Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy dopiero 4 września zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty. Konferencja rady pedagogicznej odbyła się 1 września na której podano szczegółowy przydział zajęć i czynności na 1967 / 1968. Nastąpiła dalsza stabilizacja kadry nauczycielskiej. Do pracy przyjęto 2 nauczycielki do nauczania języka polskiego i rysunku zawodowego oraz dwóch nauczycieli zawodu. Szkoła liczyła 16 oddziałów o łącznej liczbie 628 uczniów. W miesiącu czerwcu dokonano naboru do 7 klas pierwszych. Szkoła prowadziła następujące specjalności: tokarz, ślusarz, spawacz, blacharz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Na odcinku pomieszczeń sytuacja nie uległa poprawie, a przy wzroście liczebnym szkoły pogorszyła się. Dalsze starania o zwiększenie pomieszczeń na warsztaty szkolne nie przyniosły żadnych rezultatów. W tej sytuacji dyrekcja zakładu czyni nadal usilne starania o zwiększenie powierzchni produkcyjnej. tym bardziej że w czasie zajęć warsztatowych młodzież planowo wykonuje zadania produkcyjne co przynosi pewne zyski. Dysponując większą powierzchnią możnaby było z korzyścią dla młodzieży i zakładu produkować wiele detali. Czynione są starania o kredyty i możliwości przerobowe na adaptację wiaty magazynowej o powierzchni roboczej około 1000 m2 . Realizacja tego planu radykalnie zmieniłaby sytuację na lepsze. W przyszłym roku szkolnym trzeba będzie skoncentrować wszystkie wysiłki w tym kierunku.
Przydział wychowawstw i godzin nauczania przedstawiał się następująco:


Zajęcia w szkole i warsztacie prowadzili:
 • Mieczysław Majewski - materiałoznawstwo
 • Gustaw Magusiak - technologia
 • Michał Strzałka - maszynoznawstwo
 • Zdzisław Bobko - matematyka
 • Jerzy Lubas - technologia
 • Zbigniew Słuszkiewicz - wychowanie fizyczne
 • mgr Barbara Żerlak - język polski
 • Jadwiga Mogilany - fizyka
 • Irena Nahurska - język rosyjski
 • Janina Skuza - rysunek zawodowy
 • mgr Wiesław Nahurski - gospodarka przedsiębiorstw
 • Lucjan Bolacki - technologia lakiernictwa
 • Leopold Mielecki - technologia
 • mgr inż. Mieczysław Mielecki - technologia
 • inż. Kazimierz Futyma - fizyka
 • fel. med. Roland czyż - higiena
 • inż. Bronisław Tasz - elektrotechnika
 • Michał Michardziński - maszynoznawstwo
 • mgr Maria Bruna - język polski
 • Julia Prokopowa - język polski
 • Stanisław Prokop - WOP

Praktyczną naukę zawodu uczyli:

 • Stanisław Bochenek - lakiernik
 • Adam Cembała - ślusarz
 • Bolesław Czapor - ślusarz
 • Jan Być - tokarz
 • Ryszard Bednarczyk - tokarz
 • Zbigniew Dydek - Spawacz
 • Kazimierz Kiczorowski - spawacz
 • Stanisław Maź - ślusarz
 • Roman Majewski - ślusarz
 • Mieczysław Pendiuh - blacharz
 • Stanisław Reszko - lakiernik
 • Wincenty Rysz - spawacz
 • Jan Staniszewski - tokarz
 • Jan Sternik - tokarz
 • Maria Drwięga - tokarz
 • Antoni Bryndza - ślusarz

Praca szkoły przebiegała w oparciu o plany pracy wszystkich komórek organizacyjnych. W szkole żywą działalność przejawiały organizacje młodzieżowe takie jak: ZMS, samorząd uczniowski, szkolne koło PCK, LOK, rada oddziałowa ZZMet. Organizacja ZMS - u przejawiała ożywioną działalność łącząc w swych szeregach 301 członków. Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez ZMS, to udział członków ZMS w pracach społecznych na rzecz szkoły, miasta, powiatu. Młodzież w brygadach OHP pracowała w PGR Wróblik K. oraz PGR - Stroże W dalszym ciągu kontynuowano prace przy budowie sztucznego lodowiska, przy którym młodzież naszej szkoły pracowała bardzo wiele. Organizacja ZMS pracowała w ścisłej współpracy z samorządem uczniowskim szczególnie jeśli chodzi o rozwój sportu, turystyki i zajęć kulturalno - oświatowych w ZDK. W ramach rozgrywek „O puchar przechodni ZP ZMS” drużyna piłki nożnej zdobyła I miejsce. Do ciekawych wydarzeń sportowych roku szkolnego 1967 / 68 należy jeszcze: turniej warcabowy i szachowy, w którym wzięło udział 20 uczniów, oraz zdobycie II miejsca w powiatowych igrzyskach narciarskich szkół średnich przez drużynę naszej szkoły w składzie: Myćka Jan, Torba Józef, Niżnik Marian, Krzywda Antoni i Sadlik Stanisław. Dobrze pracowały zespoły KO przy ZDK w sekcjach: chóralnej, baletowej, recytatorskiej i wokalno - muzycznej, ogółem w zespołach bierze udział około 100 osób - zespół w całości nosi nazwę „Zielone berety”. Zespoły te obsługiwały wszystkie uroczystości szkolne i w środowisku.Bardzo dobrze rozwija się turystyka. Istniejąca przy naszej szkole drużyna harcerska w tym względzie wiedzie prym. Pod opieką kol. kol. Żerlak, Lubasa i Bobki młodzież niemalże co soboty i niedziele w miesiącach wiosenno i jesienno -letnich, udawała się na biwaki w Bieszczady, lub niekiedy na dalsze trasy do Zakopanego, Krynicy oraz Łańcuta, Rzeszowa i Przemyśla.

W roku szk olnym 1967 / 68 nastąpiło przemieszczenie warsztatów szkolnych na antresole w wydziale narzędziowym. Przeniesienie to spowodowane potrzebami produkcyjnymi zakładu nie rozwiązało problemu poprawy warunków szkoleniowo - produkcyjnych warsztatu szkolnego. Zorganizowano minimum podstawowych stanowisk pracy a mianowicie: Poprzednio zajmowano powierzchnię 260m2, a obecnie 270m2 lecz w tym 11m zajmuje biuro warsztatowe, a więc nie zyskano na powierzchni produkcyjnej. Ze względu na duży hałas panujący w dolnej części hali praca instruktażowa była bardzo ciężka. Mimo liczebnego wzrostu ilości młodzieży wyposażenie warsztatu nie uległo żadnej zmianie, w związku z czym zaniżona została zdolność szkoleniowo - produkcyjna warsztatu szkolnego. Warsztaty szkolne wyposażone były następująco: ślusarnia 60 stanowisk, spawalnia 7 stanowisk, w tym 5 do spawania elektrycznego i 2 do spawania gazowego oraz wyposażenie pomocnicze: 3 wiertarki stołowe, 1 tokarka i 1 płyta do prostowania. Nauka praktyczna prowadzona była na dwie zmiany. Część uczniów z powodu braku stanowisk jest kierowana na wydziały produkcyjne.Nadzór nad przebiegiem nauki praktycznej na wydziałach sprawowali instruktorzy praktycznej nauki zawodu z warsztatów szkolnych. Asortyment robót był zmienny w zależności od tematów programowych i realizacji programów nauczania w zasadzie przebiegał prawidłowo. Dużym mankamentem był brak szatni i umywalni. Sprawność szkoły mimo dużych trudności nadal utrzymywała się na wysokim poziomie i osiągnęła dla klas trzecich 89,3%. W minionym roku szkolnym szkołę opuściło 151 absolwentów, a w szczegółach: 48 tokarzy w tym 11 dziewcząt, 41 ślusarzy w tym 1 dziewczyna, 37 spawaczy, 25 lakierników. W miesiącu czerwcu dokonaliśmy naboru do ośmiu klas pierwszych. Szkoła cieszy się nadal popularnością. Do szkoły złożyło podania 370 kandydatów z czego po rozmowach egzaminacyjnych przyjęto 320.W dniach od 24 - 27 kwietnia przeprowadzono wizytację szkoły przez zespół starszych inspektorów Branżowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie w składzie: mgr Stanisław Sufin; mgr Irena Otocka i ob. Eugeniusz Jankowski; W miesiącu lipcu 20 osobowa grupa ZMS - owców wzięła udział w obozie wędrownym - szlakiem stanic - z Komańczy do Wysowej.