Pierwszego września zainaugurowano nowy rok szkolny. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie, przedstawiciele zakładu patronackiego oraz grono pedagogiczne i młodzież.W tym roku szkolnym kontynuowana będzie nauka w tradycyjnych już specjalnościach, ponadto funkcjonować będzie Technikum Mechaniczne dla Pracujących i Ochotniczy Hufiec Pracy. Planuje się dalszy rozwój i modernizację bazy dydaktycznej, unowocześnienie klasopracowni oraz uaktywnienie młodzieży w dziedzinie kulturt. Szkoła konsekfentnie zmierza do podnoszenia poziomu przygotowania zawodowego i ogólnego. Nadal preferowane będą dwie specjalności ślusarz - spawacz, tokarz, ponieważ na absolwentów tych kierunków jest największe zapotrzebowanie SFA. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze.Jedną z popularnych form przyswajania historii w naszej szkole są spotkania z tymi, którzy w okresie II wojny światowej podjęli trud walki z okupantem hitlerowskim. Szkołę odwiedzają członkowie ZBOWiDu opowiadając o swych wojennych przeżyciach. Często im towarzyszą spadkobiercy chlubnych tradycji polskiego oręża, reprezentujący pokolenie urodzone i wychowane już w wolnej Polsce.

Opowiada o walkach Monte Cassino p. Pastuszczak

Zaproszeni gościeZespół estradowo - muzyczny działa w naszej szkole od lat. Ma liczne osiągnięcia, jest znany w środowisku naszego miasta. Towarzyszy wszystkim uroczystością szkolnym np: obchodom Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Kobiet, Dni Sanoka itd.

Solistka zespołu Anna z kl. Ib

Dzień Nauczyciela - koncert życzeńW roku bieżącym zespół zajął pierwsze miejsce w konkursie zespołów instrumentalno - wokalnych w Krośnie, oraz tą samą lokatę w turnieju "Wiedza - Praca - Wypoczynek". Zespół zaprezentował swój repertuar dyrektorm szkół województwa krośnieńskiego. Opiekunką zespołu jest p. Irena Nahurska.

Zbiorowe zdjęcie zespołu
Delegacja młodzieży naszej szkoły wzięła udział w uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych w Nowosielcach. Uroczystość ta dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń, zarówno młodzieży tej szkoły jak i zaproszonym gościom. Delegacja zapoznała się z historią tej placówki, zwiedzała sale lekcyjne i zapoznała się z dorobkiem szkoły.Turniej "Wiedza - Praca - Wypoczynek" jest organizowany co roku przez Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej. W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła zdobyła pierwsze miejsce w tym turnieju organizowanym przez jasielską organizację ZSMP dlatego też w roku bieżącym nam przypadła rola gospodarza i organizatora turnnieju.

Dyr. G. Magusiak wita reprezentacje poszczególnych szkół
Główne konkurencje odbyły się w szkolnej hali sportowej. Mimo, iż w wielu konkurencjach nasza reprezentacja zdobywała nie zawsze pierwsze miejsca, lecz w ogólnym podliczeniu punktów i tak zdobyliśmy pierwszą lokatę.

Skupienie przed konkurencjami

Przeciąganie liny
Od tego roku szkolnego do tradycji szkoły wejdzie na pewno Dzień Pierwszoklasisty. Organizacją tego dnia zają się samorząd szkolny. Uczniowie klas pierwszych wytypowli reprezentacje poszczególnych zespołów klasowych i rozpoczęła się rywalizacja.

Reprezentacja kl. Ie w oczekiwaniu na kolejny konkurs


Były liczne konkursy sprawnościowe, a ich uczestnicy byli gorąco dopingowani przez zgromadzone w hali sportowej grono nauczycielskie i uczniów klas drugich i trzecich. Konkursy dostarczały wielu emocji i nie najważniejsze były efekty zaciętej rywlizacji, lecz zabawa, która im towarzyszyła.

Przenoszenie jajka na łyżeczce

Przeciąganie liny

Opisywanie mrówki - konkurs przeprowadzał dyr. T. Kenar

Nie jest łatwo zjeść ciastko z zawiązanymi oczami

Butelkowy konkurs
Pierwsze dni czerwca to dla miasta Sanoka wielkie święto. Gród Grzegorza obchodzi wówczas swoje dni. W tym roku obchody te były szczególnie uroczyste, gdyż przypadały w rok czterdziestolecia naszej Ojczyzny. Młodzież sanockich szkół uformowała historyczny orszak. Nasza szkoła miała zorganizować pokaźny "oddział" średniowiecznych toporników.
Ponadto wzięliśmy udział w historycznym widowisku poświęconym pobytowi Władysława Jagiełły w naszym mieście. W Sanoku bowiem odbył się ślub króla z Elżbietą Granowską. Miasto wyglądało odświętnie, przystrojone licznymi dekoracjami prezentującymi dorobek kulturalny, zarówno ten związany z daleką przeszłością jak i z powojennymi ośiągnięciami.

Nasz udział w obchodach Dni SanokaJedną z najbardziej wzruszających uroczystości było pożegnanie uczniów klas trzecich. Na uroczystość tą zaproszono dyrektora Mieczysława Majewskiego, który powitał - już byłych uczniów a nowych pracowników w szeregach załogi SFA. Wspomniał też o zasługach naszej szkoły w procesie doskonalenia a przedewszystkim kształcenia nowych kadr dla fabryki. Trzon załogi to byli uczniowie naszej szkoły. Wyróżniającym się uczniom wręczono nagrody. Uhonorowano także tych, którzy odnosili sukcesy w sporcie, reprezentowali szkołę w imprezach kulturalnych, czy też brali udział w turniejach wiedzy i różnego rodzaju konkursach.Wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły, a potem były rozmowy no i pamiątkowe zdjęcia.