Nowy rok szkolny Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęto Mszą św. w kościele NSPJ w dniu 1 września; uroczystość szkolna odbyła się w hali gimnastycznej szkoły.W uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego wzięła udział licznie zgromadzona młodież, rodzice i pracownicy szkoły. Akademię szkolną zaszczycili swą obecnością:

 • mgr Bronisław Rzepka - starszy wizytator KO i W w Krośnie
 • ks. mgr Jan Grzywacz - katecheta
 • inż. Jan Kołodziejczyk - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego.

Ponadto przy stole prezydialnym zasiedli:

 • mgr inż. Zbigniew Pospolitak - nowo mianowany zastępca dyrektora szkoły
 • mgr Jerzy Lubas - zastępca dyrektora
 • mgr inż. Zbigniew Bogaczewicz - kierownik warsztatów szkolnych
 • oraz mgr Tadeusz Kenar - dyrektor szkoły, który powitał wszystkich zebranych i zapoznał z organizacją pracy szkoły w nowym roku szkolnym


Drugi rok istnienia Zespołu Szkół Technicznych to dalszy rozwój szkoły. Otwarto nowy oddział technikum po szkole podstawowej o specjhalizacji - naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
W Zespole Szkół Technicznych naukę rozpoczęło:

 • 464 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • 174 uczniów w dziennym Technikum
 • 86 słuchaczy Technikum wieczorowe

Łącznie w 27 oddziałach 724 uczniówDo pracy w Zespole przyjęto dwóch nowych nauczycieli:

 • mgr inż. Krzysztofa Futymę
 • mgr inż. Bogusława Bałuta.

Nowym, drugim zastępcą kierownika warsztatów szkolnych mianowano Wincentego Rysza. Na części etatow zatrudniono:

 • Dorotę Suchaniak
 • Irenę Nahurską
 • Antoniegio Bryndzę
 • Tadeusza Siutę
 • Janusza Kiktę
 • Bronisława Stacha
 • Jerzego Lecha
 • Jana Skarbowskiego
 • Mariana Drwięgę

Lekcje religii prowadzili ks. Kazimierz Pszon, ks. Edward Grabarz i ks. Jan Grzywacz.
Na pełnych etatach zatrudniono następujących nauczycieli:

 • Barbara Kenar
 • Ewa Rogozińska
 • Marta Wania
 • Barbara Ciomcia
 • Danuta Sawczak
 • Elżbieta Sołtysik
 • Kamil Rachwał
 • Ewa Dżoń
 • Jolanta Kosztołowicz
 • Mariola Kosturska
 • Włodzimierz Fedoryszak
 • Zygmunt Futyma
 • Krzysztof Futyma
 • Jan Wójcicki
 • Kazimierz Wójcicki
 • Zbigniew Słuszkiewicz
 • Roman Rymar
 • Zdzisław Dobroć
 • Józef Czapor

Praktycznej nauki zawodu nauczali(w pełnym wymiarze godzin):

 • Mariusz Bąk
 • Edward Buczek
 • Tadeusz Chutkowski
 • Marian Dżoń
 • Stanisław Gagatko
 • Józef Fedak
 • Tadeusz Grela
 • Andrzej Grzebień
 • Andrzej Grzyb
 • Longin Knurek
 • Bolesław Wójcik
 • Józef Lubecki
 • Kazimierz Mrugała
 • Marian Podulak
 • Tadeusz Wolski
 • Jan Kostka
 • Edward Wydrzyński
 • Tadeusz Siuta
 • Ryszard Wydrzyński
 • Bogusław Bałut
 • Jan Wroniak
 • Stanisław Chęć


Do szkolnego ceremoniału należy ślubowanie uczniów klas pierwszych, które odbyło sie 18 września z udziałem delegacji poszczególnych klas i rodziców oraz nauczycieli. Po uroczystości ślubowania wychowawcy klas pierwszych wreczyli swym wychowankom legitymacje szkolne. Po skończonej uroczystosci rodzice zwiedzali szkołę i warsztaty, następnie spotkali się z wychowawcami swoich dzieci.Pierwsze tygodnie roku szkolnego to nowe znajomości i wspólne spędzanie wolnego czasu. Szkolne Koło PTTK stworzyło najlepsze możliwości w tym zakresie, organizacją wycieczki i rajdu po BieszczadachW bieżącym roku szkolnym 1992 / 93 mieliśmy szereg osiągnięć w dziedzinie postępu pedagogicznego. Szkola została zakfalifikowana wśród 60 szkół średnich w kraju Busines School w Wielkiej Brytanii. Szkoła uczestniczyła w I Ogólnopolskiej Giełdzie Materiałów Dydaktycznych w CODN w Warszawie. Przedstawione tam pomoce dydaktyczne zostały docenione przez CODN i MEN, a w czasopiśmie "Szkoła Zawodowa" ukazała się notatka na ten temat.
Szkoła uczestniczyła w wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i otrzymała:

 • I miejsce w kategorii użytkowej pracy dyplomowej: "Symulacja komputerowa działania obrabiarki sterowanej numerycznie". Pracę wykonali uczniowie klasy 3T3 Tomasz Kołodziejczyk i Marek Radożycki pod kierunkiem mgr inż. B. Stacha. Praca została wyróżniona na Turnieju Centralnym w Warszawie.
 • II miejsce "Model strugarki poprzecznej" wykonany przez uczniów Janusza Śnieżka i Krzysztofa Walko; opiekunem uczniów był również Bronisław Stach
 • Wyróżnienie dla pracy "Zestaw do elastooptycznej metody analizy stanu naprężeń" Andrzeja Klimka, wykonanej pod kierunkiem Zbigniewa Pospolitaka


W naszej szkole zorganizowano 23 lutego 1993 roku "Giełdę Zawodów z przeznaczeniem dla klas VIII szkół podstawowych z Sanoka i okolicy. W "Giełdzie" uczestniczyły Reprezentacje szkół średnich Sanoka i Leska, które przedstawiły charakter swojej szkoły, jej dokonania i osiągnięcia. Giełda cieszyła się dużą Frekfencją zwiedzających uczniów i nauczycieli i z pewnością niejednemu uczniowi pomogła w wyborze zawodu.