O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

ue-bw

Rusza rekrutacja na kolejne kursy w ramach realizowanego w naszej szkole projektu: „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , realizowanym od dnia 01.09.2016 do dnia 30.06.2018 przez Powiat sanocki w partnerstwie z Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A, NIP: 712-31-22-247

W ramach działania przygotowane są następujące  warsztaty wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół nr 3. Kursy będą realizowane w terminie:  wrzesień – styczeń.

NAZWA KURSU

ILOŚĆ

UCZNIÓW

ILOŚĆ

 KURSÓW

„Językowe studium przypadków – JĘZYK ANGIELSKI”

40

5

„Językowe studium przypadków – JĘZYK NIEMIECKI”

8

1

„Przyjazna matematyka”

(poziom zostanie określony  po rekrutacji )

40

5

„Warsztaty eksperymentalne z biologii”

16

2

 „Warsztaty eksperymentalne z fizyki”

40

5

„Warsztaty eksperymentalne z chemii”

8

1

„Warsztaty eksperymentalne z geografii”

16

2

„Techniczne zastosowanie informatyki”(OD STYCZNIA)

16

2

„Programowanie na platformę Android”

8

1

„Tworzenie aplikacji Webowych”

16

2

„Grafika VCC”

16

2

„Innowacyjność kluczem do sukcesu. Trening kreatywności”

32

4

„Szybkie i skuteczne uczenie się”

32

4

„Kurs kompetencji społecznych dla uczniów. Warsztaty   kształtowania skutecznej komunikacji, kierowania swoimi   emocjami”

32

4

„Kurs przedsiębiorczości dla uczniów. Przedsiębiorczość VCC”

48

 

Warunkiem udziału w projekcie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji składającego się z dwóch etapów:

Etap 1: złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o zgodzie przetwarzania danych osobowych. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) na dokumentach rekrutacyjnych konieczne będą podpisy prawnych opiekunów.

Etap 2: pozytywne zaopiniowanie komisji rekrutacyjnej z zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym.

KRYTERIA REKRUTACJI

Nr

Kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

Kryteria podstawowe:

I

Wszyscy kandydaci: uczęszczanie do/zatrudnienie w jednej z 6 szkół objętej wsparciem

w przypadku 0 osoba odpada ponieważ nie należy do grupy docelowej

0/1

II

Wszyscy kandydaci: Niepełnosprawność

Oświadczenie lub orzeczenie o niepełnospr

0/3

III

Uczniowie: ocena z przedmiotu

(zajęcia rozwijające w szkołach T2,T3,T5)

Ocena na podstawie dziennika elektronicznego dla klas 2,3,4

Dla klas pierwszych na podstawie świadectwa gimnazjalnego

cel

6

bdb

5

db

4

dst

3

dop

2

ndst

1

IV

Uczniowie: ocena z przedmiotu

(zajęcia wyrównawcze w szkołach SP5,GS5,SSP)

cel

1

bdb

2

db

3

dst

4

dop

5

ndst

6

V

Uczniowie: zachowanie

Ocena na podstawie dziennika elektronicznego dla klas 2,3,4

Dla klas pierwszych na podstawie świadectwa gimnazjalnego

cel

6

bdb

5

db

4

dst

3

dop

2

ndst

1

VI

Uczniowie: ocena wychowawcy:

max. 2 pkt. = 0/1 + 0/1

stosunek do obowiązków szkolnych

0/1

szkolna i poza szkolna aktywność naukowa

0/1

W przypadku następujących kursów:

„Techniczne zastosowanie informatyki”

„Programowanie na platformę Android”

„Tworzenie aplikacji Webowych”

„Grafika VCC”

Jako ocena z przedmiotu obowiązuje ocena z informatyki, którą uczeń otrzymał w pierwszej klasie (ocena ze świadectwa gimnazjalnego  – dla obecnych pierwszych klas)

W przypadku kursów

„Innowacyjność kluczem do sukcesu. Trening kreatywności”

„Szybkie i skuteczne uczenie się”

„Kurs kompetencji społecznych dla uczniów. Warsztaty kształtowania skutecznej komunikacji, kierowania swoimi emocjami”

„Kurs przedsiębiorczości dla uczniów. Przedsiębiorczość VCC”

Punkt III rekrutacji nie dotyczy.

Każdy uczeń ma możliwość wzięcia udziału tylko w dwóch formach wsparcia, w wyjątkowych sytuacjach, gdy będą wolne miejsca na danym kursie możliwe jest uczestnictwo w trzecim kursie.  Na podstawie regulaminu projektu uczeń nie może uczestniczyć dwa razy w tej samej formie wsparcia. Osoby, które brały już udział w kursie nie muszą składać kolejnego formularza, tylko należy zgłosić chęć udziału w kolejnym kursie i uaktualnić deklarację.

Formularze można odbierać od pani Agnieszki Pietryckiej w sali 110 od 11.09.2017 na każdej przerwie do godziny 13.15, lub pobrać ze strony internetowej. Za pomocą dziennika elektronicznego można również  ustalić indywidualny termin złożenia dokumentów. Za pomocą dziennika elektronicznego również można zadawać pytania w sprawie organizowanych kursów (wiadomość – nauczyciele – Agnieszka Pietrycka).

Wypełnione wnioski należy składać również do pani Agnieszki Pietryckiej w każdą środę i piątek na  przerwie (środa 8 :00 – 12:15, piątek 8:00 – 15:00)

Wszystkie wyżej wymienione warsztaty będą kontynuowane w następnym półroczu. Ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY: 11.09.2017-15.09.2017r

LISTY OSÓB ZAKFALIFIKOWANYCH NA POSZCZEGÓLNE KURSY ZOSTANĄ WYWIESZONE W PONIEDZIAŁEK 18.09.2017r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

Formularz uczestnika projektu.

 

Formularz zgłoszeniowy.

 

Oświadczenie uczestnika.

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK