz. Semenowicz 2d,
 • M. Sumara 2e,
 • R. Pocałuń 2e,
 • G. Buczek 2g.

Absolwentka szkoły zawodowej Beata Wermińska w imieniu klas trzecich złożyła serdeczne podziękowania Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za 3-letni wysiłek w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu ich postawy. Podziękowanie dla Wszystkich uczących złożył przewodniczący Rady Szkoły A. Bugajski. Dyrektor Tadeusz Kenar wyraził słowa uznania dla Rady Pedagogicznej i życzenia dobrego odpoczynku, młodzieży zaś miłych, udanych i bezpiecznych wakacji. Równocześnie zwracając się do młodzieży przedstawił perspektywę nauki w ZST w nowym roku szkolnym. Uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu muzycznego.Pracownikami Zespołu Szkół Technicznych byli:

 • dyrekcja - mgr T. Kenar, mgr J. Lubas, mgr inż. Z. Pospolitak

Nauczycielami teorii pracujący po raz pierwszy w ZST byli:

 • mgr Zdzisława Dacko - język polski,
 • mgr Ewa Kamińska - matematyka, język angielski,
 • mgr inż. Jan Ziobro - przedmioty zawodowe,
 • na etat bibliotekarki przyjęto mgr Annę Jakimiak,

Nowym pracownikiem warsztatu szkolnego był Mieczysław Zdziarski.
Wychowawcy w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych:

 • Ewa Puchała,
 • Stanisław Dziok.

Pozostałymi nauczycielami teorii byli:

 • B. Kenar - język polski,
 • E. Rogozińska - Podstawska - język polski,
 • M. Wania - język polski,
 • B. Ciomcia - język angielski,
 • P. Witowicz - język angielski,
 • D. Sawczak - język rosyjski,
 • E. Sołtysik - historia, geografia, ochrona środowiska,
 • K. Rachwał - historia, wiedza o społeczeństwie,
 • E. Dżoń - matematyka,
 • J. Kosztołowicz - matematyka (urlop macierzyński w 2s),
 • M. Stawarczyk - matematyka, elementy informatyki,
 • M. Kosturska - chemia, fizyka,
 • W. Fedoryszak - fizyka, elektrotechnika, podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • D. Suchaniak - matematyka, ochrona środowiska,
 • Z. Futyma - wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne,
 • J. Wójcicki - wychowanie fizyczne,
 • Z. Słuszkiewicz - wychowanie fizyczne,
 • M. Badecki - wychowanie fizyczne,
 • J. Czapor - technologia, przepisy ruchu drogowego, budowa pojazdów samochodowych, części maszyn, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych,
 • Z. Dobroć - obróbka skrawaniem, technologia, skrawanie i narzędzia, pracownia techniczna,
 • K. Wójcicki - technologia, ekonomika, spawanie elektryczne, konstrukcje spawalnicze,
 • K. Futyma - elementy informatyki, automatyka, termodynamika, elektrotechnika, samochodowe urządzenia elektryczne, maszynoznawstwo,
 • B. Stach - technologia, obrabiarki,
 • R. Rymar - rysunek zawodowy, technologia, podstawy techniczne i technologii, rysunek techniczny,
 • J. Ziobro - mechanika techniczna, części maszyn, maszynoznawstwo,
 • J. Kikta - maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne,
 • J. Skarbowski - technologia, matematyka,
 • M. Drwięga - elektrotechnika,
 • J. Być - B.H.P.,
 • K. Witowicz - ochrona środowiska (urlop macierzyński w 2s),
 • P. Lewandowski - technologia, materiałoznawstwo,
 • T. Kenar - rysunek techniczny,
 • J. Lubas - technologia,
 • Z. Pospolitak - maszynoznawstwo.

Lekcje religii prowadzili:

 • ks. Kazimierz Pszon,
 • ks. Kazimierz Giera,
 • ks. Zygmunt Balawender.

Warsztaty Szkolne:

 • mgr inż. Z.Bogaczewicz - kierownik,
 • Wincenty Rysz - zastępca kierownika,
 • Teresa Turek - zastępca kierownika do spraw pedagogicznych,
 • Małgorzata Jakubowska - księgowa warsztatów,
 • Danuta Florian.

Zajęcia praktyczne prowadzili:

 • Edward Buczek,
 • Stanisław Gagatko,
 • Józef Lubecki,
 • Tadeusz Chutkowski,
 • Piotr Przystasz,
 • Tadeusz Grela,
 • Mariusz Bąk,
 • Józef Fedak,
 • Longin Knurek,
 • Edward Wydrzyński,
 • Jan Kostka,
 • Ryszard Wydrzyński,
 • Bolesław Wójcik,
 • Mieczysław Zdziarski,
 • Kazimierz Mrugała,
 • Bogusław Bałut,
 • Jan Wroniak (urlop chorobowy),
 • Tadeusz Wolski,
 • Marian Dżoń,
 • Andrzej Grzebień,
 • Andrzej Grzyb,
 • Marian Kiszka,
 • Stanisław Chęć,
 • Marian Podulka,
 • Mariusz Mielnik.

Pracownicy administracji ZST:

 • Janina Doskowska - kierownik administracji,
 • Janusz Gawlewicz - referent do spraw administracji,
 • Lucyna Sternik - sekretarka Zespołu Szkół Technicznych,
 • Barbara Tutak - księgowa,
 • Krystyna Kamińska - księgowa,
 • Dorota Nasiadka - pracownik Centrum.


W maju 1995 roku Centrum gościło przedstawiciela CODN mgr inż. Andrzeja Brejnaka i przedstawiciela Biura Koordynacji Kształcenia Kadr dr Ludwika Janickiego, którzy dokonali lustracji nowo utworzonego Centrum.

Międzyszkolny kurs dla nauczycieli. Na pierwszym planie A. Brejniak, w głębi na tle ekranu L. Janicki.


Pracownicy ZST wyróżnieni z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

 • mgr inż. Zdzisław Dobroć - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
 • mgr Jerzy Lubas - Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.

Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych:
Nauczyciele:

 • mgr Barbara Kenar,
 • mgr Mariola Kosturska,
 • mgr Marta Wania,
 • mgr Elżbieta Sołtysik,
 • mgr Ewa Dżoń,
 • mgr Zygmunt Futyma.

Pracownicy warsztatów:

 • Longin Knurek,
 • Tadeusz Chutkowski,
 • Wincenty Rysz,
 • Edward Wydrzyński.

Pracownicy administracji:

 • Janusz Gawlewicz,
 • Lucyna Sternik,
 • Krystyna Solon,
 • Robert Biega,
 • Stanisław Baran.

Opracowała Elżbieta Sołtysik.