erasmus          

W dniach od 10 do 20 października 2023 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach projektu finansowanego przez Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000059768 . Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to luty 2024.

  W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 18 uczniów, z następującym podziałem według nauczanych kierunków:

- 5 z kierunku informatyk,
- 4 z kierunku programista,
- 2 z kierunku technik pojazdów samochodowych,
- 3 z kierunku mechanik obróbki skrawaniem,
- 2 z kierunku elektryk,
- 2 z kierunku mechatronik.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
- średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec roku szkolnego 2022/2023,
- średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy)  na koniec roku szkolnego 2022/2023,
- ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2022/2023,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
Zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły. Osoby niepełnoletnie muszą na zgłoszeniu przedstawić podpis rodzica/prawnego opiekuna.

Nieprzekraczalny termin złożenia zgłoszenia: 20 październik 2023

Miejsce złożenia zgłoszenia: sekretariat szkoły/online poprzez dziennik elektroniczny (Mariusz Bonk)

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK