W roku szkolnym 2002/2003 został przeprowadzony poraz pierwszy nabór do klas pierwszych szkół średnich - absolwentów 3-letniego gimnazjum. Oni też jako pierwsi przystępować będą do tzw. Nowej Matury w 2006 roku.

Rok szkolny 2002/2003 bł trzecim kolejnym, w którym funkcjonowały nowe szczeble awansu zawodowego nauczyciela (stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany) zgodnie z znowelizowaną Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniami MEN.

W związku z realizacją reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zmianami strukturalnymi nastąpiła zmiana nazwy szkoły. Z dniem 1 września 2002 dotychczasowy Zespół Szkół Technicznych - w Zespół Szkół nr 3.


Struktura organizacyjna ZS NR 3


Nowe typy szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym (ilość uczniów - 69); 3-letnie,
 • 4-letnie Technikum Mechaniczne (90 uczniów),
 • Liceum Profilowane (62 uczniów),
 • 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ (35 uczniów),
 • 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (32 uczniów).

W skład ZS nr 3 wchodzić będą:

 • 5-letnie Technikum Mechaniczne
 • 3-letnie Technikum na podbudowie ZSZ
 • Liceum Techniczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Policealna - wszystkie o starym systemie kształcenia oraz w/w szkoły nowego typu.

W 30 oddziałach rozpoczęło naukę 818 uczniów (stan na 30.08.02r.). Na poziomie średnim kształcono 88% uczniów, na poziomie zawodowym 12% (średnia w kraju wynosiła w tym okresie 75% i 25%).

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3:

 • Tadeusz Kenar - dyrektor (do 13.10.2002r.)
 • Dorota Suchaniak - zastępca
 • Krzysztof Futyma - zastępca

Dyrektor Tadeusz Kenar został powołany na stanowisko kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i w związku z tym, dotychczasowy zastępca Krzysztof Futyma otrzymał od Starostwa Powiatowego powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora od dnia 14.10.2002r. do czasu wyłonienia konkursu. Nowym zastępcą dyrektora został Arkadiusz Zulewski.

Kadra nauczycielska obejmowała 50 nauczycieli teorii (w tym 6 na część etatu) i 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Zmniejszono zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, tym samym zlikwidowano etat zastępcy kierownika warsztatów szkolnych, którym był dotychczas pan Mariusz Bąk. Przyjęto 12 nowych nauczycieli, w tym 5 na część etatu, 2 księży i jednego diakona.

Nauczyciele teorii (etatowi):

 • Adamiak Anna - język polski
 • Bałut Ewa - matematyka
 • Bonk Elwira - język angielski
 • Dulęba Jarosław - wychowanie fizyczne
 • Dżoń Ewa - matematyka
 • Fornall Wioletta - język niemiecki
 • Futyma Zygmunt - wychowanie fizyczne
 • Grzyb Anna - język niemiecki
 • Kenar Barbara - język polski
 • Kosturska Mariola - chemia i fizyka
 • Krawczyk Monika - zarys wiedzy o gospodarce i przedsiębiorczość
 • Kudlik Łukasz - wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne
 • Leszczyszyn Beata - geografia i historia
 • Maciejowska Renata - język angielski
 • Bajgier Anna - wychowanie fizyczne
 • Paluch Jan - matematyka
 • Podkalicka Barbara - język angielski
 • Rogozińska-Podstawska Ewa - język polski
 • Skarbowska-Sówka Joanna - historia i wiedza o społeczeństwie
 • Suchaniak Dorota - fizyka i astronomia
 • Salisz Małgorzata - język angielski
 • Wania Marta - język polski
 • Wojnarowska Dorota - biologia z higieną i ochrona środowiska
 • Wójcicki Jan - wychowanie fizyczne
 • Wronkowicz- Rogos Katarzyna - historia

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • Bałut Bogusław
 • Bąk Mariusz
 • Buczek Edward
 • Dobroć Zdzisław
 • Futyma Krzysztof
 • Gagatko Stanisław
 • Ogarek Wojciech
 • Szelest- Michniowska Iwona
 • Szymański Jerzy
 • Święch Dariusz
 • Wydrzyński Ryszard
 • Ziobro Jan
 • Zulewski Arkadiusz
 • Firmanty Marcin
 • Stawarczyk Marek

Nauczyciele w warsztacie szkolnym:

 • Krzysztof Mądry - kierownik Warsztatów Szkolnych
 • Bąk Mariusz
 • Chęć Stanisław
 • Dżoń Marian
 • Florian Danuta
 • Kiszka Marian
 • Roczniak Jan
 • Rzeszutko Marek
 • Wydrzyński Ryszard
 • Burczyk Witold
 • Na urlopie zdrowotnym:

  • Przystasz Piotr
  • Wójcik Bolesław
  • Knurek Longin

Nowo przyjęci nauczyciele to w/w:
Bajgier Anna, Firmanty Marcin, Ogarek Wojciech, Szelest-Michniowska Iwona, Święch Dariusz. Także nowo zatrudnieni księża katecheci: Witold Szmyd i diakon Arkadiusz Śliwiński.

W niepełnym wymiarze godzin zatrudnieli byli:
ksiądz Robert Drążek, Zubik Dariusz (nauczyciel przedmiotów zawodowych), Edyta Kulawiak (wychowanie do życia w rodzinie), Grażyna Pelczarska (nauczycielka fizyki), Agnieszka Grzebieniak (nauczycielka języka niemieckiego) oraz pan Józef Czapor. W zastępstwie przebywającej na urlopie macierzyńskim koleżanki Elwiry Bonk pracował Grzegorz Zinkiewicz.

 • Pedagog szkolny:
  • Marek Paluch

 • Kierownik biblioteki:
  • Anna Jakimiak

 • Sekretarka:
  • Lucyna Sternik

 • Pracownicy księgowości:

  • Dorota Nasiadka
  • Krzysztof Capik

 • Kierownik administracji:

  • Janusz Gawlewicz

 • Pracownicy szkolnej administracji i obsługi:

  • Borczyk Anna
  • Kaszewicz Irena
  • Marcinik Lucyna
  • Solan Krystyna
  • Baran Stanisław
  • Bok Kazimierz
  • Marcinkowski Ryszard
  • Pietruszczak Marian
  • Ryniak Bogdan

 • Higienistka szkolna:

  • Maria Buczek

11 października 2002r. na hali Zespołu Szkół Nr 3 miała miejsce uroczystość z okazji Święta KEN.
Jej szczególny charakter związany był z faktem, iż odbyło się oficjalne pożegnanie dyrektora Tadeusza Kenara, pełniącego swe obowiązki od 1991 roku.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie.


Na zdjęciu (od lewej): Marek Paluch - pedagog szkolny, z-ca dyrektora Krzysztof Futyma, z-ca dyrektora Dorota Suchaniak, dyrektor Tadeusz Kenar, starosta Edward Olejko, kierownik Warsztatów Szkolnych Krzysztof Mądry, przedstawiciel Rady Szkoły - p. Kurasz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej liczna grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami.

Nagrodę II stopnia MEN i S otrzymał Józef Czapor
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Mariola Kosturska i ksiądz Jacek Rawski
Nagrodę Starosty - Barbara Kenar

Nagrodę Dyrektora:

 • Dorota Suchaniak,
 • Krzysztof Futyma,
 • Bogusław Bałut,
 • Marek Stawarczyk,
 • Dorota Wojnarowska,
 • Arkadiusz Zulewski,
 • Krzysztof Mądry,
 • Marian Kiszka,
 • Jan Roczniak,
 • Ryszard Wydrzyński

Na zdjęciu: Ryszard Wydrzyński przyjmuje gratulacje od dyrektora Tadeusza Kenara, w obecności starosty Edwarda OlejkiNa zdjęciu: Dyrektor Tadeusz Kenar przyjmuje podziękowania za lata owocnej pracy które poświęcił szkole.
W imieniu pracowników szkoły życzenia i gratulacje składa z-ca dyrektora Dorota Suchaniak, w obecności dyrektora Krzysztofa Futymy i Marka palucha.
Dyrektor Tadeusz Kenar (na zdjęciu prasowym pierwszy od lewej) objął funkcję kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Uzyskał pozytywną opinię senatu i konwentu uczelni. Na stanowisko desygnował go Jerzy Wróbel, nowy rektor PWSZ.

Grupa młodzieży pod kierunkiem pani Ani Jakimiak w trakcie programu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 11.10.02r.


Od lewej: Łukasz Woźniak (3P), Sylwester Sybidło (5K), Łukasz Tympalski (5K), Rafał Herbut (1LM), Tomasz Pisaniak (4J) i Marcin Junik (3J). Na drugim planie siedzą od lewej: Tomasz Florczak (4J), Krystian Tracz (1LB) i Łukasz Semeniuk (4J)Sport szkolny


Dnia 25.10.02r. w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców drużyna prowadzona przez pana Łukasza Kudlika zajęła II miejsce. W Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt rozegranym 30.10.02r. - III miejsce. Również na trzeciej pozycji uplasowali się uczniowie na rozegranej 8.11.02r. Powiatowej Liceliadzie Tenisa Stołowego chłopców.

6.12.01r. odbył się w Mielcu Finał Wojewódzki Liceliady w Unihokeju chłopców podczas którego szkolny zespół zdobył III lokatę. Opiekun - Jarosław Dulęba. Zespół w nowym składzie: Wancienko Jakub (1LM), Florek Krystian (3P), Hydzik Bartłomiej (3P), Janik Michał (4P), Wolanin Damian (4P), Małek Bartłomiej (4P), Nogaj Tomasz (3J) i Romanek Mateusz (3J). Zabrakło trochę szczęścia, by powtórzyć ubiegłoroczny sukces (dla przypomnienia - I miejsce w województwie).

W dniu 12.12.02r. odbyła się w Zespole Szkół Nr 3 konferencja na temat: "Szkolny Program Profilaktyki - poszukiwanie najefektywniejszych działań"


Konferencja "Szkolny Porgram Profilaktyki"

Tygodnik Sanocki, 20/27.12.2002 r. Nr51/5220.12.02r. "Szkolny opłatek" pracowników ZS nr 3 przed Świętami Bożego Narodzenia


Na planie pierwszym; z lewej: kolega Darek Święch i Wojciech Ogarek

Na spotkaniu opłatkowym, jak co roku obecni byli zaproszeni goście i emerytowani pracownicy szkoły.


Pierwsza z prawej: Pani Janina Doskowska, były kierownik administracji ZST

Miłą niespodzianką było "kolędowanie" w perfekcyjnym wykonaniu klasy 5K


Studniówka 2003


Klasa 5K - wychowawca Marta Wania
Technikum Mechaniczne 5-letnie; zawód - technik mechanik o specjalności komputerowe wspomaganie
projektowania oraz programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Stan klasy - 30 uczniów


Od dołu (z lewej): P. Stasicki, J. Pydo, P. Sarna, K. Dragan, R. Mołocznik, mgr M. Wania,
W. Dobosz, A. Adamkiewicz, T. Proćko, P. Wnękowicz, P. Macko, P. Kucharski
Rząd II: B. Kosturski, S. Prenkiewicz, K. Biskup, M. Poznański, K. Jankowski, M. Szałankiewicz, T. Bator, Ł. Gadomski
Rząd III: S. Rachuliński, D. Bach, K. Kosiba, P. Sadlik, S. Sybidło, P. Penar, Ł. Tympalski, R. Koczeń, M. Kądziołka

Klasa 5S - wychowawca Bogdan Bałut
Technikum Mechaniczne 5-letnie; zawód - technik mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojadów samochodowych.
Stan klasy - 28 uczniów


Od dołu (z lewej): B. Rysz, M. Małachowski, M. Ogiela, mgr inż. B. Bałut, M. Niemiec, P. Hostyński, P. Kaliniecki, J. Bodziak, P. Wójtowicz, R. Kisiel
Rząd II: B. Haduch, Ł. Piegdoń, M. Drwięga, M. Kundys, G. Kruczek, G. Kopczyk, M. Kuropatwa, A. Hoffman
Rząd III: W. Janiszewski, G. Skoczypiec, S. Ślazyk, B. Marcinik, T. Kułak, D. Folta, S. Kucaba, R. Poznański, K. Niemczyk
Nieobecni: A. Małkowski i S. Krzysik
Gościnnie na zdjęciu: M. Janik (4P) i M. Langefeld (5J)

Klasa 3T - wychowawca Iwona Szelest-Michniowska
3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły zawodowej


Od dołu (z lewej): P. Sobolewski, W. Wancienko, mgr inż. A. Podkalicka, D. Bycz, A. Szmyd, mgr inż. I. Szelest-Michniowska, P. Dąbrowski, D. Stach, Ł. Matuk, M. Folta, M. Pilch, M. Stusik, G. Czubski
Rząd II: G. Kornecki, J. Sech, P. Zając, T. Mroczkowski, T. Lewtak, Ł. Łukaszyk, D. Pietrzkiewicz, W. Mazur, M. Fedak, A. Koza, K. Rolnik, Ł. Posadzki, K. Pocałuń, T. Tarnawski, K. Jaworski

Na Balu Studniówkowym dnia 25.01.03r. byli obecni także uczniowie klasy:

 • 5J - wychowawca mgr inż. Zdzisław Dobroć
 • 4P - wychowawca mgr inż. Dorota Wojnarowska
 • 4M - wychowawca mgr Anna Grzyb

Łącznie z zaproszonym gronem pedagogicznym i osobami towarzyszącymi w studniówce wzięło udział około 300 osób.
Ostatnie pożegnanie Mariana Kowalewicza - dyrektora ZSZ w latach 1987 - 1991
Michał Futyma - uczeń klasy 3J technikum Zespołu Szkół Nr 3 w gronie Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Sanoka


Tygodnik Sanocki 7.III.03 Nr 10/591/
W tekście wystąpiła pomyłka - chodzi oczywiście o Michała a nie Roberta.

XVIII Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Fizyki Cząstek Elementarnych

20 marca - dwaj uczniowie klasy 4 J: Michał Drozdowski i Sylwester Siuta otrzymali wyróżnienie na XVIII Ogólnopolski Konkursie na Pracę z Fizyki Cząstek Elementarnych. Opiekun wyróżnionych - p. Dorota Suchaniak. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Katowicach.Egzamin dojrzałości w ZS Nr 3 w roku szkolnym 2002/03


Do pisemnego egzaminu dojrzałości przystąpiło 160 maturzystów (z klas 5K, 5J, 5S, 4P, 4M). W dniu 6.05.03r. miała miejsce pisemna matura z języka polskiego. Dnia 7.05.03r. - pisemna matura z matematyki, jeden uczeń - z historii.

W dniach 13-15.05 - matura ustna z języka polskiego. Klasy - 4P i 4M obowiązkowo zdawały maturę ustną z wybranego języka (niemiecki lub angielski). Jako przedmiot dodatkowy uczniowie najchętniej wybierali geografię, matematykę, język angielski. Nieliczni decydowali się na maturę ustną z historii, fizyki i chemii.

W bieżącym roku miały miejsce "egzaminy łaczone" na Politechnikę Rzeszowską i AGH w Krakowie.

Niestety nie dla wszystkich maturzystów, egzamin dojrzałości zakończył się pomyślnie. Części pisemnej nie zdało 9, a części ustnej 5 uczniów ("Znów za rok matura...").Wszyscy maturzyści z sukcesem obronili prace dyplomowe z prztgotowania zawodowego.


Sukcesy młodych ratowników z ZS NR 3


Szkolna drużyna przygotowana przez pana Ł. Kudlika zajęła II miejsce w II Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK (Sanok, 14.05.03r.). W zorganizowanych 23.05.03r. w Rzeszowie mistrzostwach województwa podkarpadzkiego zespół zdobył wysoką III lokatę.
Skład zwycięskiej drużyny: Dawid Wydrzyński, Grzegorz Januszczak, Marcin Tara, Paweł Pufka, Marek Starosolski (wszyscy wymienieni z klasy 3K). Z ramienia PCK opiekę sprawowała Mariola Kosturska, wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK.


W dniu 26.05.03r. odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Opiekunka - w/w Mariola Kosturska.
Klub liczy 55 osób, do najaktywniejszych należą:

 • G. Kornecki (3T) - 4150 ml krwi,
 • T. Leszczyk (2T) - 5050 ml,
 • P. Głuszkiewicz (2T) - 3606 ml,
 • T. Kulig (2T) - 3600 ml.

Rafał Kisiel - 6 w kraju w Finale Olimpiady Techniki SamochodowejRafał Kisiel - uczeń klasy 5S technikum podczas Finału Olimpiady Techniki Samochodowej w Sosnowcu, 17.05.03r.Komisja Konkursowa Olimpiady Techniki SamochodowejSukcesy drużyny ZS NR 3 w Sanoku w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju MotoryzacyjnymEkipa z opiekunem Bogdanem Bałutem - reprezentanci województwa podkarpadzkiego w Finale centralnym turnieju motoryzacyjnego w Tarnobrzegu 4.06.2003 rokuTomasz Jedlicka przygotowuje się do startu w jeździe motocyklem podczas Finału turnieju motoryzacyjnego


Szkolna wycieczka na targi motoryzacyjne do Poznania 22-24.05.03 r.


Coroczny wyjazd do Poznania stał się już tradycją szkoły. Organizatorem przedsięwzięcia był niezastąpiony kolega Bogdan Bałut.


Na Torze Malta w Poznaniu
Sukcesy sportowe


Drużyna piłki nożnej ZS Mr 3 prowadzona przez kolegę Jarka Dulębę wywalczyła I miejsce w zawodach powiatowych rozegranych w dniu 27/28.05.03 r.

Skład Zespołu:

 • P. Chytła i R. Chytła (3J),
 • R. Gęślar (1TC),
 • D. Niemczyk (1TB),
 • Ł. Tabisz (1TB),
 • D. Hański (3E),
 • Ł. Lubieniecki (3E),
 • D. Sobolak (3E),
 • G. Bednarczyk (1TA),
 • T. Jęczkowski (1TA),
 • Ł. Wacławski (4K),
 • Ł. Semeniuk (4J),
 • T. Nogaj (3J),
 • P. Szczudlik (3P),
 • B. Komański (1LA).


Zespół prowadzony przez Jana Wójcickiego zdobył I miejsce w siatkówce i II - w koszykówce podczas Turnieju "Przyjaźń ponad granicami" rozegranego 30.05.03 r.

Skład:

 • P. Bajger (3E),
 • D. Hański (3E),
 • K. Kopeć (1TB),
 • P. Dziadik (1TB),
 • K. Kocur (1TC),
 • D. Śmietana (1LA).
14 marca 2003 roku - zespół uczniów prowadzony przez pana Jana Wójcickiego zajął II miejsce w Powiatowej Liceliadzie w Łyżwiarstwie Szybkim Chłopców.

Należy odnotować spore sukcesy szkolego zespołu ligi lekkoatletycznej - prowadzonego przez nauczycieli Zygmunta Futymę i Jarosława Dulębę. W Liceliadzie sztafetowych biegów przełajowych, uczniowie ZS nr 3 zdobywali kolejno: I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie (Ustrzyki Dolne, 24.04.03r.), VII miejsce w Finale Wojewódzkim (Rzeszów, 28.04.03r.). Zespół w składzie: M. Wdowiak, M. Jawor (4K) - skok w dal; Florczak Daniel, T. Łukasz (3F) - pchnięcie kulą; w/w Florczak D. (1LB) - indywidualnie zdobył I miejsce (w pchnięciu 5 kg kulą) w swojej kategorii; P. Chytła (3J), S. Woźniak (3D), K. Wancienko (1LM) - 1500 m; D. Sobolak (3E), Ł. Lubieniecki (3E) - bieg na 400 m

16-17.05.03 r. - wycieczka klasy 3K do Komańczy, Jeziorka Duszatyńskie
Pierwsza z prawej - wychowawczyni Beata Leszczyszyn. Pierwszy z lewej - opiekun Jan Paluch

Uczniowie podziwiali uroki rezerwatu krajobrazowego "Zwiezło". Osuwisko Zwiezło jest największe w polskich Karpatach. Miejscowa ludność uważała to miejsce za zaczarowane. Powstanie osuwiska wiązano z trzema olbrzymami zaklętymi w trzy skałki na stokach Chryszczatej. Przed Wielkanocą 1907 fragment zbocza runął w dolinę. Gwałtowne osuwanie mas skalnych, potężny huk i silne wstrząsy, wywołały panikę wśród mieszkaców pobliskiego Duszatyna.


Chwila relaksu w Komańczy


Szkolny Klub Europejski


Należy odnotować aktywną działalność Szklnego Klubu Europejskiego, który w bieżącym roku szkolnym liczył 34 osoby (uczniowie klas: 1TA, 1LA, 1LB, 3S, 4P i 4J). Głównym celem koła było pozyskieanie zbiorów w postaci książek, opracowań, ulotek, poradników multimedialnych i innych związanych z tematyką UE. Członkowie koła wzięli udział w licznych konkursach:

 • "Polska w UE od A do Z"; w gronie laureatów tego międzyszkolnego konkursu znaleźli się: Bartosz Kędra (3S) i Tomasz Florczak (4J)
 • Moja szkoła w UE - w ramach tego przedsięwzięcia wytypowano koordynatora, został nim Maciej Putyra (1TA); przeprowadzono 3 konkursy o tematyce: Unia gospodarcza i walutowa
 • Eliminacje do VI edycji Olimpiady Wiedzy o UE, do dalszego etapu przeszli P. Ochęduszko (4P) i S. Siuta (4J), który dotarł do etapu wojewódzkiego.

Ponadto zostało przeprowadzone w dniu 24.04.03 spotkanie informacyjne z pracownikiem UKIE w Rzeszowie p. T. Kocembą. Członkowie koła przygotowali również prezentację dorobku wybranych członków UE.

Przeprowadzony został również sondaż wśród ludności powiatu sanockiego dotyczący referendum akcesyjnego (które odbyło się w dniach 7/8.06.03 r.).

Program "Młodzi głosują" - na terenie szkoły przeprowadzono w ramach tego przedsięwzięcia EO referendum akcesyjne. Opiekunowie SKE - koleżanki Monika Krawczyk i Beata Leszczyszyn.16.06.03 r.
Uroczyste rozdanie świadectw i tym samym zakończenie nauki klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 3


Szkołę ukończyło 161 absolwentów klas maturalnych. Maturę z pomyślnym rezultatem zdało 146 maturzystów.
Tegoroczni absolwenci to uczniowie klas:

 • 5K - wychowawca mgr Marta Wania
 • 5J - wychowawca mgr inż. Zdzisław Dobroć
 • 5S - wychowawca mgr inż. Bogusław Bałut
 • 3T - wychowawca mgr inż. Iwona Szelest- Michniowska
 • 4P - wychowawca mgr inż. Dorota Wojnarowska
 • 4M - wychowawca mgr Anna Grzyb

Zakończenie nauki w szkole średniej - to moment szczególnie ważny w życiu każdego młodego człowieka. Dzień rozdania świadectw sprzyjał podsumowaniu pięciu (czterech) lat nauki. Wzbogacili swą wiedzę o cenne i przydatne wskazówki, zdali ważny test, którym nie jest tylko matura lecz test przyjaźni, koleżeństwa, integracji, dojrzałości. Ci, którzy przetrwali mogą być z siebie dumni. 16 czerwca - wszyscy zjednoczyli się w jednej grupie, w jednym pomieszczeniu, by za chwilę rozdzielić się i pójść, każdy w swoją stronę, w nowy etap życia.

Uroczyste przemówienie dyrektora Krzysztofa Futymy, który poraz pierwszy prowadził spotkanie pożegnania uczniów klas maturalnych. Ciepłe słowa skierował dyrektor do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególne wyróżnienie spotkało tych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i reprezentowali z powodzeniem szkołę na konkursach i olimpiadach.

Nagrody otrzymali:

 • Rafał Kisiel - klasa 5S
 • Tomasz Bator - klasa 5K
 • Paweł Kędzior - klasa 5J
 • Przemysław Łuczejko - klasa 4M
 • Mariusz Marczak - klasa 4P
 • Paweł Dąbrowski - klasa 3T

Szczególnie wzruszajacym momentem uroczystości było rozstanie klasy 5K ze swoją wychowawczynią panią Martą Wania. W imieniu klasy głos zabrał Piotr KucharskiMisternie przygotowany program artystyczny przez uczniów klasy 5K pod opieką nauczycielki Iwony Szelest-Michniowskiej przyniósł zamierzony efekt - niezmierne wzruszenie zgromadznych na hali ZS Nr 3. Po krótkiej sesji zdjęciowej absolwenci rozaszli się do klas - stali się historią ZS Nr 3, jednak Grono Pedagogiczne zawsze będzie o Nich pamiętać.

"Ta nasza młodość, ten szczęsny czas
Ta para skrzydeł zwiniętych w nas
Ta nasza młodość..."


Wywiad z panią Martą WaniaTygodnik Sanocki 28.02.03 r. Nr 9/590/


20 czerwca
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2002/2003


Główna uroczystość odbyła się na hali ZS Nr 3 przy licznie zgromadzonej młodzieży, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Dyrektor Krzysztof Futyma dokonał podsumowania minionego roku szkolnego, dziękując wszystkim za wkład pracy. Przypomniał najważniejsze osiągnięcia:

 • Olimpiada Techniki Samochodowej - dwóch uczniów weszło do półfinału, a Rafał Kisiel (5S) zajął 6 miejsce w etapie centralnym
 • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - 1 miejsce w województwie podkarpadzkim, 12 miejsce w finale centralnym
 • Ogólnopolski Konkurs Internetowy z Matematyki - jeden uczen dotarł do 3-go etapu
 • Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Fizyki Cząstek Elementarnych - dwóch uczniów weszło do finału i zdobyło wyróżnienie
 • Tenis stołowy - dwóch uczniów uczestniczyło w etapie powiatowym i weszło do rejonowego
 • Piłka siatkowa - etap rejonowy
 • Pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim w indywidualnych mistrzostwach lekkoatletycznych
 • Halowe Mistrzostwa Polski w Trójskoku - 1 laureat
 • Biegi przełajowe, unihokej - etap wojewódzki
 • Konkurs obrony cywilnej - 9 i 10-te miejsce w rejonie
 • Zawody "Sprawni jak żołnierze" - trzech uczniów w etapie rejonowym
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - jeden uczeń, etap wojewódzki
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - jeden uczeń, etap wojewódzki
 • Mistrzowstwa Pierwszej Pomocy PCK - pierwsze miejsce w powiecie i III w województwie.

Najlepsi uczniowie w nauce w roku szkolnym 2002/03, którzy otrzymali nagrody książkowe:

 • Krzysztof Marcinkowski
 • Łukasz Wojnicki
 • Marcin Orzechowski
 • Maciej Chabko
 • Grzegorz Rzepka
 • Wojciech Stach
 • Błażej Krawiec
 • Michał Obój
 • Piotr Krupa
 • Michał Drozdowski
 • Piotr Stawarczyk
 • Maciej Putyra
 • Sławomir Pilch
 • Bartosz Kędra
 • Maciej Belina
 • Eugeniusz Buczek
 • Piotr Marczak
 • Mateusz Latusek
 • Anita Haduch
 • Paweł Sowa
 • Sylwester Siuta
 • Tomasz Jedlicka

Ciekawy program artystyczny przygotował zespół uczniów w składzie: M. Junik, P. Sieniawski, Ł. Woźniak, T. Pisaniak, R. Herbut, K. Kędra, N. Tracz pod kierunkiem pani Ani Jakimiak, która czuwała nad oprawą uroczystości.
Na zakończenie odbyły się spotkania klasowe z wychowawcami i rozdanie świadectw.

Należy również zapisać, że jak co roku podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, ma miejsce pożegnanie pracowników szkoły odchodzących na emeryturę.
W bieżącym roku na emeryturę odchodzą:

 • pan Krzysztof Mądry - Kierownik Warsztatów Szkolnych
 • pan Marian Dżoń - nauczyciel w Warsztacie Szkolnym

W imieniu uczniów i nauczycieli, słowa podziękowania za lata pracy i życzenia wszelkiej pomyślności skierował do w/w dyrektor - Krzysztof Futyma.
W roku szkolnym 2002/03 Kronikę prowadziła Katarzyna Wronkowicz-Rogos
Zdjęcia - pan Jan Wójcicki, Bogusław Bałut, Beata Leszczyszyn