O SZKOLE  |  PLAN LEKCJI  |  DZIENNIK  |  AKTUALNOŚCI  |  SPORT W SZKOLE  |  film FILMY film |  FACEBOOK  |  REKRUTACJA  |  ZASADY REKRUTACJI  |

jan

 

 „Wieczność umarłych tak długo trwa, jak długo pamięcią się im płaci.”

 

   Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego Dyrektora i Nauczyciela naszej szkoły - mgr inż. Jana Skarbowskiego.

W latach 1974 – 1980 pełnił on funkcję dyrektora  ówczesnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Sanockiej Fabryki Autobusów. W trakcie jego kadencji placówka intensywnie się rozwijała. Powstawały nowe oddziały i kierunki kształcenia, oddano do użytku szkoły nowoczesną halę sportowo- widowiskową,  ukończono budowę warsztatów szkolnych.

Pod koniec lat 90-tych powrócił do naszej placówki jako  nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz matematyki.

Był Ojcem naszej koleżanki, Joanny Skarbowskiej – Sówki, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Odszedł człowiek szlachetny, prawy, pracowity i skromny. Wspaniały  pedagog,  który rozumiał potrzeby uczniów. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku.