erasmus

Uwaga klasy czwarte na podbudowie szkoły podstawowej!!!!

W dniach od 05 do 14 września 2022 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne jako start do kariery zawodowej". Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to 30 październik 2022.

  W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 28 uczniów, z następującym podziałem według nauczanych kierunków:

- 12 z kierunku informatyk,
- 4 z kierunku technik pojazdów samochodowych,
- 4 z kierunku mechanik obróbki skrawaniem,
- 4 z kierunku elektryk,
- 4 z kierunku mechatronik.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
- średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec roku szkolnego 2021/2022,
- średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy)  na koniec roku szkolnego 2021/2022,,
- ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2021/2022,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
- średni miesięcznym dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022.

Zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły. Osoby niepełnoletnie muszą na zgłoszeniu przedstawić podpis rodzica/prawnego opiekuna.

Nieprzekraczalny termin złożenia zgłoszenia: 14 września 2022

Miejsce złożenia zgłoszenia: sekretariat szkoły

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK