O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

ue-bw

 

 

Rekrutacja na  kursy w  realizowane w naszej szkole w ramach  projektu: „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”- przedłużona do końca września.

Po pierwszym tygodniu rekrutacji nadal pozostają wolne miejsca na następujących kursach:

  1. Przyjazna matematyka – poziom rozszerzony – 8 osób
  2. Językowe studium przypadków – język niemiecki – 8 osób
  3. Warsztaty eksperymentalne fizyka – 16 osób
  4. Warsztaty eksperymentalne geografia – 16 osób
  5. Tworzenie aplikacji webowych – 16 osób
  6. Grafika komputerowa VCC – 10 osób
  7. Innowacyjność kluczem do sukcesu. Trening kreatywności – 32 osoby
  8. Kurs kompetencji społecznych – 32 osoby
  9. Szybkie i skuteczne uczenie się – 32 osoby
  10. Kurs przedsiębiorczości – 48 osób.

Warunkiem udziału w kursie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji:

Etap 1: złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o zgodzie przetwarzania danych osobowych. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) na dokumentach rekrutacyjnych konieczne będą podpisy prawnych opiekunów.

Etap 2: pozytywne zaopiniowanie komisji rekrutacyjnej z zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym.

KRYTERIA REKRUTACJI

Nr

Kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

Kryteria podstawowe:

I

Wszyscy kandydaci: uczęszczanie do/zatrudnienie w jednej z 6 szkół objętej wsparciem

w przypadku 0 osoba odpada ponieważ nie należy do grupy docelowej

0/1

II

Wszyscy kandydaci: Niepełnosprawność

Oświadczenie lub orzeczenie o niepełnospr

0/3

III

Uczniowie: ocena z przedmiotu

(zajęcia rozwijające w szkołach T2,T3,T5)

cel.

6

bdb

5

db

4

dst.

3

dop.

2

ndst.

1

IV

Uczniowie: ocena z przedmiotu

(zajęcia wyrównawcze w szkołach SP5,GS5,SSP)

cel.

1

bdb

2

db

3

dst.

4

dop.

5

ndst.

6

V

Uczniowie: zachowanie

cel.

6

bdb

5

db

4

dst.

3

dop.

2

ndst.

1

VI

Uczniowie: ocena wychowawcy:

max. 2 pkt. = 0/1 + 0/1

stosunek do obowiązków szkolnych

0/1

szkolna i poza szkolna aktywność naukowa

0/1

W przypadku następujących kursów:

„Techniczne zastosowanie informatyki”

„Programowanie na platformę Android”

„Tworzenie aplikacji Webowych”

„Grafika VCC”

Jako ocena z przedmiotu obowiązuje ocena z informatyki, którą uczeń otrzymał w pierwszej klasie (ocena ze świadectwa gimnazjalnego  – dla obecnych pierwszych klas)

W przypadku kursów:

„Innowacyjność kluczem do sukcesu. Trening kreatywności”

„Szybkie i skuteczne uczenie się”

„Kurs kompetencji społecznych dla uczniów. Warsztaty kształtowania skutecznej komunikacji, kierowania swoimi emocjami”

„Kurs przedsiębiorczości dla uczniów. Przedsiębiorczość VCC”

Punkt III rekrutacji nie dotyczy.

Każdy uczeń ma możliwość wzięcia udziału tylko w dwóch formach wsparcia, w wyjątkowych sytuacjach, gdy będą wolne miejsca na danym kursie możliwe jest uczestnictwo w trzecim kursie.  Na podstawie regulaminu projektu uczeń nie może uczestniczyć dwa razy w tej samej formie wsparcia. Osoby, które brały już udział w kursie nie muszą składać kolejnego formularza, tylko należy zgłosić chęć udziału w kolejnym kursie i uaktualnić deklarację.

Formularze można odbierać od pani Agnieszki Pietryckiej w sali 110 od 11.09.2017 na PRZERWACH  do godziny 13.15, lub pobrać ze strony internetowej. Za pomocą dziennika elektronicznego można również  ustalić indywidualny termin złożenia dokumentów. Za pomocą dziennika elektronicznego również można zadawać pytania w sprawie organizowanych kursów (wiadomość – nauczyciele – Agnieszka Pietrycka).

Wypełnione wnioski należy składać również do pani Agnieszki Pietryckiej w każdą środę i piątek na  przerwie (środa 8 :00 – 12:15, piątek 8:00 – 15:00)

Wszystkie wyżej wymienione warsztaty będą kontynuowane w następnym półroczu. Ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.

 

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY: 11.09.2017-30.09.2017r

LISTY OSÓB ZAKFALIFIKOWANYCH NA POSZCZEGÓLNE KURSY PO I TURZE REKRUTACJI  ZOSTAŁY WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ NA 1 PIETRZE.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

Formularz uczestnika projektu.

 

Formularz zgłoszeniowy.

 

Oświadczenie uczestnika.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK