O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

    W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas informatycznych realizowali Indywidualne Plany Rozwoju w ramach projektu RPO Województwa Podkarpackiego „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Beneficjentami projektu byli uczniowie klasy 4Ti Magdalena Drozd i Daniel Kiczorowski oraz Dominik Rzepka uczeń klasy 4Tk.

    Projekt stypendialny zakłada wsparcie uczniów zdolnych osiągających wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności kluczowych niezbędnych w podejmowaniu ról zawodowych na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy.

    Indywidualne Plany Rozwoju realizowane przez uczniów otrzymujących stypendium zakładały miedzy innymi

udział w kursach doskonalących z zakresu przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym. Były to przede wszystkim kursy z zakresu CMS Wordpress, PHP, SQL, programowania C++, tworzenia gier na platformy Android oraz Unity, tworzenia kursów na platformie Moodle, kursy obsługi różnorodnych programów do obróbki grafiki, tworzenia prezentacji i obróbki materiałów filmowych oraz kursy matematyki i fizyki w zakresie rozszerzonym.

    Ponadto uczniowie aktywnie uczestniczyli i brali czynny udział w promocji naszej szkoły podczas Dni Otwartych ZS3 Sanok a także na Giełdzie Szkół powiatu sanockiego prezentując swoje umiejętności zawodowe (opracowanie referatów, prezentacji, materiałów graficznych).

   Odwiedzili Rzeszowski Salon Maturzystów na Politechnice oraz Podkarpackie Spotkania Edukacyjne w Sanoku.

     Uczniowie zorganizowali również konkurs informatyczny dla klas młodszych. Brali udział w szkolnych konkursach informatycznych dla klas maturalnych.

 

  Magdalena Drozd realizując swój IPR stworzyła między innymi stronę internetową https://doswiadczeniazfizykizmagda.wordpress.com, na której znajdziecie filmów tematyczne z przeprowadzanych doświadczeń z fizyki, opracowała zadania i testy na konkurs informatyczny dla uczniów, tworzyła dynamiczne strony www w języku PHP.

     

      Dominik Rzepka realizując swój IPR tworzył dynamiczną stronę internetową do obsługi hurtowni w języku PHP z obsługą bazy danych SQL, gry internetowe na platformę Android, programował kalkulatory i konwertery w języku C++

 

     Daniel Kiczorowski realizując swój IPR opracowywał i testował gry na platformę Unity oraz Android, tworzył kurs na platformie Moodle dotyczący tworzenia gier 3D w środowisku Unity.

 

Uczniowie realizowali projekty stypendialne pod opieką dydaktyczną nauczycieli: Marcina Stanka i Iwony Brząski.

 

Informacje na temat tego stypendium na rok szkolny 2018/2019 można uzyskać na stronie https://podkarpackie.edu.pl/index.php/szkolnictwozawodowe.

 

Program stypendialny współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK