Uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny dnia 3 września 1968r. w Zakładowym Domu Kultury. Naukę rozpoczęło 722 uczniów w tym 174 dziewcząt, szkoła liczy 20 oddziałów. Zarówno ilość uczniów jak i ilość oddziałów jest w historii szkoły największa! Na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor szkoły inż. Mieczysław Majewski podał przydział czynności i wychowawstw na nadchodzący rok. W szkole prowadzone były następujące specjalności: tokarz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, spawacz, ślusarz, lakiernik i blacharz.
Wychowawcami klas byli:


Poszczególne przedmioty nauczali:

 • inż. Mieczysław Majewski - materiałoznawstwo
 • inż. Mieczysław Magusiak - technologia ślusarstwa
 • Michał Strzałka - technologia ślusarstwa
 • Zdzisław Bobko - matematyka
 • Jerzy Lubas - technologia
 • Zbigniew Słuszkiewicz - wychowanie fizyczne
 • mgr Barbara Żerlak - język polski
 • Irena Nahurska - język rosyjski
 • Jadwiga Mogilany - fizyka
 • Stanisław Młynarczyk - fizyka i matematyka
 • Tadeusz Kenar - rysunek zawodowy
 • mgr Wiesław Nahurski - gospodarka przedsiębiorstw
 • Lucjan Bolacki - technologia lakiernictwa
 • inż. Kazimierz Futyma - elektrotechnika
 • mgr inż. Mieczysław Mielecki - technologia spawalnictwa
 • inż. Leopold Mielecki - maszynoznawstwo
 • Roman Majewski - BHP
 • mgr Maria Bruna - język polski
 • Julia Prokopowa - język polski
 • inż. Bronisław Tasz - maszynoznawstwo
 • inż. Bronisław Morosko - rysunek zawodowy
 • inż. Mieczysław Czerwiński - elektrotechnika
 • Zbigniew Marcinkowski - wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Stanisław Dydek - maszynoznawstwo
 • Stanisław Prokop - wychowanie obywatelskie

Organizację praktycznej nauki zawodu opracował kierownik warsztatów inż. Gustaw Magusiak, a instruktorami poszczególnych specjalności byli:

 • Jan Staniszewski - tokarstwo
 • Mieczysław Pendiuk - ślusarstwo i blacharstwo
 • Bolesław Czapor - ślusarstwo
 • Kazimierz Kiczorowski - spawalnictwo
 • Wincenty Rysz - spawalnictwo
 • Jan Sternik - lakiernictwo
 • Jan Być - tokarstwo
 • Marian Drwięga - tokarstwo
 • Adam Cembała - ślusarstwo
 • Antoni Bryndza - mechanik maszyn
 • Ryszard Bednarczyk - ślusarstwo
 • Bronisław Ciężka - spawalnictwo
 • Stanisław Rzeszko - ślusarstwo
 • Zdzisław Mazal - ślusarstwo
 • Franciszek Bajorek - ślusarstwo
 • Jerzy Grimin - mechanik maszyn
 • Zdzisław Dobroć - tokarstwo
 • Tadeusz Nagaj - mechanik maszyn
 • Wojnicki Zbigniew - blacharstwo
 • Marian Winiarczyk - ślusarstwo
 • Stanisław Maź - ślusarstwo
 • Stanisław Birek - tokarstwo
 • mgr Jerzy Bulzak - pracownik techniczny
 • Teresa Turek - pracownik techniczny spełniająca rolę techn. i rozdz. wydział.

Baza techniczna szkoły nie uległa żadnej poprawie dyrekcja technikum udostępniła w godzinach popołudniowych następne sale i zajmowaliśmy ich aż 12. Wykorzystując prace końcowe uczniów kończących naukę rozpoczęto wykonywanie gablot a pomocami naukowymi. W miarę ich przybywania problem staje się z ich magazynowaniem nie mówiąc o braku możliwości korzystania z nich w procesie nauczania. Konieczność zmusiła uszczuplić i tak małe pomieszczenie na świetlicę ZHP w budynku tzw. „Leśniczówki” i tam zmaganyzowania część tych pomocy.W zakładzie zaczyna się głośno mówić o lokalizacji szkoły wraz z warsztatami, a więc coraz bardziej realnym staje się budowa nowej szkoły i uzyskania własnego pomieszczenia. W związku ze wzrostem ilościowym młodzieży / do klas pierwszych / przyjęto jak dotąd rekordową ilość młodzieży, dyrekcja zakładu decyduje o adaptacji wiaty magazynowej i przystosowanie jej na pomieszczenia warsztatów szkolnych. Wzrost liczebny oddziałów stawia nowe problemy. ciasnota jest tak duża, że prawie wszystkie klasy trzecie pracują bezpośrednio na produkcji. Powoduje to trudność doboru odpowiedniego asortymentu szkoleniowo - produkcyjnego. Szkoła posiada komplet dokumentacji pedagogicznej. Praca w szkole oparta była na planach pracy wszystkich komórek organizacyjnych i obejmujących swoim zasięgiem całość zadań szkoły w zakresie dydaktyczno - wychowawczej. Realizacja planów przebiegała rytmicznie, a wykonawstwo założeń rejestrowano.Gospodarze szkoły odstąpili dla nas dwa pomieszczenia na kancelarię szkoły i pokój dla dyrektora szkoły, a ponadto nauczyciel wf. może korzystać z małej zastępczej sali gimnastycznej. W czasie posiedzenia rady pedagogicznej omówione były problemy nauczania i wychowania, a ponadto tematyka związana z pogłębieniem przez nauczycieli wiedzy pedagogicznej. Nastąpiła dalsza stabilizacja kadry nauczycielskiej. Grono naszej szkoły jest młode, mało doświadczone, ale bardzo ofiarnie pracujące. W ramach organizowania wolnego czasu po pracy i nauce w ciągu roku zorganizowano szereg biwaków, kuligów, rajdów pieszych, wycieczek oraz obóz letni.
W szkole istniały następujące organizacje:

 • ZMS - 308 członków
 • ZHP - 89 członków
 • PCK - 585 członków
 • LOK - 682 członków

W pracy z młodzieżą w tych organizacjach wyróżnili się m.in. kol. kol. mgr Barbara Żerlak i Jerzy Lubas w ZHP; Zdzisław Bobko i Zbigniew Słuszkiewicz ZMS i SPORT; Irena Nahurska w PCK i Jan Staniszewski w LOK.Aktywność uczestników zespołów KO w ZDK pobudzali kol. kol. Jan Być i mgr Jerzy Bulzak. Dyrekcja szkoły zakupiła komplet urządzeń fotograficznych w ciasnym pomieszczeniu urządzono ciemnię fotograficzną. Oto jak zarejestrowali niektóre wydarzenia tego roku fotoreporterzy z kółka fotograficznego. Organizacja ZMS była organizatorem olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.


O szkole coraz częściej mówi się dobrze w środowisku. Młodzież brała czynny udział w pracach społecznych dla środowisk i zakładu. Nie pisaną umowę ma szkoła z sąsiednim PGR - Stroże polegającą na tym, że młodzież pomaga przy sprzęcie buraka i ziemniaków w zamian za to otrzymuje w zimie konie na kuligi.Etatowo pracujący nauczyciele są członkami ZNP i należą do wspólnego ogniska przy Technikum Mechanicznym. Sprawność szkoły utrzymała się w minionym roku szkolnym na poziomie 89,2%.
Szkołę opuściło 233 absolwentów, a mianowicie:
49 tokarzy 46 ślusarzy w tym 15 dziewcząt. 70 spawaczy w tym 22 dziewcząt 30 lakierników 38 blacharzy
Na podstawie informacji kierownictwa zakładu „ w nowinach rzeszowskich „ nr 153 z 18 czerwca 1969r. ukazała się następująca notatka:
Absolwentów przekazaliśmy do zakładu na uroczystym pożegnalnym spotkaniu, w którym udział wzięła oprócz absolwentów,
Z całego grona kierownictwo administracyjne polityczne i społeczne zakładu. Do klas pierwszych w czerwcu przyjęliśmy 240 uczniów. W nadchodzącym roku szkolnym czeka nas trudna praca przy organizowaniu pomieszczeń warsztatowych, bez których trudno będzie wyobrazić sobie dalszą naukę tej ilości młodzieży.