Opiekuństwo w poszczególnych klasach otrzymali:

 • Ia - p. Z. Dobroć
 • Ib - p. E. Sołtysik
 • Ic - p. M. Kosturska
 • Id / g - p. W. Fedoryszak
 • Ie - p. H. Sobolak
 • If - p. B. Ciętka
 • Ii - p. Z. Futyma
 • IIa - p. E. Dżoń
 • IIb - p. D. Sawczak
 • IIc - p. J. Lubas
 • IId / g - p. E. Sołtysik
 • IIe - p. T. Kenar
 • IIf - p. H. Sobolak
 • 1aTM - p. Z. Dobroć
 • IIIa - p. D. Sawczak
 • IIIb - p. B. Kenar
 • IIId / g - p. M. Wania
 • IIIe - p. J. Wójcicki
 • IIIf - p. Z. Słuszkiewicz

W roku szkolnym 1988 / 89 działały następujące organizacje i koła zainteresowań:
Samorząd Szkolny, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Kraju, Koło Miłośników Kultury, Koło Recytatorskie, Koło Fotograficzne, Koło Młodych Mistrzów Techniki, Koło Metaloplastyki, Szkolne Koło Sportowe, Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze.Migawki z uroczystości zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Program artystyczny przygotował zespół artystyczny pod kierunkiem p. Ireny Nahurskiej. Były wiersze, skecze, piosenki i ... Kwiaty.
To fotograficzne pamiątki mniej oficjalnego spotkania.
Pożegnanie klas trzecich... Jest to to jedna z najbardziej wzruszających uroczystości w naszej szkole. Kolejna grupa młodzieży opuszcza szkolne mury i wchodzi w dorosłe, pełne problemów życie. Dyrekcja i grono pedagogiczne doceniają trzyletni wysiłek, honoruje nagrodami najlepszych uczniów. W tym roku szkolnym wyróżniono następujących uczniów:

 • Grzegorza Paszkiewicza z IIIg
 • Jerzego Borka z IIId
 • Bernarda Sołtysika z IIIg
 • Marka Wojtonia z IIIa
 • Bogusława Pastuszaka z IIIc
 • Macieja Damińskiego z IIIc
 • Grzegorza Kopca z IIIc
 • Dariusza Oberca z IIIb
 • Tadeusza Herbuta z IIIf
 • Mariusza Filipczaka z IIIc
 • Artura Maciejewskiego z IIIc
 • Andrzeja Wójcika z IIIa
 • Mariusza Bieńczaka z IIIe.

Uczniowie ci uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. A oto ci którzy najlepiej opanowali przyszły zawód:

 • Jan Kasprzyk
 • Maciej Barłóg
 • Jacek Brząska który ponadto uzyskał dobre wyniki w nauce.

Wyróżniono także Wacława Jasińskiego, Jacka Grządziela, Ryszarda Wójcika, Mariana Kubickiego, Wojciecha Pałkę, J ózefa Latuska;

Dwaj uczniowie Marek Maślany i Wojciech Żywicki otrzymali nagrodę za reprezentowanie szkoły w konkursie "Najlepszy uczeń w zawodzie ślusarz".

W sporcie wyróżnili się:

 • Maciej Podczaszy
 • Robert Pilszar
 • Ireneusz Sabat
 • Bernard Sołtysik
 • Jan Oleniacz
 • Grzegorz Mermer
 • Maciej Jus
 • Bogusław Mizianty
 • Bogusław Indyk.

Przyznano również nagrody za aktywny udział w życiu szkoły. Otrzymali je: Danuta Stelmach, Paweł Barbara, Zbigniew Sokołowski, Robert Hostyński i Andrzej Osenkowski.A tak 9 czerwca 1989 roku został utrwalony przez członków szkolnego koła fotograficznego.