Uroczystość rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przebiegała w podniosłej atmosferze. Wzięli w niej udział przedstawiciele Sanockiej Fabryki Autobusów, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, młodzież oraz ich rodzice. Młodzież będzie się uczyć w 23 oddziałach mających zróżnicowany profil kształcenia. Opiekuństwo w poszczególnych oddziałach sprawują:

 • Ia - p. E. Dżoń
 • Ib - p. D. Sawczak
 • Ic - p. Z. Futyma
 • Id / g - p. D. Suchaniak
 • Ie - p. E. Sołtysik
 • If - p. J. Wójcicki
 • IIa - p. Z. Dobroć
 • IIb - p. H. Sobolak
 • IIc - p. J. Lubas
 • IId / g - p. M. Wania
 • IIe - p. W. Fedoryszczak
 • IIf - p. A. Kwiatkowski
 • IIh - p. T. Kenar
 • IIi - p. B. Ciętka
 • IIIa - p. T. Mitranowicz
 • IIIb - p. B. Ciętka
 • IIIc - p. Z. Słuszkiewicz
 • IIId / g - p. B. Kenar
 • IOHP - p. S. Młynarczyk
 • IaTMw - p. S. Grzela
 • IbTMw - p. R. Wojtasik
 • IIaTMw - p. E. Rogozińska
 • IIIaTMw - p. E. Dżoń


Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego jest szczególnie ważna dla uczniów klas pierwszych. Czeka ich trudny okres adaptacji w nowym środowisku, poznania tradycji szkoły, nauczycieli i instróktorów praktycznej nauki zawodu. Witając powracającą z wakacji młodzież dyrektor szkoły nakreślił główne cele i zadania jakie stoją przed gronem i uczniami. Życzył wytrwałości, dobrych wyników i satysfakcji w wykonywaniu codziennych obowiązków.W Dniu Edukacji Narodowej gościliśmy w naszej szkole wielu przedstawicieli patronackiego zakładu. Na uroczystość przybyli:

 • dyrektor SFA Andrzej Kruczek
 • sekretarz Eugeniusz Rysz
 • przewodniczący Rady Pracowniczej Jan Zelek
 • przewodniczący ZZ ZSMP Jan Harłacz
 • oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Zdzisław Prusiecki

O tradycji polskiego szkolnictwa roli jaką w jego kształtowaniu odegrała Komisja Edukacji Narodowej, o nieprzemijających treściach - zwłaszcza patriotycznych - wyeksponowanych w procesie wychowania mówił dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Marian Kowalewicz. Nawiązał do obecnych przemian i potrzeb zachodzących i dokonujących się w szkolnictwie i oświacie. Natomiast o roli szkoły w zaspakajaniu potrzeb kadrowych fabryki mówił dyrektor SFA A. Kruczek. Dyrektor podkreślił wysoką fachowość absolwentów szkoły - efekt zangażowania i dobrej pracy kadry pedagogicznej placówki. W Dniu Nauczyciela pedagogom i pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych przekazał gorące podziękowania i życzenia. Z okazji nauczycielskiego święta - z - ca dyrektora Tadeusz Kenar wyróżnony został nagrodą ministra oświaty i wychowania, Jerzy Lubas, równierz z -ca dyrektora ZSZ otrzymał otrzymał nagrodę kuratora, natomiast nauczyciele:
Irena Nahurska, Danuta Sawczak i Elżbieta Sołtysik - nagrody dyrektora szkoły.

W trakcie uroczystości młodzież wręczała swym pedagogom kwiaty, zaprezentowała montaż poetycki. W części artystycznej wystąpił zespół estradowy Zakładowego Domu Kultury.

Ciepło o pracy szkoły wypowiadał się dyr SFA Andrzej Kruczek

Podziękowania za występ

Dyr. J. Lubas odbiera nagrodę z rąk dyr. M. Kowalewicza

Dyr. M. Kowalewicz gratuluje nagrody p. I. NahurskiejW hali widowiskowo - sportowej naszej szkoły zebrali się absolwenci klas trzecich wraz z kierownictwem szkoły, nauczycielami teorii i praktycznej nauki zawodu, pracownikami administracji, warsztatów i obsługi szkoły. Przybyli również zaproszeni goście - p. Edmund Haduch, dyrektor d / s pracowniczych p. mgr inż. Mieczysław Majewski, przedstawiciele organizacji związkowych, samorządowych i Komitetu Rodzicielskiego. Naukę w fabrycznej szkole ukończyło w roku bieżącym 136 uczniów. W ich gronie znajduje się 19 tokarzy, 24 frezerów, 23 mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych, 14 elektromechaników maszyn i aparatów elektrycznych, 14 mechaników pojazdów samochodowych. Szczególnie ceniona jest grupa 42 ślusarzy - spawaczy posiadających uprawnienia spawalnicze nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, w trzech rodzajach spawania. Są to mianowicie uprawnienia do do spawania elektrycznego, gazowego i w osłonie dwutlenku węgla. Obok grupy młodzieży, która ukończyła naukę w systemie trzyletnim znaleźli się junacy OHP - 8 lakierników i 13 spawaczy uczących się systemem dwuletnim. W imieniu kierownictwa fabryki głos zabrał dyrektor Mieczysław Majewski. - "Osiągnięcia szkoły napawają zadowoleniem - powiedział - niosą też wiarę, że tegoroczni absolwenci przyniosą przedsiębiorstwu nowy powiew, nową wiedzę, tak bardzo cenione i potrzebne. Przed trzema laty - debiuyanci - dziś stanęli w gronie pełnowartościowych pracowników". Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla absolwentów to jednocześnie najlepsza okazja nagrodzenia starań i osiągnięć najzdolniejszych, najlepszych, najpilniejszych. Przed gronem pedagogicznym, przed kolegami stanęli ci najlepsi, wyróżnający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce. A więc:

 • Janusz Szczudlik
 • Janusz Torba
 • Krzysztof Bolanowski
 • Marek Bieda
 • Paweł Zapał
 • Marcin Skrzeszowski
 • Krzysztof Świerzowicz
 • Adam Wątra

Wyróżnieni otrzymali cenne nagrody książkowe, gratulacje i najlepsze życzenia powodzenia w dorosłym życiu.

W czasie uroczystości nastąpiło rozwiązanie konkursu ZSMP "Sanok w fotografii" nagrody otrzymali również wyróżniający się w pracy społecznej. Goście, grono nauczycielskie oraz pozostali pracownicy szkoły zostali obdarowani wiązankami kwiatów.

Moment wręczenia nagrody

Gratulacje dla laureatów konkursu "Sanok w fotografii"

Podziękowania dla p. instruktora Przystasza za trzyletni trud


Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 1987 / 88.

 • Dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkoły - modernizowanie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych, uruchomienie pracowni komputerowej.
 • Zajmowane lokaty w konkursach i turniejach:
  • w wojewódzkim finale wiedzy z bhp uczeń klasy IIIc Krzysztof Bolanowski zajął drugie miejsce;
  • w wojewódzkim turnieju umiejętności i wiedzy elektrycznej o tytuł "Najsprawniejszy uczeń w zawodzie elektromechanik" uczniowie klasy IIId Marek Bieda, Roman Pytlak i Ryszard Stawarczyk zajęli indywidualnie I, II i V miejsce, a drużynowo I miejsce.
 • W wojewódzkim konkursie o tytuł "Najsprawniejszy uczeń w zawodzie tokarz" Grzegorz Moskal, Zdzisław Stapiński z kl IIIa oraz Jacek Bodnar z kl IIIb zajęli drużynowo II miejsce, zaś indywidualnie III miejsce zajął Grzegorz Moskal;
  • w wojewódzkim turnieju wiedzy o bepieczeństwie ruchu drogowego i znajomości przepisów oraz zagadnień przeciwalkoholowych organizowanym przez Zarzą Wojewódzki Towarzystwa Trzeźwości Transportowców uczestniczyli uczniowie z kl IIIg - Paweł Zapał, Marcin Skrzeszewski, Janusz Oklejewicz i Dariusz Dudek. Indywidualnie Paweł Zapał zajął I miejsce zaś drużyna III.
 • W roku szkolnym 1987 / 88 szkoła odnotowała następujące osiągnięcia sportowe:
  • I miejsce w mistrzostwach Sanoka w piłce nożnej;
  • III miejsce w rejonowych zawodach w piłce ręcznej;
  • II miejsce w zawodach miejskich szkół ponadpodstawowych w piłce koszykowej;
  • w podnoszeniu ciężarów w mistrzostwach makroregionu - Małopolska chłopców do lat 16 - tu uczniowie naszej szkoły występujący w barwach "Sanoczanki" Osenkowski Andrzej z kl IId zajął I miejsce, Zenon Łonyszyn z Ic i Tadeusz Łonyszyn z Ib zajęli II miejsca;
  • I miejsce wywalczyła reprezentacja szkoły w rejonowych zawodach szkół ponadpodstawowych w piłce ręcznej;
  • uczeń Marian Podczaszy z kl IIf odniósł sukces w XV - tej Ogólnoplskiej Spartakiadzie młodzieży w boksie;
  • III miejsce drużyny dziewcząt w piłce ręcznej podczas turnieju organizowanego z okazji Dnia Kobiet.