Drugiego września 1991 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość inauguracji roku szkolnego otworzył dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr Tadeusz Kenar. Witając przybyłych gości, nauczycieli i młodzież szkolną przypomniał dzieje Zespołu Szkół Zawodowych SFA w latach 1961 - 1991. Pomimo przejścia szkoły pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie, S. A Autosan pozostaje nadal zakładem patronackim dla naszej szkoły. Przy tej okazji dyrektor Kenar przekazał słowa podziękowania dla władz Autosanu za dotychczasowy wkład w rozwój bazy dydaktycznej i materialnej szkoły. Jan Wilk - dyrektor S. A. "Autosan" złożył podziękowania dla Rady pedagogicznej szkoły za wkład pracy w rozwój przedsiębiorstwa i miasta. 31 rok szkoły to dalszy jej rozwój i rozbudowa. W bieżącym roku szkolnym otwarto Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności obróbka skrawaniem. W specjalności tej uczniowie zdobędą specjalizację z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Technicznych uczyć się będzie ponad 680 uczniów:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa liczy 507 uczniów:
  • 5 oddziałów klas pierwszych - 130 uczniów
  • 6 oddziałów klas drugich - 155 uczniów
  • 9 oddziałów klas trzecich - 222 uczniów
  • Wśród tej cyfry - 26 to uczennice
 • Technikum Mechaniczne 5 - letnie - 33 uczniów
 • Technikum 3 - letnie (3 oddziały) - 77 uczniów
 • Technikum Mechaniczne dla Pracujących (wieczorowe) - 72 słuchaczy

Grono Pedagogiczne szkoły:

 • Dyrektor ZST - mgr Tadeusz Kenar
 • Zastępca dyrektora - mgr Jerzy Lubas
 • Kierownik warsztatów szkolnych - mgr inż. Zbigniew Bogaczewicz
 • zastępca kierownika warsztatów - Teresa Turek

Nauczyciele teorii poszczególnych przedmiotów:

Język Polski
mgr Barbara Kenar, mgr Ewa Rogozińska - Podstawska, mgr Marta Wania
Języki Obce
mgr Bożena Barczyk (j. niemiecki), mgr Barbara Ciomcia (j. angielski), mgr Danuta Sawczak (j. rosyjski)
Historia
mgr Elżbieta Sołtysik, mgr Kamil Rachwał
Wiedza o Społeczeństwie
mgr Kamil Rachwał
Matematyka
mgr Ewa Dżoń, mgr Jolanta Kosztołowicz, w niepełnym wymiarze godzin J. Skarbowski, D. Suchaniak, W. Wojtuszewska
Fizyka
mgr Włodzimierz Fedoryszak, mgr Dorota Suchaniak, mgr Mariola Kosturska
Chemia
mgr Mariola Kosturska
Wychowanie Fizyczne
mgr Zygmunt Futyma, Mgr Zbigniew Słuszkiewicz, mgr Jan Wójcicki
Technologia
mgr inż. Józef Czapor, mgr inż. Zdzisław Dobroć, mgr inż. Bronisław Stach, mgr Jerzy Lubas, mgr Kazimierz Wójcicki, mgr inż. Zbigniew Bogaczewicz
Przedmioty Elektryczne
mgr inż. Jan Kikta (maszyny, urządzenia elektryczne),mgr W. Fedoryszak (elektrotechnika), mgr J. Drwięga (elektrotechnika)
Rysunek Zawodowy
mgr Roman Rymar, mgr T. Kenar
Przysposobienie Obronne
mgr Z. Futyma, mgr R. Czubski (od 01.09.91r. etatowy nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego)
Ekonomika Przedsiębiorstw
mgr inż. Marian Kowalewicz
Przedmioty Samochodowe
mgr inż. Józef Czapor (przepisy ruchu drogowego, naprawa i eksploatacja części maszyn)
Maszynoznastwo, Mechanika, Automatyka przemysłowa, Podstawy Tech. Konstr.
mgr Zbigniew Pospolitak
Skrawanie i Narzędzia, Obróbka Skrawaniem
mgr inż. Zdzisław Dobroć
Spawanie Gazowe
inż. Kazimierz Wójcicki
BHP
mgr inż. Józef Czapor
Elementy Informatyki
mgr B. Ciupak, P Jungiewicz, mgr J. Lech
Obrabiarki
mgr inż. Bronisław Stach

Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową w oświacie zmniejszono o 4 liczbę godzin w każdej klasie. Zgodnie z zarządzeniem MEN wprowadzono nowy system w oceniania, klasyfikowania i promowania uczsniów. Rozszerzona skala oceniania zawierała następujące stopnie:

 • celujący (6)
 • bardzo dobry (5)
 • dobry (4)
 • dostateczny (3)
 • mierny (2)
 • niedostateczny (1).

Kierownikami administracyjnymi ZST byli:

 • Jan Tomczewski (do 31.12.91)
 • Grzegorz Futyma (od 01.01.92 - 31.08.92)

Na stanowisko głownej księgowej przyjęto mgr Barbarę Tutak, długoletnia księgowa Stanisława Marcinkowska zrezygnowała z pracy w szkolnej księgowości, przechodząc rok wcześniej na emeryturę.
Zmienił się status pracowników warsztatów szkolnych w związku z przejściem szkoły i warsztatów pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. Fakt ten przyczynił się do pogorszenia warunków finasowych warsztatów i ich pracowników. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu:

 • Mariusz Bąk
 • Antoni Bryndza
 • Tadeusz Chutkowski
 • Marian Dżoń
 • Stanisław Gagatko
 • Józef Fedak
 • Tadeusz Grela
 • Andrzej Grzebień
 • Andrzej Grzyb
 • Longin Knurek
 • Jan Kucharz
 • Józef Lubecki
 • Kazimierz Mrugała
 • Marian Podulak
 • Piotr Przystasz
 • Jan Kostka
 • Edward Wydrzyński
 • Tadeusz Siuta
 • Ryszard Wydrzyński
 • Wincenty Rysz
 • Jan Wroniak
 • Tadeusz Wolski
 • Bolesław Wójcik

oraz przyjęci do pracy w warsztacie szkolnym:

 • Danuta Florian
 • Edward Buczek
 • Stanisław Chęć
 • Marian Kiszka

Funkcję sekretarza szkolnego pełniła Lucyna Sternik, księgowość w warsztatach szkolnych prowadziła Małgorzata Jakubowska.

Szczególne wydarzenia z życia szkoły:

 • 16 września 1991 - uroczyste ślubowanie klas pierwszych ZST z udziałem rodziców, nauczycieli i uczniów.
 • 23 listopada - klasa 2 Technikum zorganizowała ogólnoszkolny konkurs tańca RAP. Za własne pieniądze przygotowano wystrój sali, sprzęt muzyczny, oprawę plastyczną. Pozyskano również sponsorów, którzy ufundowali dla zwycięzców konkursu cenne nagrody. organizacja imprezy wypadła "na medal" pod każdym względem.
 • 26 styczeń 1992 - Bal Studniówkowy zorganizowany przez rodziców i uczniów klasy III TM.
 • 30 - 31 03 i 01.04.92 - Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Nauki rekolekcyjne były prowadzone w Kościele NSPJ a także w naszej hali gimnastycznej. Uczniowie pod kierunkiem katechety ks. Krzysztofa Kwiecińskiego uczestniczyli w nabożeństwach liturgicznych i wspólnotowych. Nadmienić należy, że ks. Krzysztof prowadził lekcje religii w większości klas naszej szkoły. W klasach starszych naukę religii miał ks. prałat Kazimierz Pszon.
 • 5 i 6 maja 1992r. odbyły się pisemne egzaminy dojrzałości z j. polskiego i matematyki.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w pracach nowopowstałej Rady Młodzieżowej (opracowano status RM i ordynację wyborczą) działającej przy Radzie Miasta Sanoka. Byli to Jacek Brząska, Piotr Krystyński i Paweł Zarzyka.
5 - czerwca - uroczyste rozdanie dyplomów egzaminu dojrzałości i nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów
Świadectwo egzaminu dojrzałości otrzymali:

 • Paweł Barbara
 • Marek Barłóg
 • Mariusz Bieńczak
 • Jerzy Borek
 • Jacek Brząska
 • Maciej Damiański
 • Mariusz Filipczak
 • Maciej Gondek
 • Wacław Jaśiński
 • Grzegorz Kopiec
 • Artur Kruczkiewicz
 • Marek Maślany
 • Andrzej Osenkowski
 • Bogusław Pastuszak
 • Piotr Pocałuń
 • Grzegorz Poznański
 • Rafał Rettinger
 • Andrzej Wójcik
 • Krzysztof Świerzowicz

Nagrody z bardzo dobre wyniki w nauce:

 • Jacek Brząska
 • Jerzy Borek
 • Andrzej Wójcik

Za upowszechnianie turystyki:

 • Jacek Brząska
 • Maciej Damiński
 • Maciej Gondek
  Za pracę w samorządzie szkolnym:
 • Rafał Rettinger
 • Andrzej Wójcik
 • Maciej Damiński

Udział uczniów SKTK w konkursach i turniejach turystyczno - krajoznawczych:

 • Jesienne Marsze na Orientację (12 uczniów) I miejsce indywidualnie (Marek Radożycki) i I miejsce Zespołowo
 • Konkurs turystyczny "Europa nocą" (14 uczniów) I, II, III miejsce
 • Pymaaprylisowe Marsze na Orientację I miejsce drużynowo
 • IV miejsce w rejonowych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (konkurs obejmował zawody "M n O", konkurs topograficzny, konkurs krajoznawczy)

Drużyna SKKT po 10 konkursach składowych w 1991 roku zajęła III miejsce w "Otwartych Mistrzostwach Sanoka na Orientację". Najwięcej punktów dla szkolnej drużyny zdobyli:

 • Jacek Brząska
 • Maciej Damiński
 • Maciej Gondek
 • Marek Radożycki
 • Daniel Skóra
 • Dariusz Carkowski
 • Bartłomiej Potkalicki

Działalność Szkolnego Koła PTTK zauważyła Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki Miejskiej Rady w Sanoku przyznając dla Koła 8 mln zł na organizację działalności. Opiekunem Koła był mgr inż. Zbigniew Pospolitak.
Udział w konkursach recytatorskich>

Duży sukces odniósłuczeń klasy I Technikum 3 letniego Piotr Marcinik, który wziął udział w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. PO wygraniu eliminacji rejonowych, a następnie wojewódzkich, został zakfalifikowany do Turnieju Międzywojewódzkiego tego konkursu, który odbył się w Zamościu w dniach 3 - 5 IV 1992, Uczeń i opiekunka kółka recytatorskiego mgr B. Kenar brali udział w warsztatach teatralnych w Zamościu. Piotr Marcinik uzyskał wyróżnienie w II Turnieju Recytatorskim Poezji Emigracyjnej "Od Mickiewicza do Miłosza"

Sukcesy sportowe:

 • miejsce szkół ponadpodstawowych Sanoka w piłce nożnej
 • I miejsce szkół ponadpodstawowych Sanoka w piłce koszykowej
 • I miejsce szkół ponadpodstawowych Sanoka w piłce siatkowej
 • II miejsce w województwie w piłce nożnej
 • II miejsce w województwie w piłce koszykowej

W drużynie piłki nożnej wyróżnili się:

 • Norbert Latusek
 • Zenon Bober
 • Jacek Bańkowski
 • Grzegorz Kornecki
 • Piotr Bętkowski.

Opiekunem i trenerem był mgr Zbigniew Słuszkiewicz
Drużyna piłki koszykowej:

 • Maciej Noworol
 • Tomasz Pastuszak
 • Piotr Duduś
 • Tomasz Gawalewicz
 • Grzegorz Lisowski
 • Daniel Pitrus
 • Daniel Wójcik
 • Wojciech Fal
 • Łukasz Kopczak
 • Piotr Graboń

Trenerem koszykarzy był mgr Zygmunt Futyma
Osiągnięcia w Konkursie Młodych Mistrzów Techniki
Na przeglądzie wojewódzkim Młodych Mistrzów Techniki II nagrodę w kategorii użytecznych prac dyplomowych otrzymała praca wykonana przez uczniów kl. 3 Tech. - stół audiowizualny.Egzamin z nauki zawodu uczniów szkoły ZSZ. Na uwagę zasługuje dobre przygotowanie uczniów. Średnia oceny 3,95 i jest wyższa niż w roku ubiegłym (3,75). Do egzaminu na książeczkę spawacza przystąpiło 45 uczniów. Na 135 możliwych uprawnień uczniowie uzyskali 134. Sprawność egzaminu 99,25. Nadmienić należy, że inż. Kazimierz Wójcicki uzyskał od Instytutu Spawalniczego w Gliwicach, uprawnienia egzaminatora na Książeczkę Spawacza.24 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego 1991 / 92. Jak zawsze Dyrektor Szkoły podsumował wyniki pracy uczniów w nauce, sporcie, życiu kulturalnym, samorządności i frekfencji. Wyróżniającym się uczniom wręczono świadectwa z paskiem(średnia 4,75), a także nagrody książkowe i dyplomy. Nadmienić należy, że stosunek promowanych do rozpoczynających we wrześniu naukę wyniósł 96,53 %; jest to wynik bardziej korzystny niż w roku ubiegłym. Wyróżnieni uczniowie za naukę i frekfencję:

 • Ia - Waldemar Psujek, Grzegorz Wolanin, Dariusz Daniło, Mariusz Kędra
 • Ic - Krzysztof Radwański, Krzysztof Niemiec
 • Id - Tomasz Krowiak, Zbigniew Szałajko
 • Ie - Wojciech Brichaczek
 • Ig - Beata Wermińska, Mirosław Bałos, Marek Korcaba, Jacek Ziemiański, Bogusław Nowakowski 100 % frekfencja
 • IIa - Piotr Sowa śr 4,7 100 % frekfencja, Paweł Rysz, Grzegorz Męciński
 • IIb - Bartłomiej Podkalicki, Teresa Maćkowska 100 % frekfencja
 • IIc Wojciech Szajnowski, Ryszard Gocek 100 % frekfencja
 • IId/g - Wojciech Sobolak śr 4,9, Arkadiusz Szałankiewicz, Grzegorz Bar
 • IIe - Tomasz Balawajder
 • IIIa - Janusz Serwoński, Dariusz Kędra, Paweł Mazur
 • IIIb - Bożena Siwiecka, Jan Szelast, Anna Futyma 100 % frekfencja
 • IIIc - Grzegorz Biega, Marcin Bogaczewicz
 • IIIe - Bogusław Wisełka, Bogdan Rybczak
 • IIId/g - Mirosław Mazur, Andrzej Krajzewicz, Krzysztof Grela 100 % frekfencja w ciągu 3 lat nauki
 • IIIi - Bogusław Filipczak
 • IIIh - Marek Burzyński, Andrzej Ciesielczyk, Bernard Konkol
 • IIIj - Piotr Malik, Marek Drwięga
 • 1TM5 - Artur Delimat, Wojciech Lutomirski, Wojciech Machowski
 • 1TM3 - Andzrzej Solon, Zbigniew Kindlarski, Roman Zapotoczny
 • 2TM3 - Krzysztof Fornal, Tomasz Kołodziejczyk
 • Technikum wieczorowe - Robert Kruczek, Jacek Łukasiewicz, Sylwester Polak, Zbigniew Jarosz 100 % frekfencja

Najlepsi w zawodach - absolwenci ZSZ

 • Jacek Kustra 3a
 • Piotr Wnęk 3b
 • Grzegorz Biega 3c
 • Mirosław Mazur 3d
 • Andrzej Krajzewicz 3g
 • Dariusz Bar 3e
 • Tomasz Wojtkowski 3f
 • Piotr Tarnawczyk 3h
 • Grzegorz Piecuch 3i
 • Tomasz Nogaj 3j


Nagrody książkow i dyplomy przyznano także wyróżniającym się uczniom w pracach na rzecz szkoły - za działalność sportową, kulturalną i samorządową. Podkreślić wypada, że opiekunowie wszystkich kół zainteresowań pracowali w tym roku bez wynagrodzenia, społecznie - tym bardziej więc, cieszą i dają satysfakcję osiągnięte na tym polu wyniki.
Nagrody Dyrektora Szkoły przyznano następującym nauczycielom:

 • Danucie Sawczak
 • Józefowi Czaporowi
 • Kazimierzowi Wójcickiemu
 • Zbigniewowi Pospolitakowi
 • Kazimierzowi Mrugale
 • Wincentemu Ryszowi
 • Zbigniewowi Futymie
 • Kamilowi Rachwałowi
 • Elżbiecie Sołtysik

Opracowała Elżbieta Sołtysik