O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

bibl-03  Realizowany przez szkołę projekt „Treasure in Language” skupia swoją uwagę na przekazaniu swoich pomysłów następnym pokoleniom; ma na celu stworzenie kulturowych, edukacyjnych i międzykulturowych więzi między mieszkańcami Europy poprzez proste wskazanie naszych wspólnych cech. Dodatkowo pozwala przezwyciężyć problemy językowe i kulturowe między pokoleniami europejskimi.

   W poszukiwaniu korzeni języka polskiego, początków gramatyki i zasad poprawności językowej grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku pod opieką polonistek (pani Ani Adamiak, pani Justyny Bednarskiej i pani Edyty Kulawiak–Roman) wybrała się szlakiem języka polskiego po południowej Polsce.

Sanok, Rzeszów, Kraków, Zakopane – to niektóre miejscowości odwiedzone w ramach niniejszej eskapady. Odwiedzono uczelnie, ośrodki oraz instytucje, które miały i mają nadal wpływ na kształtowanie się języka polskiego.

    Szczególną uwagę zwrócono na ośrodki znajdujące się w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński, który powstał jako Akademia Krakowska 1364r. był pierwszą instytucją dbająca o naszą polszczyznę. Także i Biblioteka Uniwersytecka UJ to miejsce, któremu szczególnie bliskie jest zachowanie wszelkich śladów początków polszczyzny, ewaluacji, określania zasad gramatyki ortografii. Dlatego też wizyta właśnie w bibliotece popularnie zwanej „Jagiellonką” umożliwiła uczestnikom poznanie i zrozumienie najwięcej informacji językowych. Dzięki wykładom, pokazom i zwiedzaniu starej oraz nowej części gmachu biblioteki można było poznać nie tylko historię, tradycje, ale i zbiory oraz zasady korzystania  jej zasobów nie tylko przez studentów.

  Spotkania z regionalnymi twórcami z terenów Podhala oraz Podkarpacia unaoczniły zasady i etymologię pochodzenia polskich przysłów, powiedzeń charakterystycznych dla regionu Sanoka. Dodatkowo wykłady przeprowadzone przez nauczycielki języka polskiego uzupełniły uczniowską wiedzę ( „Definicja słów: powiedzenie, przysłowie, idiom” – mgr Anna Adamiak, „Pochodzenie przysłów i ich etymologia” – mgr Justyna Bednarska, „Znaczenie przysłów polskich” – dr Edyta Kulawiak – Roman).

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK