W szkole nastąpiły zasadnicze zmiany w kierownictwie. Na wniosek zakładu stanowisko dyrektora szkoły objął ob. Józef Sarna, który dotychczas pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych. Kierownikiem warsztatów został ob. Józef Michalski. Nauka odbywała się w salach lekcyjnych w budynku Technikum Mechanicznego w Sanoku. Ze względu na brak pomieszczeń realizacja materiału nie zawsze przebiegała właściwie. Brak pomieszczeń uniemożliwił zgromadzenie odpowiednich pomocy naukowych. Dużą trudnością było to że w szkole nie było ani jednego nauczyciela etatowego, a nauczanie powierzano nauczycielom kontraktowanym dochodzącym z Technikum Mechanicznego, z zakładu pracy oraz innych szkół z terenu Sanoka. Wobec takiego stanu rzeczy praca wychowawcza w szkole pozostawiała wiele do życzenia. Dobór nauczycieli nie zawsze był trafny, szczególnie do takich przedmiotów jak fizyka i język polski.Praktyczna nauka zawodu prowadzona była na wydziałach produkcyjnych. Do prowadzenia tych zajęć dyrekcja zakładu oddelegowała 8 instruktorów. Wszyscy oni posiadają średnie techniczne wykształcenie i poświęcają wiele pracy wychowaniu młodzieży, a na wyróżnienie zasłużyli kol. Gustaw Magusiak, Józef Hyrcza, Kazimierz Kiczorowski, Jan Staniszewski i Tadeusz Dybaś. Zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym zatwierdzonym przez zjednoczenie przemysłu motoryzacyjnego z dnia 26.09.1964r. W roku szkolnym 1964/65 były następujące specjalności:
Ogółem w szkole było 7 oddziałów, 5 specjalności 276 uczniów. Plan naboru został wykonany w 100%. Ogółem zgłosiło się do klasy pierwszej 187 kandydatów, z czego po egzaminie wstępnym przyjęto do klas I - szych 144 uczniów. Szkoła posiadała komplet dokumentacji pedagogicznej do nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki zawodu. W oparciu o programy nauczania zostały opracowane rozkłady materiału nauczania ze wszystkich przedmiotów. Do rozkładu materiału dołączono wykaz pomocy naukowych potrzebnych do właściwej realizacji materiału nauczania. Wyniki nauczani za rok szkolny obrazuje następująca tabelka:


Sprawność szkoły w odniesieniu do klas trzecich wynosiła 59,7. Ta stosunkowa niska sprawność jest wynikiem przypadkowego naboru w latach poprzednich.

Zajęcia praktyczne do 31.04.65r. odbywały się wyłącznie na wydziałach produkcyjnych i oparte były na programach MPC, na podstawie których opracowane zostały harmonogramy przejść przez poszczególne stanowiska szkoleniowe. Od 1 maja 1965r. dyrekcja zakładu wydzieliła pomieszczenie o powierzchni 270 m2 z przeznaczeniem na warsztat szkolny. W pomieszczeniu tym zorganizowano: 5 stanowisk spawalniczych, 35 stanowisk ślusarskich oraz 3 stanowiska obróbki skrawaniem. Praca w warsztacie odbywała się na dwie zmiany. W związku z tym szkoła przyjęła do wykonania szereg detali do autobusu H 27. W roku szkolnym 1964 / 65 dobrze rozpoczęły pracę zespoły świetlicowe prowadzone przez radę zakładową i ZDK. Zorganizowano 40 osobowy chór mieszany, zespoły: wokalnomuzyczny, recytatorskiOgółem około 65 uczniów i uczennic czynnie pracowało w zespołach. Zespoły te obsługiwały wszystkie uroczystości państwowe i szkolne.W roku szkolnym 1964 / 65 w szkole działały następujące organizacje: ZMS licząca 70 członków, oraz samodzielna grupa ZZ Met. Organizacja ZMS nie przejawiła wyraźnej pracy. Dobrze natomiast pracowała grupa związkowa, która organizowała szereg wycieczek, pomagała materialnie młodzieży biednej. Nie wszystkie prace w szkole przebiegały prawidłowo. Zachowanie się młodzieży budziło poważne zastrzeżenia. Nadal brak własnej kadry nauczycielskiej nie sprzyjał dobrej pracy szkoły.Mimo uzyskania niewielkiej powierzchni na pomieszczenie warsztatów szkolnych, dobór asortymentu szkoleniowo produkcyjnego był niewłaściwy. W tej sytuacji dyrekcja zakładu zdecydowała się na zmianę w kierownictwie szkoły w ciągu roku szkolnego. Po uzgodnieniu z K.O.S - Rzeszów od 1 kwietnia 1965 na stanowisko dyrektora szkoły powołany został ob. MIECZYSŁAW MAJEWSKI, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Dotychczasowy dyrektor ob. Józef Sarna objął ponownie stanowisko kierownika warsztatów. Tak więc na przestrzeni 4 - ch lat istnienia szkoły jest to czwarta zmiana w kierownictwie tej placówki

W minionym roku szkolnym szkoła oddała dla zakładu 52 absolwentów. W tym 30 spawaczy i 22 lakierników. W minionym roku uczyli następujący uczący:

 • mgr inż. Mieczysław Mielecki - technologia spawalnicza
 • Maria Świerzowicz - matematyka
 • mgr Wojciech Sołtys - WOP
 • Zbigniew Marcinkowski - wychowanie fizyczne
 • Ludmiła Bojarczuk - gospodarka przedsiębiorstw
 • inż. Bronisław Morosko - Maszynoznawstwo
 • mgr inż. Józef Rosiecki - elektrotechnika
 • mgr Maria Steinmetz - język polski
 • Mieczysław Majewski - technologia
 • Stanisław Żołnierczyk - rysunek zawodowy
 • mgr Danuta Fedak - matematyka
 • inż. Kazimierz Futyma - fizyka
 • Kazimierz Hostyński - język rosyjski
 • mgr inż. Jerzy Solon - materiałoznawstwo
 • Bolesław Pastuszak - rysunek zawodowy
 • mgr inż. Jan Skarbowski - fizyka
 • mgr Maria Bruna - język polski
 • Jadwiga Szyndler - matematyka
 • mgr Genowefa Buczek - język polski

Praktyczną naukę zawodu prowadziło 7 instruktorów.

 • Józef Hyrcza - ślusarstwo
 • Kazimierz Kiczorowski - spawalnictwo
 • Tadeusz Dybaś - spawalnictwo
 • Gustaw Magusiak - spawalnictwo
 • Wiesław Biskup - ślusarstwo
 • Stanisław Bochenek - lakiernictwo
 • Jan Staniszewski - tokarstwo

  Rada pedagogiczna odbyła 5 posiedzeń, których tematem była klasyfikacja okresowa uczniów. Co przyniesie nowa zmiana? Z tym pytaniem rozpoczniemy nowy rok szkolny.