O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

 

26 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali 207 odbędzie się konkurs języka angielskiego Angielski z jolką. Chętnych do uczestnictwa prosimy o zgłaszanie się do p. Eweliny Dąbrowskiej i p. Anety Szczepanik-Sobolak w terminie do 24 kwietnia 2018. Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Regulamin Szkolnego Konkursu Angielski z jolką

§1. Organizator konkursu:

Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku.

§2. Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami.
 3. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 4. Podniesienie samooceny uczniów.

§3. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.
 2. Chęć uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić następującym nauczycielom: p. Ewelinie Dąbrowskiej i p. Anecie Szczepanik- Sobolak w terminie do 24 kwietnia 2018.
 3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
 4. Informacje o Konkursie zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

§4. Termin Konkursu:

Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali nr 207.

§5. Forma Konkursu:

 1. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie zadań typu krzyżówka, anagram.
 2. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt.
 3. W przypadku zdobycia przez uczestników Konkursu takiej samej liczby punktów o wygranej zdecyduje czas oddania pracy.
 4. Zadania konkursowe oparte będą na znajomości słownictwa na poziomie pre-intermediate i intermediate.

§6. Wyniki Konkursu:

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników 27 kwietnia 2018 o godz. 10:25 w sali nr 107 oraz na stronie internetowej szkoły.

§7. Nagrody:

 1. Każdy uczestnik Konkursu uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka angielskiego.
 2. Laureaci Konkursu uzyskują cząstkowe oceny celujące za aktywność z języka angielskiego.
 3. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
 4. Rozdanie nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników.

§8. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin i przedstawione w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji założeń konkursowych.
 4. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości uczestników na stronie internetowej Szkoły.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK