klif erasmus 

 

 

 

 

 

 

   W dniach od 04 do 18 marca 2016 będzie trwał nabór uczniów klas drugich na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Uczeń technikum wobec oczekiwań pracodawców. Rola nauczyciela zawodu w prawidłowym starcie kariery zawodowej absolwenta w świetle doświadczeń szkolnictwa zawodowego Republiki Irlandii.". Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek oraz (dla chętnych) warsztatów tańca irlandzkiego, fotografii lub lekcji tenisa. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to lipiec 2016.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 15 uczniów z kierunku technik informatyk.


Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
- średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2015/2016 (do pobrania wykaz przedmiotów dla każdego kierunku),
- średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy) na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2015/2016,
- ocena z zachowania na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2015/2016,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim
- średni miesięcznym dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 grudnia 2015 do 29 lutego 2016.

Do pobrania:
formularz zgłoszeniowy,
regulamin rekrutacji,
wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym,
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe są ponadto do odebrania w sekretariacie szkoły.
Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016 u p. Mariusza Bonk lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.
OK