Naukę w nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy dysponując 26-cioma oddziałami w tym: - 6 oddziałów klas pierwszych - 6 oddziałów klas drugich - 8 oddziałów klas trzecich. Opiekę wychowawczą nad poszczególnymi klasami powierzono następującym pedagogom:

 • kl. Ia - p. W. Fedoryszak
 • kl. Ib - p. T. Miranowicz
 • kl. Ic - p. B. Kenar
 • kl Id / g - p. D. Suchaniak
 • kl. Ie - p. J. Być
 • kl. If - p. B. Ciętak
 • kl IIa - p. E. Dżoń
 • kl IIb - p. D. Sawczak
 • kl IIc - p. Z. Futyma
 • kl IId / g - p. A. Kwiatkowski
 • kl IIe - p. E. Sołtysik
 • kl IIf - p. J. Wójcicki
 • kl IIIA - p. Z. Dobroć
 • kl IIIb - p. H. Sobolak
 • kl IIIc - p. J. Lubas
 • kl IIId / g - p. M. Wania
 • kl IIIe - p. R. Wojtasik
 • kl IIIf - p. R. Wojtasik
 • kl IIIh - p. T. Kenar
 • kl IIIi - p. W. Kikta
 • IOHP - p. W. Fedoryszak
 • IIOHP - p. B. Ciętka
 • IATMw - p. A. Kwiatkowski
 • IBTMw - p. M. Świerzowicz
 • IIATMw - p. E. Dżoń
 • IIIATMw - p. Z. Bogaczewicz

Uczniowie zdobywają wiedze w doskonale wyposażonych pracowniach. W tym roku oddano do użytku zmodernizowaną pracownię do nauki rysunku zawodowego a urządzanie nowoczesnej sali samochodowej jest w toku. Także warsztaty szkolne spełniają najwyższe wymogi tego typu placówki. W tym roku szkolnym, duży nacisk położono na rozwój szkolnego sportu, zwłaszcza, że szkoła dysponuje największą halą i dobrze wyposażonym zapleczem dla rozwoju wszystkich dziedzin sportu. Uczniowie mają do dyspozycji szeroką ofertę kół zainteresowań np. żywego słowa, racjonalizatorskie, fotograficzne. Młodzież ma okazję działać np. w radiowęźle szkolnym czy kole turystyczno - krajoznawczym - w planie wycieczki rowerowe, rajdy i możliwości zdobycia uprawnień żeglarza - sternika w zakładowym klubie żeglarskim "Albatros".Święto narodowej edukacji jest obchodzone w naszej szkole bardzo uroczyście. Biorą w nim udział goście z Sanockiej Fabryki Autobusów dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy warsztatów szkolnych i administracji oraz młodzież. Jest to okazja do podziękowania za codzienny trud, wyrozumiałość i opiekę. Świętu towarzyszą kwiaty i serdeczne życzenia. Dzień Edukacji Narodowej to moment, w którym uhonorowni zostają nauczyciele. W tym roku szkolnym nagrodę kuratora otrzymała p. mgr Marta Wania za wyniki nauczania i pracę w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym. Pan mgr Bronisław Ciętak otrzymał nagrodę za duży wkład pracy przy modernizacji pracowni do nauki bhp. Ponadto nagrodzono: p. mgr Elżbietę Sołtysik za solidną pracę pedagogiczną i opiekę nad szkolnym radiowęzłem oraz p. mgr inż. Stefana Grzelę za duży wkład pracy w modernizację pracowni samochodowej.

Gratulacje dla p. E. Sołtysik

Nagroda dla p. M. Wani

Tę miłą uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu artystycznego.Wykorzystując znakomite warunki pogodowe tegoroczne obchody "Dnia Pierwszoklasisty" zorganizowano przed halą sportową. Przygotowano wiele humorystycznych konkursów które cieszyły się zainteresowaniem nie tylko oceniającego jury, lecz także kibicującej młodzieży starszych klas. Należało popisać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i refleksem i błyskotliwością. Wytypowani reprezentanci poszczególnych klas przygotowali się znakomicie, zatem wyłonienie zwycięzców nie zawsze było proste.

Próbowano zjeść budyń bez użycia sztućców

i zjeść jak najszybciej zawieszone na nitce jabłko

Odpowiadano na podchwytliwe pytania

Popisywano się siłą

Dekorowano głowę kolegi

I wypiano koktajl mleczny
Obchody Dnia Kobiet mają w naszej szkole tradycję. Tegoroczne święto uświetnił występ muzyków z Zakładowego Domu Kultury. Zespół kierowany przez p. Edwarda Dańczyszyna wykonał wiązankę czardaszy i utworów cygańskich. Również członkowie szkolnego zespołu artystycznego przygotowali okolicznościowy program. Wręczono kwiaty.

Zaproszone panie...

...na gorąco dzieliły się uwagami

Życzenia od uczniów

Występ p. Dańczyszyna
12 marca dyrektor szkoły mgr inż. Gustaw Magusiak odszedł ze stannowiska kierującego Zespołem Szkół Zawodowych. Otrzymał on nominację na stanowisko dyrektora d / s handlowych w SFA. Grono pedagogiczne, kadra warsztatów oraz młodzież podziękowli dyrektorowi G. Magusiakowi za pięcioletnią pracę życząc jednocześnie sukcesów na nowym stanowisku.2 czerwca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych SFA obją mgr inż. Marian Kowalewicz, pracujący dotychczas w fillii SFA w ZasławiuP ożegnanie klas trzecich. Szkoła nasza już 23 raz przekazuje fabryce grupę młodzieży bardzo dobrze przygotowanej pod względem teoretycznym i praktycznym. Naukę ukończyło 176 uczniów, w tym 39 tokarzy, 13 frezerów, 65 ślusarzy - spawaczy, 15 mechaników pojazdów samochodowych, 29 ślusarzy narzędziowych, 15 elektromechaników maszyn i urządzeń elektrycznych. Naukę zakończyły również dwie grupy junaków OHP. Uroczystość była najlepszą okazją do nagrodzennia i wyróżnienia uczniów, których postawa kształtowała dobre imię szkoły. Najlepszym absolwentem pod względem wiedzy teoretycznej i praktycznej okazał się ślusarz narzędziowy z kl. IIIc Krzysztof Skoczołek. Do grona najlepszych zakwalifikowli się ponadto

 • Andrzej Orłowski
 • Małgorzata Graboń
 • Mariusz Jakubowski
 • Waldemar Szychowski
 • Bogdan Sławęcki
 • Jacek Bober
 • Grzegorz Warcholak
 • Jerzy Grygiel

Dyrektor szkoły Marian Kowalewicz w swoim wystąpieniu podkreślił szczególnie duży wkład i zaangażowanie absolwentów klas III w rozwój bazy dydaktycznej. Złożyły się na to między innymi - modernizacja pracowni elektroniki, rysunku zawodowego, maszynoznawstwa, technologii oraz wykonanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji programów nauczania teorii i zajęć praktycznych. Uczniowie mają również poważny wkład w zagospodarowaniu i estetycznym utrzymaniu terenów Ośrodka Kształcenia Zawodowego SFA. Nie można także pominąć ich wkładu pracy na rzecz środowiska. Nie brakowało ich przy wykonywaniu różnych robót na lodowisku, stadionie, ulicach miasta. Pracowali też między innymi przy ogrodzeniu toru jazdy szybkiej na lodzie oraz budowie wyciągu narciarskiego w Karlikowie. Znaczące osiągnięcia młodzieży to udział izajmowane lokaty w konkursach, turniejach, przeglądach i spartakiadach. Uroczystym momentem apelu było wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych i najaktywniejszych uczniów. Najlepszymi w zawodzie zostali:

 • A. Orłowski
 • H. Klaczak
 • W. Biskup
 • D. Adamski
 • S. Kwieciński
 • W. Szychowski
 • B. Tomczewski.

Za aktywną postawę w kole żywego słowa wyróżniono:

 • M. Owsiany
 • I. Wiszyńską
 • G. Kalkowską
 • D. Kulon
 • St. Wiech

Specjalne wyróżnienie za pracę:

 • w radiowęźle szkolnym:
  • G. FLOREK
 • w samorządzie szkolnym:
  • J. Sobotaw TPPR
  • R. Folta
 • w zespole artystycznym:
  • A. Sokołowska
  • K. Starościak
  • R. Folczyk
  • R. Wojtuszewski

W sporcie najlepszymi byli:

 • T. Żąbek
 • M. Barzyk
 • J. Latecki
 • D. Gruszka
 • R. Zajdel
 • A. Kucharski


Nagrodę wręcza dyr. d / s pracowniczych SFA mgr inż. M. Majewski

On też składa gratulacje młodzieży i kadrze ZSZ

Uczeń kl. IIIc Krzysztof Skoczołek otrzymuje wyróżnienie

Nagrody dla najlepszych wręczają z - cy dyrektora T. Kenar i J. Lubas

Nagrody sportowcom wręcza kier. warsztatów Z. Bogaczewicz

Opiekunka koła żywego słowa p. M. Wania gratuluje uczennicom

Podziękowania dla p. E. Sołtysik

Nauczyciele teorii

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu